Харківський національний університет будівництва та архітектури
on Права панель [on/off] 
Панель навігації
Статистика

Rambler's Top100
Партнери
университеты и вузы украины - высшее образование в харькове
Абітурієнту / Для іноземців: Информация для иностранных граждан

Харьковский национальный университет строительства и архитектуры приглашает иностранных граждан овладеть современными строительными специальностями. Диплом университета является гарантом качества полученного образования для дальнейшей работы в большинстве стран мира!

 

Образование гарантируется независимо от расовой принадлежности, пола, языка, религии. Иностранные студенты имеют все права в рамках законов Украины для получения образования.

 

Подготовка иностранцев в университете осуществляется по образовательно-квалификационным уровням бакалавр, магистр и доктор философии (PhD).

 

На всех факультетах квалификация бакалавра присваивается после 4 лет обучения, а на архитектурном факультете - после 4,5 лет. Для получения квалификации магистра обучение проводится дополнительно 1 год, на архитектурном факультете- 1,5 года.

 

Дипломы университета признаются другими странами, а их образовательный уровень соответствует дипломам развитых иностранных государств.

Просмотров: 17 557 | Читати далі  
Абітурієнту / Для іноземців: Інформація для іноземних громадян

Харківський національний університет будівництва та архітектури запрошує іноземних громадян опанувати сучасними будівельними спеціальностями. Диплом університету є гарантом якості отриманої освіти для подальшої роботи в більшості країн світу!

 

Освіта гарантується незалежно від расової приналежності, статі, мови, релігії. Іноземні студенти мають усі права в рамках законів України для одержання освіти.

 

Підготовка іноземців в університеті здійснюється по освітньо-кваліфікаційних рівнях бакалавр, магістр і доктор філософії (Ph).

 

На усіх факультетах кваліфікація бакалавра надається після 4 років навчання, а на архітектурному факультеті - після 4,5 років. Для одержання кваліфікації магістра навчання проводиться додатково 1 рік, на архітектурному факультеті -  1,5 роки.

 

Дипломи університету визнаються іншими країнами, а їхній освітній рівень відповідає дипломам розвинутих іноземних держав.

Просмотров: 6 910 | Читати далі  
Абітурієнту / Для іноземців: Історія підготовки іноземних громадян

Підготовка фахівців для зарубіжних країн у ХНУБА розпочалась у 1950 році, спеціалістів вищої кваліфікації із числа іноземних громадян через аспірантуру і стажування - в 1952 р.

Університет за останні 57 років підготував для зарубіжних країн близько 1600 інженерів-будівельників, архітекторів, механіків, 72 кандидати технічних наук із більше, ніж 80 країн, зокрема з 1999 по 2009 р. - 305 фахівців.

Просмотров: 6 686 | Читати далі  
Наш логотип
Розклад занять
Розклад аудиторних занять
Офіційні сайти
Офіційний сайт міністерства
Харківський обласний центр зайнятості Урядова гаряча лінія 1545
Міжнародні проекти
Європейський трансдисциплінарний проект академічної мобільності – INFINITY «INternational Fellowship IN transdisciplinarITY»

TEMPUS SEHUD - Архітектура та сталий розвиток міст заснований на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях без втрати ідентичності

TEMPUS SUCSID Inter-university Start-up centers for students' innovations development & promotion

TEMPUS SEHSI - Регіональний сталий розвиток на основі еко-гуманістичної сінергетичної взаємодії
Прогноз погоди
Яндекс.Погода
Copyright © 2009-2016 ХНУБА