Харківський національний університет будівництва та архітектури
on Права панель [on/off] 
Панель навігації
Статистика

Rambler's Top100
Партнери
университеты и вузы украины - высшее образование в харькове
Абітурієнту / Для іноземців: Інформація для іноземних громадян

IV рівень акредитації   Ліцензія МОН України АВ № 498229 від 19.10.2009 р.

ХНУБА, вул. Сумська, 40,  м. Харків, 61002‚ УКРАЇНА

Університет знаходиться біля станцій метро: «Університет», «Архітектора Бекетова»,  «Історичний музей»

Центр по роботі з іноземними учнями

 (  3 поверх ХДТУБА )

 

Тел./Факс: (057) 700 38 50

E-mail: foreign@kstuca.kharkov.ua

Факс ХНУБА: (057) 700 02 50

 

Прийом документів щорічно  з 25 серпня до 15 листопада.

Прийом документів до аспірантури цілорічно.

 

Перелік документів для подання в Університет:

1) 3 копії паспорта (іноземці, що прибувають із країн СНД, повинні  мати закордонний паспорт);

2) копія документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);

3) копія документа про народження;

4) документ про відсутність Віл-інфекції, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

5) медичний сертифікат про стан здоров'я, завірений офіційним органом охорони  здоров'я країни, з якої прибуває іноземець, і виданий не пізніше, ніж за два місяці до в'їзду на навчання в Україну;

6) страховий поліс для надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладені спеціальні угоди)*; (* Угоди укладені з країнами СНД)

7) 12 фотокарток 3×4 см;

8) зворотний квиток терміном дії не менш одного року; (крім іноземців, що прибули з країн СНД)

9) свідоцтво про закінчення підготовчого відділення; (крім іноземців, що прибули з країн СНД)

10)  кандидатам для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» - копія документа про здобуття вищої освіти в Україні за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»; кандидатам для навчання в аспірантурі - копія документа про здобуття  вищої освіти  в Україні  за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»;

11) іноземці, що здобули освіту на батьківщині або в інших закордонних країнах, можуть бути зараховані в ХНУБА для продовження освіти і навчання в аспірантурі за умови пред'явлення нострифікованих  документів про попередню освіту, а також документа Міністерства освіти і науки України, що підтверджує, що його документ (диплом) про освіту надає право на одержання наступної кваліфікації і визнаний на території України (крім іноземців, які зараховуються в ХНУБА для одержання освіти з першого курсу)

* Процедурою нострифікації (визнання) займається Управління ліцензування, акредитації  і нострифікации  Міністерства освіти і науки України  в м. Києві (бульвар Шевченка, 16)

 

Зазначені в  п.п. «2-5» документи повинні бути  завірені відповідно до законодавства  країни їхньої видачі, переведені на українську мову і легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України (для іноземців, що прибувають із країн СНД: документи, зазначені в п.п. 2-5 повинні бути переведені на українську мову і завірені тільки нотаріально)

 

Студентам на весь період навчання надається гуртожиток (оплата за проживання- близько 40 $ на місяць). Гуртожитки Університету знаходяться біля станцій метро: «Академіка Павлова» і «Ботанічний сад».

 

Дозволено проживання в приватній квартирі, за умови укладання з власником цієї квартири договору оренди.

 

Підготовчого факультету для іноземних учнів в ХНУБА немає.

Щоб стати нашим студентом, необхідно закінчити підготовчий факультет (вивчити українську/російську мову) у будь-якому вищому навчальному закладі України, де є такий факультет.

 

Перелік напрямів підготовки (спеціальностей)

 

Напрям підготовки «Будівництво»:

Спеціальність  «Промислове і цивільне будівництво»

Професійна спрямованість:

Проектування промислових і цивільних споруд; дослідження в галузі теорії і методів розрахунку інженерних конструкцій із застосуванням систем автоматизованого проектування; інженерна підготовка, комплексна реконструкція будинків і споруд.

Форма навчання: денна

(для громадян СНД - денна і заочна)

Термін навчання: 5 років (заочно - 6 років)

4 роки - диплом бакалавра з будівництва;

1,5 роки - диплом магістра з промислового і цивільного будівництва.

Оплата :1900 $  щорічно (навчання на стаціонарі російською мовою 2100 $ щорічно)

Факультет: будівельний

 

Спеціальність  «Гідротехнічне будівництво»

Професійна спрямованість:

Підготовка фахівців у галузі досліджень, будівництва та експлуатації річкових гідротехнічних споруд і гідроелектростанцій, судноплавних споруд і портів. Підготовка для роботи на підприємствах гідроенергетики, водного транспорту, в проектних і науково-дослідних галузевих інститутах.

Форма навчання: денна

Термін навчання: 5 років

4 роки - диплом бакалавра з будівництва;

1 рік - диплом магістра з гідротехнічного будівництва.

Оплата :1900 $  щорічно (навчання на стаціонарі російською мовою 2100 $ щорічно)

Факультет: будівельний

 

Спеціальність «Технологія будівельних конструкцій, виробів і  матеріалів»

Професійна спрямованість:

Технологія і організація виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів на основі в'язких речовин з використанням як місцевої сировини, так і відходів виробництва; проектування виробничих процесів; дослідження будівельних матеріалів, виробів конструкцій і технологічних процесів їхнього виготовлення.

Форма навчання: денна

 (для громадян СНД - денна і заочна)

Термін навчання:    5 років (заочно - 6 років)

4 роки - диплом бакалавра з будівництва;

1,5 роки - диплом магістра з технології будівельних конструкцій, виробів і  матеріалів.

Оплата: 1900$  щорічно (навчання на стаціонарі російською мовою 2100$ щорічно)

Факультет: механіко-технологічний

  

Спеціальність «Теплогазопостачання і вентиляція»

(профілізація: «Облаштування родовищ природних газів»)

Професійна спрямованість:

Проектування, будівництво, налагодження й експлуатація систем теплогазопостачання, вентиляції, опалення і кондиціонування повітря будинків і споруд різноманітного призначення, облаштування родовищ природних газів.

Форма навчання: денна

(для громадян СНД - денна і заочна)

Термін навчання:  5 років (заочно - 6 років)

4 роки - диплом бакалавра з будівництва;

1,5 роки - диплом магістра з теплогазопостачання і вентиляції.

Оплата: 1900 $  щорічно (навчання на стаціонарі російською мовою 2100 $ щорічно)

Факультет: санітарно-технічний

 

Напрям підготовки «Архітектура»:

Спеціальність «Архітектура будівель і споруд»

(профілізація: «Реконструкція та реставрація архітектурних об'єктів»)

Професійна спрямованість:

Архітектурне проектування житлових будинків і комплексів, суспільних і промислових будівель і споруд; реставрація і реконструкція архітектурних об'єктів, архітектурний менеджмент, теорія і історія архітектури.

Форма навчання: денна

Термін навчання:  6 років

4 роки - диплом бакалавра з архітектури;

2 роки - диплом магістра з архітектури будівель  і  споруд.

Оплата: 2200 $  щорічно (навчання на стаціонарі російською мовою 2400 $ щорічно)

Факультет: архітектурний

 

Спеціальність «Дизайн архітектурного середовища»

(профілізація: «Комп'ютерний дизайн»)

Професійна спрямованість:

Архітектурно-художнє проектування об'єктів архітектурного середовища; проектування інтер'єрів, устаткування і меблів; художнє конструювання малих архітектурних форм, елементів благоустрою й інформаційно-візуального оформлення архітектурного середовища, теорія дизайну архітектурного середовища.

Форма навчання: денна

Термін навчання:  6 років

4 роки - диплом бакалавра з архітектури;

2 роки - диплом магістра з дизайну архітектурного середовища.

Оплата: 2200 $  щорічно (навчання на стаціонарі російською мовою 2400 $ щорічно)

Факультет: архітектурний

 

Напрям підготовки «Економічна кібернетика»:

Спеціальність «Економічна кібернетика»

(профілізація: «Економічна безпека»)

Професійна спрямованість:

Підготовка для роботи в галузі організаційного керування й економіки, володіння сучасними засобами аналізу і прогнозування фінансово-економічних ситуацій, володіння методикою формулювання і рішення економічних задач на ЕОМ.

Форма навчання: денна

Термін навчання:  5 років

4 роки - диплом бакалавра з економічної кібернетики;

1,5 роки - диплом магістра з економічної кібернетики.

Оплата: 1900 $  щорічно (навчання на стаціонарі російською мовою 2100 $ щорічно)

Факультет: економіки та менеджменту

 

Напрям підготовки «Фінанси і кредит»:

Спеціальність «Фінанси»

Професійна спрямованість:

Володіння сучасними інформаційними технологіями в банківських і фінансових організаціях, експлуатація комп'ютерних технічних засобів автоматизації фінансово-кредитних операцій, інформаційних систем і систем керування базами даних, експлуатація комп'ютерних технічних засобів автоматизації фінансово-податкової звітності.

Форма навчання: денна

(для громадян СНД - денна і заочна)

Термін навчання:  5 років (заочно - 6 років)

4 роки - диплом бакалавра з фінансів і кредиту;

1,5 роки - диплом магістра з  фінансів

Оплата: 1700 $  щорічно(навчання на стаціонарі російською мовою1900 $ щорічно)

Факультет: економіки та менеджменту

 

Напрям підготовки «Економіка підприємства»:

Спеціальність «Економіка підприємства»

Професійна спрямованість:

Забезпечення функціонування підприємств всіх організаційно-правових форм із метою  раціонального керування економікою, виробництвом і соціальним розвитком з обліком галузевої специфікації, організації виробництва, ефективного природокористування.

Форма навчання: денна

Термін навчання:  5 років

4 роки - диплом бакалавра з  економіки підприємства;

1,5 роки - диплом магістра з  економіки підприємства.

Оплата: 1700 $  щорічно(навчання на стаціонарі російською мовою1900 $ щорічно)

Факультет: економіки і менеджменту

 

Напрям підготовки «Менеджмент»:

Спеціальність «Менеджмент організацій»

Професійна спрямованість:

Розробка й удосконалення економічних методів керування; аналіз, оцінка і прогноз ефективності виробничо-господарської і фінансової діяльності; керування маркетинговою діяльністю будівельних організацій; прикладні економічні дослідження в будівництві.

Форма навчання: денна

(для громадян СНД -денна і заочна)

Термін навчання:  5 років (заочно - 6 років)

4 роки - диплом бакалавра з менеджменту;

1,5 роки - диплом магістра з  менеджменту організацій

Оплата: 1900 $  щорічно (навчання на стаціонарі російською мовою 2100 $ щорічно)

Факультет: економіки та менеджменту

 

Напрям підготовки «Інженерна механіка»:

Спеціальність «Обладнання хімічних  виробництв і

підприємств будівельних матеріалів»

Професійна спрямованість:

Проектування, виготовлення, монтаж, налагодження та експлуатація обладнання комплексів для виробництва будівельних матеріалів.

Форма навчання: денна

(для громадян СНД - денна і заочна)

Термін навчання:  5 років (заочно - 6 років)

4 роки - диплом бакалавра з інженерної механіки;

1,5 роки - диплом магістра з  обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів.

Оплата: 1900 $  щорічно (навчання на стаціонарі російською мовою 2100 $ щорічно)

Факультет: механіко-технологічний

 

Напрям підготовки «Автоматизація та компьютерно-інтегровані технології»:

Спеціальність «Автоматизоване управління технологічними  процесами»

Професійна спрямованість:

Проектування, керування, монтаж, налагодження та експлуатація локальних і комп'ютерних технічних засобів автоматизації технологічних процесів і промислового обладнання в будівництві.

Форма навчання: денна

Термін навчання:  5 років

4 роки - диплом бакалавра з  автоматизації та компьютерно-інтегрованих технологій;

1,5 роки - диплом магістра з  автоматизованого управління технологічними процесами.

Оплата: 1900 $  щорічно(навчання на стаціонарі російською мовою 2100 $ щорічно)

Факультет: механіко-технологічний

 

Напрям підготовки «Гідротехніка (Водні ресурси)»:

Спеціальність «Водопостачання та водовідведення»

Професійна спрямованість:

Проектування, налагодження та експлуатація систем водопостачання і водовідведення; технологія очищення природних і стічних вод; раціональне використання водних ресурсів.

Форма навчання: денна

 (для громадян СНД - денна і заочна)

Термін навчання:  5 років (заочно - 6 років)

4 роки - диплом бакалавра по гідротехніці (водним ресурсам);

1,5 роки - диплом магістра з  водопостачання та водовідведення.

Оплата: 1900 $  щорічно(навчання на стаціонарі російською мовою 2100 $ щорічно)

Факультет: санітарно-технічний

 

 

Напрям підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»:

Спеціальність «Екологія  та охорона навколишнього середовища»

Професійна спрямованість:

Забезпечення екологічних вимог при проектуванні, зведенні й експлуатації будинків і споруд різного призначення.

Форма навчання: денна

Термін навчання:  5 років

4 роки - диплом бакалавра з екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування;

1,5 роки - диплом магістра з  екології  та охорони навколишнього середовища.

Оплата: 1900 $  щорічно(навчання на стаціонарі російською мовою 2100 $ щорічно)

Факультет: санітарно-технічний

 

Контракт складається на весь строк навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні і вартість навчання протягом цього строку не змінюється.

 

 

Аспірантура

Готуємо аспірантів по 18 спеціальностях.

 Форми навчання

 Денна (очна) і заочна

Терміни навчання

 на денній формі навчання  - 3 роки;   на заочній формі навчання - 4 роки

Оплата за навчання

 2800 $  щорічно

Можлива видача запрошення на навчання після надання  ксерокопії  паспорта і

ксерокопій документів про освіту (відповідно до пункту 9 та пункту 10 розділу «Перелік документів для подання в Університет»)

 

Готуємо  аспірантів зі  спеціальностей:

1.  Механіка деформованого твердого тіла.

2.  Математичне моделювання та обчислювальні методи.

3.  Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій.

4.  Автоматизація процесів керування.

5.  Системи автоматизації проектувальних робіт.

6.  Технологія полімерних і композиційних матеріалів.

7.   Будівельні конструкції, будівлі та споруди.

8.   Основи і фундаменти.

9.   Вентиляція, освітлення і теплогазопостачання.

10.  Водопостачання, каналізація.

11.  Будівельні матеріали і вироби.

12. Технологія і організація промислового і цивільного будівництва.

13.  Гідравліка і інженерна гідрологія.

14.  Будівельна механіка.

15.   Пожежна безпека.

16.   Економіка і керування підприємствами (будівництво).

17.   Охорона праці і пожежна безпека.

18.   Теорія та історія архітектури, реставрація пам'ятників архітектури.

 

Додаткова інформація для іноземців із країн СНД:

Студенти  з країн СНД навчаються на умовах підготовки іноземних громадян з видачею диплома міжнародного зразка.

У пункті пропуску через державний кордон у закордонний паспорт іноземця вноситься відмітка «В'їзд». (У випадку відсутності закордонного паспорта відмітка «В'їзд» ставиться в міграційну картку)

Протягом 30 календарних днів з моменту перетинання українського кордону прибулий іноземний громадянин повинний зареєструватися в органах внутрішніх справ України. Для цього йому необхідно звернутися в деканат по роботі з іноземними учнями ХНУБА.

*Центр по роботі з іноземними учнями розташований на 3 поверсі університету

Реєстрація оформляється за умови оплати за навчання на відповідний термін (1/2 року або 1 рік) після укладення з університетом контракту на навчання і зарахування в університет.

Крім реєстрації, іноземному громадянинові оформлюють тимчасову прописку за адресою перебування на території України. Це можуть бути гуртожитки університету або приватна квартира.

Для оформлення проживання на приватній квартирі іноземному громадянинові необхідно укласти договір оренди житлового приміщення з власником  квартири.

*Договір укладають у  ЖЕД. Бажано укладати договір на термін не менш ніж 1/2 року.

 

Для абітурієнтів із країн СНД можлива заочна форма навчання (термін навчання 6 років). При навчанні на заочному факультеті реєстрацію оформляти не потрібно.

Усі питання з організації навчального процесу можна уточнити в центрі заочного навчання:

Центр заочного навчання,

вул. Артема, 48-Б, Корпус ХНУБА №2, м. Харків, 61002‚ УКРАЇНА       Тел.: +38 (057) 700 06 21

 

 

Запрошуємо  Вас опанувати

 сучасними будівельними спеціальностями

 в університеті, диплом якого є гарантом якості

отриманої освіти

 для подальшої роботи в більшості країн світу! 

Просмотров: 6 965
Наш логотип
Розклад занять
Розклад аудиторних занять
Офіційні сайти
Офіційний сайт міністерства
Харківський обласний центр зайнятості Урядова гаряча лінія 1545
Міжнародні проекти
Європейський трансдисциплінарний проект академічної мобільності – INFINITY «INternational Fellowship IN transdisciplinarITY»

TEMPUS SEHUD - Архітектура та сталий розвиток міст заснований на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях без втрати ідентичності

TEMPUS SUCSID Inter-university Start-up centers for students' innovations development & promotion

TEMPUS SEHSI - Регіональний сталий розвиток на основі еко-гуманістичної сінергетичної взаємодії
Прогноз погоди
Яндекс.Погода
Copyright © 2009-2016 ХНУБА