Харківський національний університет будівництва та архітектури
on Права панель [on/off] 
Панель навігації
Статистика

Rambler's Top100
Партнери
университеты и вузы украины - высшее образование в харькове
Архив: Про бібліотеку

Бібліотека ХДТУБА є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом навчального закладу і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси університету. В своїй роботі бібліотека керується: Законом України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", затвердженого Постановою Верховної ради України від 27 січня 1995 року (Із змінами, внесеними згідно із Законами); Типовим положенням  про бібліотеку вищого закладу освіти України, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 155 від 30.04.98р.; Типовими правилами користування бібліотекою вищого закладу освіти, що поширюються на заклади освіти, які підпорядковані Міносвіти України, і наказу Міністерства освіти України №321 від 31.08.98 р.; Типовими правилами користування бібліотеками в Україні із змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05. 2001 № 319 і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22.06.2001 за № 538/5729; Типовим положенням  про бібліотеку ХДТУБА та Правилами користування бібліотекою ХДТУБА та іншими.

Бібліотека ХДТУБА, створена в 1935 році, є однією з вузівських бібліотек міста Харкова.

Під час Великої вітчизняної війни фашисти зайняли приміщення будівельного інституту під італійський госпіталь, викинули на подвір’я дуже цінну інститутську бібліотеку і спалили декілька десятків тисяч книжок. (З книги: Звірства і злочини німецько-фашистських загарбників на Харківщині: Збірник документів. - К.; Х., 1944).

Фонд знову збирали по крупицях. Співробітники, викладачі та студенти несли до бібліотеки власну літературу. І на початок 1945 року фонд налічував біля 4,5 тисяч одиниць. Бібліотека обслуговувала тоді 400 читачів.

На 01.01.09. фонд бібліотеки нараховує 661021 одиниць збереження.

За єдиним обліком користувачів 7210. Право користування бібліотекою мають студенти всіх форм навчання, аспіранти, професорсько-викладацький склад та працівники структурних підрозділів університету; викладачі та учні ліцею, при наявності угоди про співробітництво з ХДТУБА та бібліотекою. Іноземні студенти та аспіранти, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України. На початку кожного календарного року користувачі категорій “професорсько-викладацький склад” та “співробітники ХДТУБА”: мають пред'явити всю літературу, що значиться за ними та подовжити (при потребі) термін користування нею. На початку кожного навчального року користувачі категорій “студенти” та “аспіранти” повинні перереєструватись. На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отримані матеріали.

Користувачі, які закінчили ХДТУБА чи звільняються з роботи, повинні до отримання диплому чи трудової книжки повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури.

Структура бібліотеки:

1. Відділ комплектування та наукової обробки літератури.

2. Відділ збереження фондів.

3. Відділ обслуговування з секторами:

а) абонементів:

  • учбової літератури;
  • наукової літератури;
  • художньої літератури;

б) Бібліотека учбового корпуса №3 з читальним залом для студентів денної та заочної форми навчання, факультету довузівської підготовки та учнів Обласного ліцею;

в) Бібліотека гуртожитку факультетів А та СТ з читальним залом;

г) Читальний зал з сектором МБА.

4. Довідково-бібліографічний відділ.

Фонди бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави. Він – універсальний за своїм складом. Бібліотечний фонд за видами видань поділяється на: книги, брошури, періодичні видання, спецвиди нормативно-технічних документів, неопубліковані матеріали (дисертації, автореферати, методичні вказівки). Бібліотека формує свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, науково-дослідної та культурно-виховної роботи ХДТУБА. В фонді зберігається література з природознавчих та гуманітарних дисциплін, з техніки, будівництва, економіки. Особливе місце в фонді займає література з мистецтва та архітектури, серед якої багато рідкісних видань. Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, а також поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту, видання на електронних носіях та матеріали, що надійшли по МБА, видаються лише в читальних залах. Бібліотека передплатила на 2006 рік 165 назв періодичних видань. В фонді читального залу зберігається 348 назв журналів.

Бібліотека здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання своїх фондів.

Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки:

  • класичні каталоги: алфавітний, систематичний (з1948р) та електронний (з 2001 р.);
  • класичні картотеки та електронна картотека (з 2000 р.) “Книгозабезпеченість навчальною літературою” (укр., рос. мовами 1996-2005 рр.).
  • бібліографічні видання: “Бюлетень нових надходжень”, “Бюлетень – періодика”, “Бібліографічні покажчики”, “Список періодичних видань бібліотеки ХДТУБА” на сайті  ХДНБ ім. В.Г. Короленко до “Електронного зведеного каталогу періодичних видань, які надійшли до провідних бібліотек Харкова у 2005 році”

Бібліотека має 5 БД. На 01.01.06 до всіх БД занесено 11 756 бібліографічних записів.

Просмотров: 4 350
Наш логотип
Розклад занять
Розклад аудиторних занять
Офіційні сайти
Офіційний сайт міністерства
Харківський обласний центр зайнятості Урядова гаряча лінія 1545
Міжнародні проекти
Європейський трансдисциплінарний проект академічної мобільності – INFINITY «INternational Fellowship IN transdisciplinarITY»

TEMPUS SEHUD - Архітектура та сталий розвиток міст заснований на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях без втрати ідентичності

TEMPUS SUCSID Inter-university Start-up centers for students' innovations development & promotion

TEMPUS SEHSI - Регіональний сталий розвиток на основі еко-гуманістичної сінергетичної взаємодії
Прогноз погоди
Яндекс.Погода
Copyright © 2009-2016 ХНУБА