Харківський національний університет будівництва та архітектури
on Права панель [on/off] 
Панель навігації
Статистика

Rambler's Top100
Партнери
университеты и вузы украины - высшее образование в харькове
Архив: Науково-дослідний сектор (НДС)

тел. (57) 7000-651, факс (57) 7000-250

Основні завдання НДС:

 • виконання на замовлення галузей народного господарства науково-дослідних робіт з метою створення зразків машин, обладнання, устаткування, матеріалів, нових технологічних процесів, рішення важливих соціальних та екологічних завдань, удосконалення організації праці та управління;
 • організація впровадження результатів досліджень та розробок у виробництво та навчальний процес;
 • сприяння підвищенню якості підготовки фахівців і науково-педагогічних кадрів, зростанню кваліфікації професорсько-викладацького складу ВНЗ.

Структура НДС:

 • відділ з питань інтелектуальної власності;
 • наукові дослідні лабораторії
 • міжкафедральні наукові групи при кафедрах;
 • виробничо-організаційна служба;
 • служба науково-технічної інформації;
 • служба метрологічного забезпечення та стандартизації.

Основні напрями наукових досліджень:

 • оптимальна технологія будівництва та експлуатації різних об’єктів у складних гідрогеологічних умовах;
 • підвищення ресурсу конструкцій та експлуатаційної довговічності інженерних інфраструктур;
 • універсальне обладнання багатоцільового призначення для умов сучасного будівництва з використанням способів набризку;
 • системи водопостачання міст та промислових підприємств, прогресивні методи та обладнання для очищення природних і стічних вод;
 • газопостачання та теплогенеруючі установки;
 • інформаційна технологія бетону;
 • залізобетонні конструкції, які працюють при впливі кліматичного, технологічного й пожежного середовища;
 • проблеми адаптації будівельних матеріалів до дії зовнішнього середовища;
 • розробка ефективних армованих конструкцій і теорії їхнього розрахунку;
 • гідравліка двохмірних планових течій;
 • обробка осадів міських стічних вод;
 • створення композиційних полімерних матеріалів із спеціальними властивостями;
 • фізико-хімія будівельного матеріалознавства та захист будівельних конструкцій і матеріалів від корозії.

Перелік видів робіт провадження будівельної діяльності
до ліцензії АА №775547, виданої Державним комітетом України

з будівництва та архітектури 25 листопада 2004р.
Харківському державному технічному університету будівництва та архітектури

2.00.00 ПРОЕКТНІ РОБОТИ (для звичайних умов, для нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту)
   
2.01.00

РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

2.01.01 Інженерної інфраструктури населених пунктів
2.01.04.01 схем розвитку водопостачання міст
2.01.04.02 схем розвитку господарсько-побутової та зливової каналізації, попередньої очистки промстоків
2.01.04.03

схем розвитку теплових мереж міст

2.01.04.04 схем розвитку мереж зв’язку і радіофікації
2.01.04.05 схем інженерної підготовки території міст
2.01.04.06 схем інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів
2.01.05 Схем розміщення окремих об’єктів
2.01.05.02 виробничих, складських
2.01.05.04 культурно-побутових та адміністративних
   
2.02.00 АРХІТЕКТУРНЕ ТА БУДІВЕЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ
2.02.01 Житлових будівель
2.02.02 Громадських будівель та споруд
2.02.03 Будівель та споруд промислових підприємств
2.02.03.01 безкранових
2.02.03.02 обладнаних кранами вантажопідйомністю до 32 тс
2.02.03.03 обладнання кранами вантажопідйомністю більше 32 тс
2.02.04 Будівель та споруд сільськогосподарського призначення
2.02.06 Інженерних споруд
2.02.06.01 промислового призначення (водоохолоджувачі, градирні, димові і вентиляційні труби тощо)
2.02.06.02 ємкісних (силоси, бункери, резервуари, водонапірні башти, газгольдери тощо)
2.02.06.03 конструктивного призначення (етажерки, підпірні стінки, опори, вугільні та інші копри тощо)
2.02.06.04 для комунікацій (галереї, естакади, колектори, канали, тунелі, опори зв’язку та енергопостачання)
2.02.06.07 фундаментів під обладнання
2.02.07 Транспортних споруд
2.02.07.04 мостів і мостових споруд
2.02.07.06 гаражів, СТО, АЗС тощо
2.02.09 Енергетичних споруд
2.02.09.01 локальних електростанцій (дизельні та ін.)
2.02.10 Реставрація і відновлення пам’яток архітектури
2.02.11 Обстеження і оцінювання технічного стану будівельних конструкцій (визначення параметрів і необхідних характеристик матеріалів і конструкцій із застосуванням спеціального устаткування, приладів та апаратури на об’єктах і у лабораторіях)
2.02.11.04 несучих конструкцій будівель та споруд (за винятком: 2.02.11.01; 2.02.11.02; 2.02.11.03)
2.02.11.05 інженерних мереж та споруд
2.02.11.06 пам’яток архітектури
   
2.03.00 КОНСТРУЮВАННЯ НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ ПО КЛАСАХ І УМОВАХ БУДІВНИЦТВА (для звичайних умов, для будівель і споруд І класу, для будівель і споруд ІІ і ІІІ класу, в звичайних умовах)
2.03.01 Кам’яних та армокам’яних
2.03.02 Бетонних, залізобетонних, армоцементних
2.03.03 Металевих
2.03.04 Звичайної і клеєної деревини та комбінованих
2.03.05 Інших конструкцій (у т.ч. із застосування пластмас, азбестоцементу, скла, фібробетону, склоцементу, композитних матеріалів тощо)
   
2.04.00 ПРОЕКТУВАННЯ ВНУТРІШНИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ І СПОРУД
2.04.01 Водопроводу та каналізації
2.04.02 Опалення, вентиляції та кондиціонування повітря
2.04.05 Електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення
2.04.06 Автоматизації і КВП
2.04.07 Зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних
   
2.05.00 ПРОЕКТУВАННЯ ЗОВНІШНИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ І СПОРУД
2.05.01 Водопостачання
2.05.02 Каналізації
2.05.03 Теплових
2.05.06  Зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних систем
2.05.07 Електроосвітлення
   
2.06.00 РОЗРОБЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ РОЗДІЛІВ ПРОЕКТІВ
2.06.01 Оцінки впливу на оточуюче середовище
2.06.02 Охорони праці
2.06.04 Проектування організації будівництва
2.06.05 Виконання будівельних робіт
   
2.07.00 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ПО ОБ’ЕКТАХ
2.07.03 Будіндустрії і будматеріалів
2.07.10 Освіти та оздоровчо-рекреаційного комплексу

Інноваційні наукові розробки:

 

Обладнання для активації зволожених сировинних сумішей для виробів з бетону

д-р техн. наук, проф. Болотських М.С., канд. техн. наук, проф. Федоров Г.Д., канд. техн. наук, проф. Савченко О.Г., канд. техн. наук, доц. Крот О.Ю., інж. Праведніков В.І., інж. Супряга Д.В., інж. Тимощенко А.М.


Пропонуються активатори барабанно-валкового типу для додаткової обробки перед формуванням різноманітних будівельних сумішей шляхом багаторазового ущільнення товстого шару зволоженої сировини прокатуванням його під валком з розпушуванням після кожного ущільнення. Використання активаторів забезпечує найбільш ефективне використання енерго- і паливоємних в'яжучих матеріалів (цементу, вапна) у виробах з бетону, а також розширене застосування техногенних продуктів, перш за все, металургійних шлаків.

Сфери застосування:

 • активація жорстких бетонних сумішей перед формуванням популярної тротуарної плитки дає змогу або майже вдвічі знизити витрати цементу, або суттєво підвищити якість виробів без збільшення кількості цементу;
 • активація зволожених сумішей з металургійних шлаків дозволяє майже без витрат в'яжучого отримувати цеглу і дрібноштучні блоки марки 100;
 • активація сировинної суміші (цемент + пісок або цемент + шлак) перед змішуванням при виготовленні пінобетону здатна забезпечити суттєву економію цементу;
 • активація силікатних сировинних сумішей у виробництві силікатної цегли дозволяє економити 20-30% вапна.

Активатори доцільно використовувати для зменшення витрат в'яжучих як на нових виробництвах, так і на уже діючих. Термін окупності активатора становить у різних сферах використання від 0,5 до 2,0 років.

 

Технологічні рішення ремонту споруд водовідведення з використанням шлакокам’яних конструкцій

д-р техн. наук, проф. Гончаренко Д.Ф., д-р техн. наук, проф. Корінько І.В.,
канд. техн. наук Соловей Д.А., інж.  Добряєв А.А.

Науковцями університету розроблена технологія робіт із заміни зруйнованих залізобетонних плит покриття розподільчих лотків аеротенків на плити з нікроліту.

Роботи виконуються без зупинки роботи аеротенків із допомогою спеціально розробленого обладнання для демонтажу, монтажу та транспортування, як зруйнованих плит з лотків, так і нових плит для їх заміни.

Техніко-економічне порівняння плит, показало, що незважаючи на те, що плити з нікроліту в 1,5 рази дорожчі, термін їх експлуатації в 4...5 разів перевищує термін експлуатації плит із залізобетону.

Розроблена технологія заміни залізобетонних трубопроводів, що працюють в умовах агресивного середовища, на сталеві тонкостінні труби, футеровані нікролітом у заводських умовах, шаром завтовшки 40...50 мм.

Вперше в Україні ця технологія впроваджена при заміні залізобетонного каналізаційного колектора довжиною 210 м на проспекті Ілліча в м. Харкові. При цьому гарантується термін безаварійної експлуатації сталенікролітових труб до 60 років.

Авторами розроблені вузли з’єднання труб між собою, які відрізняються високою технологічністю.

Розроблені технології рекомендуються до впровадження в комунальні підприємства України, що експлуатують мережі водовідведення.

 

Інформаційна технологія бетону

д-р техн. наук, проф. Ушеров-Маршак О.В., канд. техн. наук, доц. Сінякін А.Г.,
канд. техн. наук, доц. Сопов В.П., канд. техн. наук доц. Гіль Ю.Б.


Інформаційна технологія бетону (ІТБ) являє собою систему одержання, накопичення та використання даних та знань у галузі технології бетону у вигляді спеціальних комп’ютерних програм. Дані та знання накопичуються у відповідних банках та базах, якими керує фахівець – технолог, з метою вирішення завдань отримання бетону із заданими властивостями при мінімальних витратах матеріальних та енергетичних ресурсів.

Основна технологічно доцільна інформація забезпечується методами калориметрії за даними про тепловиділення при гідратації та термодинамічного аналізу процесів структуроутворення цементного каменю, що дозволяють кількісно оцінити параметри твердіння цементу та бетону, їхньої зміни під впливом температури, хімічних і мінеральних добавок, масивності виробів і конструкцій.

Розробку впроваджено у технологію: залізобетонних контейнерів для схову відпрацьованого ядерного палива на Запорізькій АЕС; виробництва товарного бетону (завод ім. С.Ковальської м. Києва); виробництва хімічних добавок до бетону (ООО «Будіндустрія ЛТД» м. Запоріжжя); зведення багатоповерхових житлових та адміністративних будівель (підприємство «Мастер Бетон», м. Москва; проектно-будівельна фірма «Спецбудмонтаж», м. Харків).

Розробка має закінчений вигляд і може зацікавити будівельні організації, заводи товарного бетону та залізобетонних виробів.

 

Сухі будівельні суміші проникаючої дії «Віатрон» для відновлення будівельних конструкцій

д-р техн. наук, проф. Бабушкін В.І., д-р техн. наук, проф. Кондращенко О.В.,
канд. техн. наук, доц. Костюк Т.О., інж. Прощін О.Ю., інж. Бобко В.О.

Композиція «Віатрон» є різновидом сухих будівельних сумішей проникної дії з комплексною хімічною добавкою, що при взаємодії з водою забезпечує глибоке проникнення компонентів суміші у тіло зруйнованого бетону, залізобетону, розчину, цегли і тому подібних матеріалів будівельних конструкцій, забезпечує ущільнення основи,  високу морозостійкість та водонепроникність  W12 - W16.

Захисні покриття на основі «Віатрону» вдвічі - втричі дешевші за закордонні аналоги.

За станом на сьогоднішній день розробка впроваджена більше, ніж на 50 об'єктах України. У тому числі відновлено «Каскад» у саду ім. Т.Г. Шевченка (м. Харків), залізобетонні конструкції підземного торгового центру в районі Південного вокзалу (м. Харків), залізобетонний шахтний колодязь по вул. Мойсеєва (м. Харків). У м. Дніпропетровську захисні покриття застосовані при ремонті каналізаційного колектора, у м.Одесі - при ремонті ліфтових шахт.

Може застосовуватись будівельними організаціями та підприємствами будіїндустрії для відновлення будівельних конструкцій, будинків і споруд, що працюють в умовах впливу агресивних експлуатаційних середовищ.

 

Комплексна хімічна добавка для отримання дрібноштучних виробів з високою структурною міцністю за методом напівсухого пресування

д-р техн. наук, проф. Бабушкін В.І., д-р техн. наук, проф. Кондращенко О.В.,
канд. техн. наук, доц. Костюк Т.О., інж. Рудяченко І.Ф.

Комплексна хімічна добавка складається з пластифікатора та набору мінеральних солей, що дозволяють отримувати у процесі твердіння цементного каменю гідрооксокомплекси (кристалогідрати), які ущільнюють цементний камінь, додаючи йому високі гідрофізичні та механічні властивості. Синтезовані додаткові кристалогідрати мають позитивний заряд поверхні, які дозволяє отримувати міцні гетерогенні контакти з компонентами бетону, що дало можливість отримати бетонні вироби високої структурної міцності за методом напівсухого пресування. Дрібноштучні вироби, отримані напівсухим пресуванням, у  2 рази дешевше виробів, отриманих за вібротехнологією, за рахунок скорочених термінів набору структурної та кінцевої міцності та виключення з технологічного процесу парку форм.

Проведено експериментальне впровадження розробки на підприємстві “Северодонецький Азотстрой”.

Може застосовуватись будівельними організаціями та підприємствами будіїндустрії

 

Спосіб локального попереднього напруження залізобетонних конструкцій

д-р техн. наук, проф.  Шагін О.Л.

Розробка включає створення нового (отримано патент РФ № 2056490) універсального способу попереднього напруження залізобетонних згинальних елементів і статично невизначених систем з їх використанням, устаткування для його реалізації, методики  визначення параметрів процесу обтиснення і оцінки несучої здатності, жорсткості і тріщиностійкості, проведений комплекс експериментальних досліджень.

Перевага способу полягає в тому, що величина сили відтягування арматури є на порядок меншою, ніж зусилля, яке в ній при цьому виникає.

Це дозволяє здійснювати попереднє напруження за допомогою ручного гвинтового домкрата, без витрат електроенергії, безпосередньо на місці бетонування конструкції. Стає можливим виготовлення попередньо напружених конструкцій у несилових опалубкових формах.

Відкрилась технологічно проста можливість попереднього напруження монолітних конструкцій, про що свідчить досвід зведення, наприклад, балок монолітного перекриття в будинку по вул. Мироносицькій, 44 у м. Харкові. Спосіб дозволяє попередньо напружувати нерозрізні монолітні балки у прогонах та на опорах.

Широке використання спосіб знайшов у реконструкції при підсиленні балок (східна трибуна стадіону “Металіст”, будинок по вул.. Артема, 48 та ін.).

Подальшим розвитком є спосіб підсилення нерозрізних балок, захищений патентом України № 50136А (автори Шагін О.Л., Ізбаш М.Ю. та ін.). Цим способом підсилені балки трьохпрольотного мосту у м. Харкові.

Спосіб локального попереднього напруження впроваджується для підвищення несучої здатності ригелів фундаментів коксових батарей Харківського коксохімзаводу. При цьому несуча здатність підвищується не тільки за нормальним, але і за похилим перерізом, що є принципово новим.

Побудована теорія деформування і руйнування локально попередньо напружених конструкцій та статично невизначених систем з їх використанням. Розроблені методики розрахунку конструкцій з урахуванням нелінійності деформування бетону та арматурної сталі. Сформульовані рекомендації з конструювання локально попередньо напружених елементів. Сконструйовано, виготовлено та успішно пройшло впровадження устаткування для здійснення локального попереднього напруження.

 

Розробка технічних рішень та рекомендацій із розрахунку і проектування вертикальних залізобетонних стволів над діючими каналізаційними колекторами

д-р техн. наук, проф. Лучковський І.Я., канд. техн. наук Нікітенко В.Й., інж. Самородов О.В.

Розроблено конструктивні рішення і методи розрахунку взаємодії залізобетонних стволів із ґрунтовим масивом на різних стадіях будівництва та експлуатації при їх зведенні над діючими каналізаційними колекторами. Розроблено технологію зведення стволів.

Техніко-економічний ефект упровадження розробки досягається за рахунок істотного зниження товщини стінової огорожі та можливості будівництва стволів без зупинки діючих підземних колекторів у стиснутих умовах міської забудови. Економічна ефективність на один ствол діаметром 9-10м і глибиною 20-30м складає 100-150 тис. грн.

Розробка впроваджена ХДТУБА, інститутом ХарківкомунНДІпроект та ДКП "Харківкомуночиствод" при проектуванні та будівництві вертикальних стволів над діючими каналізаційними колекторами глибокого закладення м. Харкова у 2003-2004 рр.

Розробка має закінчений вигляд і необхідна при проектуванні та будівництві підземних споруд та вертикальних стволів промислового та цивільного призначення, а також може бути використана при розробці відповідних розділів ДБН  України.

 

Багатофункціональні полімерні композиції

д-р техн. наук, проф. Яковлєва Р.А., канд. техн. наук, доц. Попов Ю.В., канд. техн. наук, доц. Обіженко Т.М., канд. техн. наук. Данченко Ю.М., ас. Дмитрієва Н.В., ас. Латорець К.В.

Одержані на основі епоксидних олігомерів нові бактерицидні та вогнезахисні композиційні матеріали з поліпшеною хімстійкістю шляхом модифікації епоксиамідоамінних композицій поверхнево-активними речовинами та дисперсними наповнювачами.

Розроблені епоксиполімери, порівняно з відомими, характеризуються поліпшеними експлуатаційними властивостями.

Ефективних, одночасно зносо-, біо- та вогнестійких полімерних матеріалів промислового виготовлення для захисту та ремонту техніки в Україні не існує. Це обумовлює серйозні економічні, екологічні та моральні збитки, які можна значно зменшити, застосовуючи ефективні багатофункціональні полімерні матеріали з дешевої вітчизняної сировини.

Композиції впроваджені на ДКП "Харківкомуночиствод", на Харківському метрополітені, на Харківському вагонобудівному заводі ім. Малишева, в АТЗТ "Проммонтажелектроніка", в АТ "Науково-дослідний інститут радіотехнічних виробів", у ВО "Моноліт", на ЗЗБК-13.

Розробки мають закінчений вигляд і можуть зацікавити будівельні організації, підприємства будіндустрії.

 

Малогабаритне обладнання для торкрет-робіт

д-р техн. наук, проф. Ємельянова І. А., д-р техн. наук, проф. Баранов А. М., канд. техн. наук, доц. Задорожний А. О., канд. техн. наук Ніконов Д. В., асп. Непорожнєв О. С., асп. Блажко В. В., асп. Грачев Ф. А.

Створено нове малогабаритне універсальне обладнання для умов будівельного майданчика на основі змішування потоків стислого повітря та його впливу на закони руху окремих часток малорухомих бетонних сумішей.

Стисле повітря є джерелом енергії для всіх видів устаткування і транспортуючим середовищем для бетонних і сталефібробетонних сумішей різної рухомості з максимальною фракцією заповнювача 10 мм.

Окремі види нового обладнання дозволили створити технологічні комплекти, які використуються як для мокрого, так для і сухого торкретування, для транспортування малорухомих бетонних сумішей на значні відстані.

Порівняно з традиційним торкрет-обладнанням нові технологічні комплекти дозволяють:

 • транспортувати та виконувати торкрет-роботи на будівельних сумішах широкої гами рухомості (П = 4…14 см);
 • знизити металомісткість удвічі - утричі;
 • використовувати сухі суміші без процесу попереднього змішування їх компонентів;
 • наносити сталефібробетонні покриття з безпосередньою нарізкою фібрових елементів у процесі бетонування;
 • забезпечити малоімпульсну подачу бетонних сумішей (імпульсність складає 5%);
 • зменшити відскок часток суміші від поверхні, що торкретується (5…7%);
 • знизити витрати потужності (на 15…20%), збільшити ККД (0,74…0,75);
 • використовувати суміш, що потрапляє до відскоку, повторно;
 • виконувати бетонні роботи в стиснених умовах як на будівельному майданчику, так і в будинках та спорудах;
 • збільшити міцність торкрет-бетону (на 15…17%).

Обладнання композиційного транспортування бетонних сумішей малої рухомості дозволяє в 1,5…2,0 рази збільшити відстань її подачі.

Обладнання може бути використано при:

 • ремонті та реконструкції діючих будинків та споруд;
 • ремонті мостів, дорожніх та аеродромних покриттів, колодязів та колекторів у каналізаційному господарстві;
 • гідроізоляційних роботах;
 • виготовленні дрібноштучних виробів в умовах будівельного майданчика;
 • бетонуванні підлог та сейфів;
 • безопалубочному бетонуванні нетрадиційних конструкцій та споруд;
 • нанесенні фактурного шару на відформовані вироби будинків та споруд

Обладнання впроваджено при будівництві та реконструкції споруд і будинків Харкова, Полтави, Ялти.

 

Тонкошаровий відстійник-фільтр з плаваючим фільтруючим шаром перемінної висоти

д-р техн. наук, проф. Шеренков І.А., канд. техн. наук, доц. Архіпов О.В.

Розроблено апарат комбінованої дії тонкошарового відстоювання та фільтрування. Відмінною рисою конструкції розробленого апарата і відповідно до його експлуатаційних якостей, є можливість періодичного налагодження режиму роботи апарата за рахунок варіювання довжиною зони тонкошарового відстоювання і товщиною шару  плаваючого фільтруючого завантаження при експлуатації його в умовах значного коливання якості і кількості оброблюваної води.

Більш повне використання таких методів очищення як тонкошарове відстоювання і фільтрування, дозволяє підвищити ефективність процесу відділення зважених речовин, при одночасному зниженні капітальних і експлуатаційних витрат на очищення. Суттєвим є можливість використання в апараті в якості  фільтруючих матеріалів недорогих відходів виробництва, наприклад обпилювань. Однак кращим фільтруючим матеріалом є зернистий пінополістирол, який добре зарекомендував себе у водопідготовці.

Очікуваний економічний ефект від упровадження запропонованого апарата в практику водопідготки і водоочищення полягає в скороченні витрат на коагулянти до 20%, а в умовах автоматизованої роботи в скороченні експлуатаційних витрат.

Цей апарат призначений для застосування як у водопідготовці, так і у водоочищенні на малих об'єктах, тобто переважно в сільській місцевості, там, де відсутні  централізовані системи водопостачання і каналізації.

 

Просмотров: 6 822
Наш логотип
Розклад занять
Розклад аудиторних занять
Офіційні сайти
Офіційний сайт міністерства
Харківський обласний центр зайнятості Урядова гаряча лінія 1545
Міжнародні проекти
Європейський трансдисциплінарний проект академічної мобільності – INFINITY «INternational Fellowship IN transdisciplinarITY»

TEMPUS SEHUD - Архітектура та сталий розвиток міст заснований на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях без втрати ідентичності

TEMPUS SUCSID Inter-university Start-up centers for students' innovations development & promotion

TEMPUS SEHSI - Регіональний сталий розвиток на основі еко-гуманістичної сінергетичної взаємодії
Прогноз погоди
Яндекс.Погода
Copyright © 2009-2016 ХНУБА