Харківський національний університет будівництва та архітектури
on Права панель [on/off] 
Панель навігації
Статистика

Rambler's Top100
Партнери
университеты и вузы украины - высшее образование в харькове
Архив: Редакційно-видавничий відділ

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ:

 • здійснює  на основі пропозицій кафедр комплектування, затвердження і реалізацію планів видання навчально-методичної літератури;
 • виконує редагування відповідно до діючих стандартів запланованих авторських рукописів і готує їх оригінал-макети;
 • контролює оформлення методичної літератури та якісне виконання друкованої продукції відповідно до нормативних документів;
 • надає допомогу авторам у підготовці, оформленні та затвердженні до друку навчальних посібників на присвоєння їм грифа Мінвузу;
 • підтримує ділові зв’язки з Методичною радою університету і секцією редакційно-видавничої діяльності з питань контрольного рецензування та доцільності видання навчально-методичної документації;
 • готує рекомендації та інструкції, необхідні автору під час оформлення запланованої літератури до друку;
 • подає річні звіти й оперативні відомості для різноманітних інформацій про випуск друкованої продукції.

СТРУКТУРА РВВ:

 • керівник відділу;
 • два провідних редактори;
 • редактор першої категорії;
 • інженер першої категорії.

УСТАНОВЛЕНІ ВИДИ ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Навчально-методичні документи розробляють для організації і проведення навчального процесу відповідно до Законів України „Про видавничу справу”, „Про вищу освіту”, Указу Міністерства освіти і науки України №1/9 – 398 від 1.08.05.

До навчально-методичної документації відносяться:

 1. навчальні посібники;
 2. навчально-методичні посібники;
 3. тексти і конспекти лекцій;
 4. методичні вказівки;
 5. методичні рекомендації;
 6. інструкції;
 7. навчальні завдання;
 8. контрольні завдання;
 9. завдання для виконання самостійної роботи;
 10. робочі зошити;
 11. роздавальний або наочний матеріал (таблиці, креслення, схеми, навчальні тексти та інші форми інформації з досліджуваного матеріалу), що забезпечує умови для аудиторної і самостійної роботи.

Навчальний посібник – це видання, що частково доповнює або повністю замінює підручник та офіційно затверджене як навчальний посібник (обсяг – більше 5 д.а.). Містить систематизоване викладення дисципліни, її розділу або частини, відповідає навчальній програмі і не дублює існуючі підручники та навчальні посібники. Розробка якогось розділу супроводжується питаннями для самоперевірки, завданнями; обов’язковим елементом є список рекомендованої літератури. Навчальні посібники можуть бути видані з грифом Міністерства освіти і науки України і без грифа, але усі вони повинні бути затверджені Методичною радою університету. Навчальному посібнику надається ISBN та знак охорони авторських прав.

Навчально-методичний посібник – це видання невеликого обсягу (3 д.а. і більше), що має практичну спрямованість, містить теоретичний матеріал щодо розділу або частини курсу, методику виконання тих чи інших завдань, вправ, робіт. Теоретичний матеріал супроводжується прикладами, рисунками, діаграмами, таблицями. Це так би мовити, середнє видання між навчальним  посібником та методичними вказівками. Як правило, це – розрахунки, курсове та дипломне проектування. Навчально-методичному посібнику надається знак охорони авторських прав.

Тексти та конспекти лекцій. Текст лекцій – навчальне видання, що містить викладення повного курсу або окремих розділів, особливо важких та нових, побудоване у вигляді окремих, логічно пов’язаних між собою закінчених лекцій і затверджених як текст лекцій. Тексту лекцій надається знак охорони авторських прав.
Конспект лекцій – те ж саме, але викладене конспективно.

Словники. Останнім часом суттєво поширився обмін науково-технічною та навчально-методичною інформацією, міжвузівські зв’язки в Україні та за її межами, тому виникла нагальна потреба у словниках з різних спеціальностей та фахових наукових напрямків. Крім того, з процесом переходу навчання на українську мову з’явилося багато словників з окремих спеціальностей та спеціалізацій. Потребу у таких словниках задовольняє видання в ВУЗах наступних словників:
1) тлумачних (з роз’ясненням суті термінів, рисунками, формулами та ін.);
2) термінологічних із спеціальності або спеціалізації;
3) картинкових словників назв (із зображенням фрагментів або об’єктів у цілому).

Методичні вказівки та рекомендації -  це видання, в яких викладається методика виконання навчальної роботи або пояснюється характер дій під час виконання певного завдання з конкретних тем, розділу дисципліни. Методичні вказівки, як правило, призначаються для студентів, а рекомендації – для викладачів.

У методичних рекомендаціях викладають методики здійснення навчально-виховної роботи і дають пояснення щодо роду і виду її діяльності.

У разі необхідності до змісту методичних рекомендацій можуть входити питання застосування активних методів навчання.

Інструкція –документ, що містить точно сформульовані окремі, як правило, нумеровані положення, вказівки, що регламентують навчальну або суспільну діяльність.

Просмотров: 4 382
Наш логотип
Розклад занять
Розклад аудиторних занять
Офіційні сайти
Офіційний сайт міністерства
Харківський обласний центр зайнятості Урядова гаряча лінія 1545
Міжнародні проекти
Європейський трансдисциплінарний проект академічної мобільності – INFINITY «INternational Fellowship IN transdisciplinarITY»

TEMPUS SEHUD - Архітектура та сталий розвиток міст заснований на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях без втрати ідентичності

TEMPUS SUCSID Inter-university Start-up centers for students' innovations development & promotion

TEMPUS SEHSI - Регіональний сталий розвиток на основі еко-гуманістичної сінергетичної взаємодії
Прогноз погоди
Яндекс.Погода
Copyright © 2009-2016 ХНУБА