Харківський національний університет будівництва та архітектури
on Права панель [on/off] 
Панель навігації
Статистика

Rambler's Top100
Партнери
университеты и вузы украины - высшее образование в харькове
Архив: Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

12 червня 1930 р. наказом Ради народних комісарів Української РСР №1340 на базі будівельного факультету Харківського технологічного інституту та архітектурного факультету Харківського технологічного інституту  та архітектурного факультету Харківського художнього інституту був створений Харківський інженерно-будівельний інститут. Згодом  інститут перетворився в могутній вищий навчальний заклад України. Визнанням високої якості підготовки фахівців, підтвердженням  високого рейтингу стало присвоєння йому в 1994 році статусу університету.


Пройшовши майже 80-річний шлях, університет став провідним навчально-науковим комплексом будівельного профілю в Україні. Він акредитований за вищим (четвертим) рівнем і сьогодні успішно готує бакалаврів, спеціалістів, магістрів, кандидатів та докторів наук переважно для Північно-східного регіону України. Він також успішно вирішує науково-технічні завдання  з формування та розвитку будівельного комплексу країни.


За роки свого існування підготовлено і випущено понад 50 тис. фахівців і наукових кадрів. Зараз в університеті навчаються студенти і аспіранти із 33 країн світу. Про досить високий рівень підготовки фахівців свідчать дипломи переможців олімпіад і конкурсів дипломних проектів. За результатами міжнародних і Всеукраїнських конкурсів архітектурна школа ХДТУБА визнана провідною в Україні.


За роки свого розвитку в університеті сформувався потужний професорсько-викладацький склад. На сьогоднішній день в університеті  на 38 кафедрах працюють  518 викладачів, серед яких 347 чол. (70%) мають вчені ступені і звання, 52 чол. (10%) є професорами, докторами наук і 280 чол. (54%) - доцентами, кандидатами наук.  20 викладачів університету  є академіками і членами-кореспондентами різних галузевих академій наук,  14 чол.  мають  почесні звання  (герой України, народний архітектор, заслужений будівельник, заслужений архітектор, заслужений працівник вищої  школи, заслужений діяч науки і техніки, академік  Академії будівництва України, академік Інженерної академії України, відмінник освіти і т.д.).

alt

В університеті ведеться підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів за 14 спеціальностями і 5 спеціалізаціями, успішно  реалізується ідея безперервної ступеневої підготовки кадрів.


До структури університету  входять п'ять  факультетів денної форми навчання:

 • Промислового та цивільного будівництва;
 • Архітектурний;
 • Санітарно-технічний;
 • Механіко-технологічний;
 • Економіки та менеджменту;

 

alt

 

а також:

 • Заочний факультет;
 • Факультет довузівської підготовки;
 • Факультет післядипломної освіти;
 • Обласний ліцей

 

alt

 

Спеціальності, за якими ведеться підготовка:

 • Промислове і цивільне будівництво;
 • Гідротехнічне будівництво;
 • Архітектура будівель і споруд (спеціалізації - Реконструкція та реставрація архітектурних об'єктів, Урбаністика);
 • Дизайн архітектурного середовища (спеціалізація - Комп'ютерний дизайн);
 • Теплогазопостачання і вентиляція (спеціалізація - Облаштування родовищ природних газів);
 • Водопостачання та водовідведення;
 • Екологія та охорона навколишнього середовища;
 • Обладнання хімічних виробництва і підприємств будівельних матеріалів;
 • Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;
 • Автоматизоване управління технологічними процесами;
 • Менеджмент організацій;
 • Фінанси;
 • Економіка підприємства;
 • Економічна кібернетика (спеціалізація - Економічна безпека).

 

alt

 

Здійснюється перепідготовка спеціалістів (надання другої вищої освіти ) за спеціальностями:

 • Менеджмент організацій;
 • Економіка підприємства;
 • Фінанси.

Університет має ліцензію на підготовку:

 • до вступу у вищі навчальні заклади громадян України;
 • підвищення кваліфікації фахівців будівельної галузі;
 • іноземних громадян за акредитованими напрямами(спеціальностями);

ХТУБА має угоду  про співпрацю  з вищими навчальними закладами  про підготовку офіцерів запасу.


Розширюються партнерські зв'язки з роботодавцями. Університет має 38 філій  кафедр на  підприємствах,  в організаціях та науково-дослідних інститутах. Вони забезпечують проходження практики студентами, а також надають експериментальну та промислову бази для науково-дослідної діяльності, є об'єктами, на яких здійснюється впровадження спільних науково-технічних розробок співробітників ХДТУБА та підприємств. Висококваліфіковані фахівці філій постійно залучаються  до навчального процесу, є керівниками курсового та дипломного проектування, членами та Головами державних екзаменаційних комісій.


Для вирішення  спільних завдань з питань підготовки кваліфікованих спеціалістів, ефективного використання  науково-педагогічного потенціалу, матеріально-технічної бази та  залучення обдарованої молоді для отримання вищої освіти плідно працює  міжвідомчий навчально-науково-виробничий комплекс "Будівельник", в складі якого є технікуми, коледжі, ліцеї, училища, навчальні заклади, будівельні компанії та фірми.


Згідно запровадженого Міністерством освіти і науки України рейтингу серед ВНЗ держави ХДТУБА постійно посідає призові місця. Так, у рамках рейтингу пілотного проекту „Компас" за оцінкою роботодавців щодо якісної підготовки фахівців  університет увійшов у 10-у кращих вищих навчальних закладів України. За підготовку фахівців з архітектурно-будівельних спеціальностей університет посів 2-е призове місце.

Загальна інформація

Рівень акредитації

IV - четвертий

Форма власності

Державна

Тип ВНЗ

Університет

Область, місто

Харків

Адреса

61002, Харків, вул. Сумська, 40

Телефон, факс

Тел.: (57) 7001066, Факс: (57) 7000250

Адреса електронної пошти

office@kstuca.kharkov.ua

Сторінка в Інтернеті

http://www.kstuca.kharkov.ua

Прізвище, ім'я, по-батькові ректора

Шкодовський Юрій Михайлович

Код ЄДПОУ

02071174

Рік заснування

1930

Ліцензія

серія АВ №498229, дата видачі ліцензії 19.10.2009 р.

Сертифікат  про акредитацію

серія РД-IV,   №216370, термін дії сертифікату -

до 1липня 2013 р.


Керівний склад університету:

 • ректор - Шкодовський Юрій Михайлович, доктор архітектури, професор, Народний архітектор України, дійсний член Академії архітектури України, лауреат Державної премії України в області архітектури;
 • перший проректор з науково-педагогічної роботи - Череднік Димитрій Леонідович, кандидат технічних наук, доцент;
 • проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків - Гончаренко Дмитро Федорович, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат державної премії в області науки и техніки;
 • проректор з економічних питань і розвитку - Деомідов Євген Володимирович;
 • проректор з адміністративно-господарської роботи - Шмигун Євген Іванович.


Матеріально-технічна база університету:

 • Навчальні корпуси площею 58 000 м2.
 • Сучасні лабораторії.
 • Відділ НДС з питань інтелектуальної власності.
 • Центр дистанційної освіти.
 • Комп'ютерні класи.
 • Бібліотека на 690000 примірників.
 • Читальні зали та електронний читальний зал.
 • Медико-санітарний центр.
 • Музейно-виставковий комплекс.
 • Їдальні та кафе.
 • Два гуртожитки.
 • Спортивні зали.
 • Студентський клуб.
Просмотров: 7 951
Наш логотип
Розклад занять
Розклад аудиторних занять
Офіційні сайти
Офіційний сайт міністерства
Харківський обласний центр зайнятості Урядова гаряча лінія 1545
Міжнародні проекти
Європейський трансдисциплінарний проект академічної мобільності – INFINITY «INternational Fellowship IN transdisciplinarITY»

TEMPUS SEHUD - Архітектура та сталий розвиток міст заснований на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях без втрати ідентичності

TEMPUS SUCSID Inter-university Start-up centers for students' innovations development & promotion

TEMPUS SEHSI - Регіональний сталий розвиток на основі еко-гуманістичної сінергетичної взаємодії
Прогноз погоди
Яндекс.Погода
Copyright © 2009-2016 ХНУБА Доставим в Пензу шины nokian по замороженным ценам