Харківський національний університет будівництва та архітектури
on Права панель [on/off] 
Панель навігації
Статистика

Rambler's Top100
Партнери
университеты и вузы украины - высшее образование в харькове
Факультети: БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

(тел. 057-7000-115)

 

 

alt

 

Декан к.е.н., доц. Савченко Олександр Іванович

 

 

Заступник декана к.т.н. Нікічанов В'ячеслав Володимирович

Заступник декана   к.т.н. Нікічанов В'ячеслав Володимирович

 

Напрями підготовки та спеціальності факультету

На факультеті ведеться підготовка інженерних кадрів денної форми навчання за багатоступеневими навчальними планами за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр»:

 

Напрям:

6.060101

Будівництво,

Бакалавр будівництва

4 роки

Спеціальності:

7.06010101

Промислове та цивільне будівництво,

Спеціаліст будівництва  

1 рік

 

8.06010101

Промислове та цивільне будівництво,

Магістр будівництва

1 рік

 

7.06010101

Гідротехнічне будівництво,

Спеціаліст будівництва

1 рік

 

На факультеті 9 кафедр, з них 6 випускових кафедр за вищевказаними напрямами підготовки та спеціальностями:

 

alt Технології будівельного виробництва;

altБудівельної механіки;
altТеоретичної механіки;
altБудівельних матеріалів та виробів;
altІнженерної геодезії;

altОрганизації будівельного виробництва;

altМеталевих та дерев´яних конструкцій;

altЗалізобетонних та кам´яних конструкцій;

altГеотехніки та підземних споруд;

altГідротехнічного будівництва.

 

На факультеті існує профілізація з оцінки нерухомості, яка передбачає, поряд з професійною діяльністю в будівництві, підготовку фахівців у галузі архітектурно-будівельної, технічної та економічної оцінки нерухомого майна в разі його продажу, оренди чи застави, а також реалізації проектів будівництва або реконструкції об'єктів.

 

Навчання на факультеті здійснюється згідно з Європейською кредитно-трансферною системою (ЄКTС), що сприяє визнанню дипломів про вищу освіту в Європі та мобільності студентів.

 

Усі блоки навчальних планів відповідають освітньо-професійним програмам (ОПП) за напрямом «Будівництво» та мають у складі економічну, комп'ютерну, гуманітарну, мовну та інші підготовки.

 

Робочі навчальні програми дисциплін постійно удосконалюються, обговорюються кафедрами на секціях методичної комісії факультету і щорічно оновлюються.

 

Особливе місце в навчальному плані підготовки спеціалістів надається курсовому проектуванню: тематиці, змісту, графіку виконання, використанню новітніх технологій, конструкцій і матеріалів та ін.

 

Спеціалісти, які отримали підготовку за таким навчальним планом, орієнтовані на роботу в умовах ринкової економіки та конкуренції, вміють самостійно приймати інженерні рішення, володіють комп'ютерною технікою і елементами САПР, здатні керувати загально-будівельними роботами та володіють прийомами пошуку і використання науково-технічної інформації.

  

На рівні «Бакалавр» навчальний процес завершується випускною роботою. На рівні «Спеціаліст» - захистом дипломного проекту, а на рівні «Магістр» - магістерською випускною науково-дослідною роботою.

 

Факультет готує випускників до професійної діяльності в галузі промислового, цивільного  та гідротехнічного будівництва. У структуру підготовки інженера-будівельника входять: основи теорії проектування, технології, організації, управління, економіки і банківської справи в ринкових умовах, якісна комп'ютерна підготовка зі знанням програмного забезпечення.

 

Спеціалісти працюють на первинних посадах: майстер будівельних і монтажних робіт, інженер виробничо-технічного відділу, інженер з охорони праці, інженер-конструктор проектувальник, інженер - науковий співробітник, завідуючий лабораторією, асистент - викладач, інженер у відділі капітального будівництва підприємства, інженер-експерт з оцінки нерухомості тощо.

 

Випускники за спеціальностями «Промислове  та  цивільне будівництво»,  «Гідротехнічне будівництво» можуть бути залучені до роботи в будівельних організаціях, науково-дослідних, проектних  інститутах  і  організаціях, які  виконують проектні, будівельні та вишукувальні роботи, таких як трести «Житлобуд-1», «Житлобуд-2», ТОВ «Стальконструкція», ЗАТ «Вітязь», ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна», ТОВ «Південспецбуд», АТЗТ «Спецбудмонтаж», ТОВ «Інститут ХАРКІВПРОЕКТ», ВАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ», ТОВ «ЮЖГІПРОРУДА», ВАТ «Діпрозаводтранс», ДП «Укрміськбудпроект», в банках, на біржах, у страхових компаніях, на спільних підприємствах та ін.

 

 

Коротка історична довідка

Будівельний факультет Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури є старішим факультетом не тільки України, а і серед країн СНД. Він був заснований 20 березня 1919 року Постановою №2 Народного Комісаріату Просвіти України при Харківському технологічному інституті (газета «Известие» №71 від 20 березня 1919р. ) зі спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» (ПЦБ) та з трьома головними спеціалізаціями: архітектура; санітарна техніка; дороги.

 

Строк навчання шість семестрів з планом прийому 50 чоловік. Постанову підписали: Народний Комісар Просвіти Затонський В.П., голова Малич А.Н., секретар Коняков В.І.

 

Згідно  рішення загальних зборів викладачів, які працювали  на факультеті, першим деканом був обраний проф. М.А. Воскресенський, секретарем О.Г. Молокін, а членом факультетської комісії В.І. Серебряковський. В різні роки факультет очолювали: проф. Воскресенський М.А. (1919-28 рр.), проф. Носсалевич А.І. 1928-30 рр.), доц. Фабристов М.І. (1930-34 рр.), доц. Бедило О.Т. (1934-42 рр.), доц. Манжаловський В.П. (в період евакуації, Караганда, 1942-44 рр.), проф. Лейбфрейд Ю.М. (1944-47 рр.), доц. Ковальов К.В. (1947-48 рр.), доц. Семененко Я.П. (1948-56 рр.), доц. Лук'янович К.В. (1956-59 рр.), доц. Гаврилов І.Ф. (1959 р.), доц. Погорелов Ю.Д. (1959-61 рр.), доц. Шапошніков Є.П. (1961-76 рр.), доц. Смирнов О.М. (1976-85 рр.), доц. Грузін М.Є. (1985-92 рр.), доц. Яковлєв Є.А. (1992-2014 рр.), доц. Савченко О.І. (з 2014 р).

 

За 90 років факультет підготував більше ніж 14000 спеціалістів в галузі будівництва.

 

Факультет постійно розвивався та зростав контингент студентів, який з 1989 по 94 рр. складав до 2000 чоловік зі спеціальності «ПЦБ» і «Пожежна безпека».

 

Зараз контингент студентів дорівнює близько 828 чоловік зі спеціальностей «Промислове та цивільне будівництво» та «Гідротехнічне будівництво».

 

Ліцензійний  обсяг 2009/10 навчального року

 

Спеціальність

План прийому

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

бюджет

контракт

бюджет

контракт

бюджет

ПЦБ

76

49

50

65

10

ГБ

20

10

15

15

-

Всього:

96

59

65

80

10

 

 

Студентське самоврядування будівельного факультету

Студентське самоврядування будівельного факультету

 

 

На факультеті працюють 17 професорів, 84 доцентів, що складає 75% від загальної кількості викладачів, 20 асистента і старших викладача, 31 чоловік навчально-допоміжного персоналу, що відповідає ліцензійно-акредитаційним умовам.

 

За 90 років існування факультету основною спеціальністю є «Промислове та цивільне будівництво».  На базі неї у нашому університеті були відкриті такі нові спеціальності: «Виробництво будівельних виробів та конструкцій» (1960 р.), «Пожежна безпека» (1993 р.), «Менеджмент у виробничій сфері» (1994 р.), «Гідротехнічне будівництво»  (2005 р.).

 

У свій час факультетом була проведена значна робота для навчально-науково-виробничого комплексу «Пожежна безпека». Так з 1993 по 2001 рр. в рамках цього комплексу проводилась робота по підготовці кадрового, методичного та наукового його забезпечення, що дозволило пожежному училищу отримати статус інституту пожежної безпеки. Як приклад, факультет підготував більш ніж 30 кандидатів наук, які стали основним професорсько-викладацьким складом цього інституту.

 

Значний внесок у розвиток будівельної індустрії внесли: Вінокуров Л.П., Попович Н.А., Школьний П.А., Шевченко В.П., Владовський М.С., Троупянський Б.Ф., Кучеренко В.О., Косенко П.П., Гаврилов І.Ф., Сребницький Б.Н., Черкасов А.П., Гончарук А.І., Хургін Г.С., Швиденко В.І., Грінь І.М. та інші.

 

Крім того співробітники і студенти факультету зробили свій внесок у велику перемогу нашого народу над фашистською Німеччиною. Майже всі студенти і більшість викладачів пішли на фронт. Багато не повернулися. Пам'ять про них увіковічена на мармуровій дошці у вестибюлі університету.

 

Безцінний внесок в післявоєнне відновлення міста зробив також професорсько-викладацький склад факультету. Практично всі промислові підприємства, мости, електростанції Харківщини відновлювались за участю спеціалістів факультету: Давидова Н.Ф., Троупянського Б.Ф., Шевченка В.П., Белякова Ф.О., Лейбфрейда Ю.М., Владовського М.С., Рубинштейна Д.І., Гриня І.М., Гержули Б.І., Мезерника П.А., Куценока Я.Л. та інших.

 

У той же час при підтримці спеціалістів факультету відроджувались такі проектні організації: «ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ», «ТЕПЛОЭНЕРГОПРОЕКТ», «ЮЖГИПРОШАХТ», «ГИПРОСТАЛЬ», «ГИПРОГРАД» та інші. 

 

Наші випускники працювали на багатьох будовах нашої країни, були нагороджені урядовими нагородами «За освоение целинных земель», «За трудовую доблесть» (Федір Яковенко, Володимир Тойбис) та багато інших.

 

Кафедрами факультету виконується значний об'єм наукових досліджень в області розробки та впровадження прогресивних будівельних конструкцій і матеріалів, вдосконалення технологій будівництва, реконструкції промислових та цивільних об'єктів та інше.

 

У різні часи очолювали кафедри та викладали відомі такі вчені: Скрамтаєв Б.Г., Будников П.П., Остащенко-Кудрявцев Б.П., Іловайський О.С., Беляков Ф.О., Молокін О.Г., Неровецький О.І., Лейбфрейд Ю.М. та інші.

 

Паралельно ведучими вченими факультету створювалися та розвивалися наукові школи у багатьох її галузях:

  • будівельної і теоретичної механіки - Іловайський О.С., Вінокуров Л.П., Жиляков Я.Г., Воблих В.О., а зараз активно розвиваються школи Мироненка М.І., Григорьянца М.М., Дерев'янка М.І., Ромаська В.С.;
  • будівельних конструкцій - Столяров Я.В., Фрайфельд С.Ю., Школьний П.А., Попович Н.А., Бондаренко В.М., Ілік І.М., Грінь І.М., Владовський М.С., Ліповський Д.Є., Троупянський Б.Ф., Давидов Н.Ф., Джан-Темиров К.Є.; сьогодні набувають подальший розвиток наукові школи Шагіна О.Л., Перетятька Ю.Г., Фоміна С.Л., Фурсова В.В.;
  • будівельних матеріалів - Скромтаєв Б.Г., Белозович І.М., Корнієнко Д.А., Сачко В.П., Бабушкін В.І., а зараз - Вандаловського О.Г.;
  • технології, комплексної механізації і поточного зведення - Лейбфрейд Ю.М., Швиденко В.І., Гаєвий О.Ф., Торкатюк В.І.; сьогодні - Гончаренка Д.Ф.;
  • інженерної геодезії - Гержула Б.І., Клочко В.С., Карпинський В.Ц., Мисковець В.К., Грузін М.Є., в наші дні - Наливайка Т.А.;
  • організації і економіки будівництва - Усік М.А., Пічугін С.О., Фоков  Р.І., Мовчан А.А., сьогодні - Дружиніна А.В.;
  • механіки ґрунтів, основ, фундаментів та інженерної геології - Беляков Ф.О., Алексєєв М.М., Діоніс'єв-Македонський О.Д., зараз - Лучковського І.Я.

Значну роль будівельний факультет відігравав при створенні у 1990 році міжвідомчого навчально-науково-виробничого комплексу «Будівельник». На сьогодні він містить у своєму складі 1 ВНЗ, 16 технікумів та коледжів, 10 училищ та ліцеїв і 7 ведучих підприємств будівельної галузі. Його метою є співпраця з навчальними закладами та виробництвами для підвищення якості підготовки спеціалістів і надання науково-технічної допомоги. Випускники навчальних закладів комплексу «Будівельник» можуть продовжити на факультеті навчання за прискореною формою.

 

Крім того, факультет набув багаторічну практику підготовки інженерів-будівельників та наукових кадрів для багатьох країн світу: Марокко, Пакистану, Ірану, Іраку, Афганістану, Йорданії, Сирії, Лівану, Мадагаскару, Конго, Нігерії, Алжиру, Саудівської Аравії, Того, Коста-Ріки, Китаю, В'єтнаму,  Індії, Венесуели, Мавританії, Куби, Панами, Польщі, Чехословакії, Німеччини, Болгарії, країн СНД та інших. Все це сприяє підвищенню іміджу нашого факультету, університету і країни в цілому.

 

Для обдарованої творчої молоді працює студентський клуб, театральний гурток, КВК та інше. Активну участь студенти будівельного факультету приймають в культурно-масових заходах, спортивних змаганнях та конкурсах: КВК, «Міс університету», поетичному «Весеннее очарование», інтелектуальному «Брейн-ринзі» та багато інших.

 

Плідно працює студентське самоврядування, яке організовує відвідування театру, конкурси, дискотеки та ін.

 

У приміщенні університету працює філія обласної студентської лікарні - медико-санітарна частина, де студенти факультету проходять медичний огляд та можуть безкоштовно отримати медичну допомогу висококваліфікованих лікарів.

 

Усі студенти, які мають потребу в житлі, забезпечуються гуртожитком, який розташований у центрі міста, неподалік від університету (метро «Ботанічний сад», вул. Клочківська, 220, тел. 057-340-15-96. Комендант - Коваленко Ольга Геннадіївна). У гуртожитку працює студентське самоврядування, яке забезпечує все необхідне для нормального проживання студентів.

 

 

Студентське самоврядування гуртожитку

Студентське самоврядування гуртожитку

 

 

В різні роки випускники факультету очолювали найпотужніші будівельні трести та займали провідні державні посади у минулому СРСР:

Кучеренко В.О.

голова Держбуду СРСР, депутат Верховної Ради СРСР, його ім'ям названий ведучий науково-дослідний інститут будівельних конструкцій в СРСР (в Росії), м. Москва;

Яковлєв О.Т. заступник міністра будівництва РФСР;
Борщ О.А. начальник ДАБКу в Харківській області та директор ДП «Укрміськбудпроект»;
Гуровий Ю.О. мер м. Харкова;
Бірюков А.І. начальник комбінату «Харьковжилстрой»;
Лукашенко Є.Ф. заступник голови Харківської облдержадміністрації;
Пушкаренко В.В. директор інституту «Харьковский ПромстройНИИпроект»;
Ляпін В.Ф. начальник комбінату «Харьковпромстрой»;
Пухачев В.М. генеральний директор ВАТ «Харьковспецстроймеханизация»;
Ніколаєнко В.В. начальник комбінату «Харьковжилстрой»;
Івахнюк В.О. ректор Бєлгородської академії будівельних матеріалів (Росія).

 

Сьогодні випускники факультету займають високі керівні державні посади, посади у великих компаніях будівельної індустрії, університету та ін.:

Бабаєв В.М.          - перший заступник губернатора Харківської області;

Терехов І.О.          - заступник губернатора Харківської області;

Фурсов Ю.В.         - начальник управління «Містобудування та архітектури» Харківської області;

Хрістоєв В.А.       - заступник мера м. Харкова;

Череднік Д.Л.       - перший проректор ХДТУБА з науково-педагогічної роботи;

Гончаренко Д.Ф.  - проректор ХДТУБА з наукової роботи та міжнародних зв'язків;

Євель С.М.             - генеральний директор ТОВ «Стальконструкція»;

Кривочуприн Л.З. - генеральний директор АТЗТ «Спецбудмонтаж»;

Аділов А.Е.            - генеральний директор ЗАТ «Витязь»;

Конюхов О.В.        - генеральний директор «Жилбуд-2»;

Арутюнов В.А.     - перший заступник голови правління ВАТ «Трест Жилбуд-1»;

Перадзе Т.З.          - генеральний директор ТОВ «Монолит - Строительный Альянс»;

Дусавицький А.Д. - д-р псих. наук, проф. ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

 

 

СТРУКТУРА БУДІВЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

 

СТРУКТУРА БУДІВЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

                                                                                                        

                                                                                                                              

Просмотров: 32 556
Наш логотип
Розклад занять
Розклад аудиторних занять
Офіційні сайти
Офіційний сайт міністерства
Харківський обласний центр зайнятості Урядова гаряча лінія 1545
Міжнародні проекти
Європейський трансдисциплінарний проект академічної мобільності – INFINITY «INternational Fellowship IN transdisciplinarITY»

TEMPUS SEHUD - Архітектура та сталий розвиток міст заснований на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях без втрати ідентичності

TEMPUS SUCSID Inter-university Start-up centers for students' innovations development & promotion

TEMPUS SEHSI - Регіональний сталий розвиток на основі еко-гуманістичної сінергетичної взаємодії
Прогноз погоди
Яндекс.Погода
Copyright © 2009-2016 ХНУБА