Харківський національний університет будівництва та архітектури
on Права панель [on/off] 
Панель навігації
Статистика

Rambler's Top100
Партнери
университеты и вузы украины - высшее образование в харькове
Факультети: ЦЕНТР ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

Центр заочного навчання

Тел. 057-7-000-593; Адреса - м. Харків, вул. Артема 48 б.

 

ЦЕНТР ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

Директор  - к.т.н., доцент Печерцев Олександр Олександрович

 

Заступник директора - к.т.н., доцент Бугай Володимир Сергійович


Напрями підготовки та спеціальності центру

 

Центр заочного навчання готує бакалаврів і спеціалістів за наступними напрямами і спеціальностями:

 • Будівництво

-  Промислове і цивільне будівництво;

-  Теплогазопостачання і вентиляція;

-  Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.

 • Гідротехника (водні ресурси)

-  Водопостачання та водовідведення.

 • Інженерна механіка

-  Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів.

 • Менеджмент:

-  Менеджмент організацій.

 • Економіка і підприємництво

-  Фінанси.


Випуск фахівців на факультеті здійснюється десятьма випусковими кафедрами.


Випусковими для спеціальності «Промислове і цивільне будівництво» є п'ять кафедр Будівельного факультету:

 • Залізобетонних та кам'яних конструкцій (зав. кафедрою - д.т.н., професор Шагін О.Л.);
 • Металевих та дерев'яних конструкцій (зав. кафедрою - к.т.н., професор Перетятько Ю.Г.);
 • Організації будівельного виробництва (зав. кафедрою - к.е.н., професор Дружинін А.В.);
 • Технології будівельного виробництва (зав. кафедрою - к.т.н., професор Савйовський В.В.);
 • Геотехніки і підземних споруд (зав. кафедрою - д.т.н., професор Лучковський І.Я.).

Випуск спеціалістів зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» здійснює кафедра Фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів і виробів Механіко-технологічного факультету (зав. кафедрою - к.т.н., професор Сопов В.П.).


Випуск спеціалістів зі спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція» здійснює кафедра Теплогазопостачання, вентиляції та використання ТВЕР Санітарно-технічного факультету ( зав. кафедрою - д.т.н., професор Редько О.Ф.).


Випуск спеціалістів зі спеціальності «Водопостачання і водовідведення» здійснює кафедра Водопостачання, каналізації та гідравліки Санітарно-технічного факультету ( зав. кафедрою - д.т.н., професор Епоян С.М.).


Випуск спеціалістів зі спеціальності «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» здійснює кафедра Механізації будівельних процесів Механіко-технологічного факультету (зав. кафедрою - д.т.н., професор Болотських М.С.).


Випуск спеціалістів зі спеціальності «Менеджмент організацій» здійснює кафедра Менеджменту Факультету економіки і менеджменту ( зав. кафедрою - к.е.н., професор Андрєєва Т.Є.).


Випуск спеціалістів зі спеціальності «Фінанси» здійснює кафедра Фінансів та кредиту Факультету економіки і менеджменту ( зав. кафедрою - к.т.н., професор Успаленко В.І.).


Коротка історична довідка

 

Заочний факультет ХДТУБА був заснований у 1952 р. і готував інженерів за трьома спеціальностями:

 • промислове і цивільне будівництво (ПЦБ);
 • теплогазопостачання, вентиляція й охорона повітряного басейну (ТВ);
 • водопостачання, каналізація й охорона водних ресурсів (ВК).

Перший випуск фахівців у кількості 21 чол. за фахом ПЦБ відбувся в 1957 р., а в 1958 р. - за спеціальностями  ТВ і ВК.

 

З 1985 р. розпочалась підготовка інженерів ще за двома спеціальностями:

 • обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів;
 • технологія будівельних конструкцій, матеріалів і виробів.

З 1997 р. на факультеті розпочалась підготовка фахівців зі спеціальності  «Менеджмент у виробничій сфері» (сьогодні - «Менеджмент організацій»), а з 2006 р. - зі спеціальності «Фінанси».


За роки існування центром підготовлено більш ніж 15000 фахівців, багато  з яких займали і займають високі керівні посади:

 • Крамаренко Г.Г. - директор АТ «Харківгаз»;
 • Кулєшов М.М. - полковник, проректор Академії пожежної безпеки;
 • Кутовий Д.Е. - директор будівельної фірми «Макрокап девелопмент Україна»;
 • Макаренко А.І. - директор АТ «Облгаз»;
 • Мацюк П.В. - головний інженер ГКП «Харківкомунпромвод»;
 • Олейніков В.Ф. - заст. начальника управління Державної пожежної охорони м. Харкова;
 • Полотненко О.І. - директор Харківської філіі будівельної фірми «ТММ»;
 • Пухачов В.М. - керуючий трестом "Харківспецбудмеханізація";
 • Россоха А.С. - генерал-лейтенант, начальник Академії пожежної безпеки та багато інших.

В різні роки деканами факультету працювали Манжур К.І., Косенко П.П., Місковець В.К., Удовенко С.А., Дружинін А.В., Шмаров В.Д.


З 2002 р. факультет очолює доц. Пугачов О.Ф.,  його заступник - доц.  Печерцев О.О.


У 2003 р., при сприянні керівництва університету, факультет значно покращив умови для самостійної та аудиторної роботи  студентів завдяки перебазуванню в реконструйований навчальний корпус по вул. Артема.


За останні роки значно збільшилась чисельность студентів, що навчаються на факультеті. Крім щорічного зарахування на перший курс абітурієнтів через приймальну комісію університету, на факультет протягом всього навчального року зараховуються та переводяться студенти з інших ВНЗ, поновлюються для подальшого навчання студенти заочного факультету та факультетів стаціонару ХДТУБА, приймаються випускники технікумів, коледжів і випускники інших ВНЗ для здобуття другої вищої освіти.


Керівництвом університету та факультету останнім часом була здійснена значна робота по суттєвому збільшенню ліцезійних обсягів зі спеціальностей, які користуються найбільшим попитом. Після затвердження відповідних пакетів документів у Міністерстві освіти і науки України, повний ліцензійний обсяг для заочного факультету збільшився на 1190 місць і тепер складає 4380 місць, з яких 979 - за бюджетною формою навчання та 3401 - за контрактом.


У 2009 році план прийому на 1-й курс факультету складав 725 чол., в тому числі:

 • на спеціальності напряму «Будівництво» - 420 чол. (з них 135 бюджетних та 285 контрактних місць);
 • «Водопостачання та водовідведення» - 75 чол. (з них 25 бюджетних та 50 контрактних місць);
 • «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» - 55 чол. (з них 15 бюджетних та 40 контрактних місць);
 • «Менеджмент організацій» - 140 чол. (з них 5 бюджетних та 135 контрактних місць);
 • «Фінанси» - 40 чол. (всі - за контрактом).

Підготовка фахівців  на заочному факультеті ведеться за планами стаціонару з відповідних спеціальностей (з необхідним перерозподілом аудиторної та самостійної роботи студентів). Навчання на перших чотирьох курсах здійснюється за Європейською кредитно-трансферною системою відповідно до вимог Болонського процесу. На факультеті працює висококваліфікований професорсько-викладацький склад, який представляє 38 кафедр університету.

 

Із них:

 - докторів наук, професорів - 16%

 - кандидатів наук, доцентів   - 69%.

 

Серед кращих викладачів факультету можна назвати професорів Болотських М.С., Бондаренка Ю.В., Гурового Ю.А., Григорьянца М.М., Сопова В.П., Шагіна О.Л., Епояна С.М., доцентів Аршаву О.О., Бондаренка О.І., Діоніс'єва-Македонського О.Д., Кононенка А.І., Копєйка А.Є., Мєдвєдєву А.В., Михайлова М.С., Сироватського О.А., Шиліна В.В, Шкарупу С.С. та ін.

Просмотров: 18 082
Наш логотип
Розклад занять
Розклад аудиторних занять
Офіційні сайти
Офіційний сайт міністерства
Харківський обласний центр зайнятості Урядова гаряча лінія 1545
Міжнародні проекти
Європейський трансдисциплінарний проект академічної мобільності – INFINITY «INternational Fellowship IN transdisciplinarITY»

TEMPUS SEHUD - Архітектура та сталий розвиток міст заснований на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях без втрати ідентичності

TEMPUS SUCSID Inter-university Start-up centers for students' innovations development & promotion

TEMPUS SEHSI - Регіональний сталий розвиток на основі еко-гуманістичної сінергетичної взаємодії
Прогноз погоди
Яндекс.Погода
Copyright © 2009-2016 ХНУБА