Харківський національний університет будівництва та архітектури
on Права панель [on/off] 
Панель навігації
Статистика

Rambler's Top100
Партнери
университеты и вузы украины - высшее образование в харькове
Факультети: ЦЕНТР ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

Адреса: навчальний корпус ХНУБА № 2, 5-й поверх, к. 543, 545, вул. Алчевських, 48Б, м. Харків, 61002

Телефони: (057)7000-593, (057)7000-621

Директор – канд. техн. наук, доцент Бугай Володимир Сергійович

Заступник директора – доцент Гречко Надія Василівна

Адреса сайту центру заочного навчання (ЦЗН): www.czn-kh.com.ua

E-mail: zf_knusa@ukr.net

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти в 2019 році (заочна форма здобуття освіти) perelik_predmetiv_2019.pdf [89.11 Kb] (cкачиваний: 74)

 

 

Терміни навчання:

бакалавр з нормативним терміном навчання – 4 роки 10 місяців;

бакалавр з нормативним терміном навчання на 2 курс – 3 роки 10 місяців;

бакалавр з нормативним терміном навчання на 3 курс – 2 роки 10 місяців;

бакалавр з нормативним терміном навчання на 4 курс – 1 рік 10 місяців;

бакалавр зі скороченим терміном навчання – 2 роки 10 місяців;

магістр – 1 рік 4 місяці.

 

 

Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів

 

Вступ на 1 курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти відбувається за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). У 2017 році приймаються сертифікати ЗНО 2016 та 2017 років. Подача заяв у електронній формі. З усіх конкурсних предметів ЗНО (вступних екзаменів) мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі – 100.

Окремі категорії вступників, визначені Правилами прийому, мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі та подають заяви у паперовій формі.

 

  

Випускникам технікумів, коледжів

 

Випускники технікумів та коледжів приймаються на 2 або 3 курс в залежності від академічної різниці у навчальних планах технікумів, коледжів та університету.

Кращі студенти у навчанні можуть бути переведені з контрактного фінансування на бюджетне за наявності вакантних місць державного замовлення.

Для спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" передбачений вступ на скорочений термін навчання для здобуття ступеня бакалавра (термін навчання – 2 роки та 10 місяців). На дану спеціальність під час вступу виділяються бюджетні місця.

Для конкурсного відбору при прийомі на навчання на 1 курс (зі скороченим терміном навчання) або 2 (3) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра проводиться фахове вступне випробування.

 

 

 

Магістратура. Друга вища освіта

 

Якщо маєте вищу освіту (бакалавр, спеціаліст, магістр), але потрібна вища освіта за іншою спеціальністю, тоді є можливість вступити на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра або бакалавра (на 2 або старші курси в залежності від академічної різниці).

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра (ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, проводиться іспит з іноземної мови, фахове вступне випробування зі спеціальності.

Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання на 2 або старші курси для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю проводиться фахове вступне випробування.

 

 

Перелік документів, що надають вступники

 

Заява

Документ, що посвідчує особу та громадянство (оригінал і копія).

Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додаток до нього (оригінал і копія).

Сертифікат(-и) ЗНО (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) (оригінал і копія).

Документи, що засвідчують спеціальні умови на участь у конкурсному відборі (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) (оригінал і копія).

Копія ідентифікаційного коду.

4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією.

 

Історія та сьогодення

 

Заочний (вечірній) факультет Харківського інженерно-будівельного інституту (ХІБІ) був заснований у 1952 р. і готував інженерів за трьома спеціальностями: «Промислове і цивільне будівництво», «Теплогазопостачання, вентиляція та охорона повітряного басейну», «Водопостачання, каналізація та охорона водних ресурсів».

Перший випуск фахівців за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» відбувся у 1957 р., а в 1958 р. – за спеціальностями «Теплогазопостачання, вентиляція та охорона повітряного басейну», «Водопостачання, каналізація та охорона водних ресурсів».

З 1985 р. розпочалась підготовка інженерів ще за двома спеціальностями: «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів».

З 1997 р. на факультеті розпочалась підготовка фахівців за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері», а з 2006 р. – за спеціальністю «Фінанси і кредит».

У різні роки деканами факультету працювали Манжур К.І., Косенко П.П., Місковець В.К., Удовенко С.О., Дружинін А.В., Шмаров В.Д., Пугачов О.Ф., Печерцев О.О.

У 2013 р. заочний факультет перейменовано у центр заочного навчання (ЦЗН).

Два-три рази на навчальний рік студентів заочної форми навчання викликають для проведення настановних занять і складання заліків та екзаменів. Студентам, які успішно виконують навчальний план, надається довідка-виклик, за якою можна отримати оплачувану навчальну відпустку за місцем роботи на цей період.

У центрі постійно проводиться робота щодо удосконалення освітнього процесу. До викладання залучаються досвідчені професори та доценти, які мають практичний досвід роботи. Кафедри університету щорічно поповнюють та удосконалюють методичне, технічне забезпечення освітнього процесу, оновлюють лабораторне обладнання.

Студенти та випускники центру працюють на провідних підприємствах будівельної та економічної галузей України й інших країн. Університет  співпрацює з такими підприємствами як “Трест Житлобуд-1”, “Житлобуд-2”, “Харківські теплові мережі”, “Харківгаз”, “Харківміськгаз”, “УкрНДІгаз”, “Теплоенергія”, ”Харківводоканал”, “Харківський водоканалпроект”, “Харківське регіональне управління водних ресурсів”, “Ощадбанк”, “Укрсоцбанк”, “Правексбанк”, “Приватбанк”, “Харківська товарна біржа” та ін.

У ЦЗН навчаються іноземні студенти з Туркменістану, Азербайджану, Грузії, Ізраїлю, Російської Федерації, Литви, Молдови.

Випускники центру отримують диплом державного зразка та додаток до нього європейського зразка.

 

Просмотров: 28 436
Наш логотип
Розклад занять
Розклад аудиторних занять
Офіційні сайти
Офіційний сайт міністерства
Харківський обласний центр зайнятості Урядова гаряча лінія 1545
Міжнародні проекти
Європейський трансдисциплінарний проект академічної мобільності – INFINITY «INternational Fellowship IN transdisciplinarITY»

TEMPUS SEHUD - Архітектура та сталий розвиток міст заснований на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях без втрати ідентичності

TEMPUS SUCSID Inter-university Start-up centers for students' innovations development & promotion

TEMPUS SEHSI - Регіональний сталий розвиток на основі еко-гуманістичної сінергетичної взаємодії
Прогноз погоди
Яндекс.Погода
Copyright © 2009-2016 ХНУБА