Харківський національний університет будівництва та архітектури
on Права панель [on/off] 
Панель навігації
Статистика

Rambler's Top100
Партнери
университеты и вузы украины - высшее образование в харькове
Факультети: МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Механіко-технологічний факультет

Телефони:  1 корпус (м. Харків, вул. Сумська, 40, ауд. 342)  - (057) 700-12-07

                    2 корпус (м. Харків, вул. Артема, 48б, ауд. 316) -  (057) 700-15-65

 

 

МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

Декан - к.т.н., професор Журавльов Юрій Володимирович

Заступник декана - к.т.н., асистент Кулаєнко Олег Олександрович

 

Напрями підготовки та спеціальності

 

Напрям "Машинобудування",

Спеціальність "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів";

 

Напрям "Будівництво",

Спеціальність "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів";

 

Напрям "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології",

Спеціальність "Автоматизоване управління технологічними процесами".

 

 

Випускові кафедри

 

Випусковими кафедрами факультету є кафедри механізації будівельних процесів, фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів і виробів, автоматизації виробничих процесів.

 

Фахівці спеціальності  "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" спеціалізуються на вивченні технологічних комплексів для виробництва залізобетонних виробів, стінових та в'яжучих матеріалів. Провідними дисциплінами є теоретична механіка, теорія механізмів та машин, теорія технічних систем, технологічні основи машинобудування та ін.. Випускники призначаються для роботи в організаціях, що мають відношення до обладнання з виробництва будівельних матеріалів, працевлаштовуються в проектно-конструкторських інститутах, бюро, фірмах, виробничих підприємствах, науково-дослідних лабораторіях, навчальних закладах освіти.

 

Фахівці спеціальності "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" спеціалізуються на процесах виробництва збірного та монолітного залізобетону, процесах виробництва стінових, ізоляційних і оздоблювальних матеріалів, ремонті і експлуатації будівель і споруд. Провідними дисциплінами є неорганічна, органічна та фізична хімія, технологія збірного та монолітного залізобетону, бетони та будівельні розчини, проектування підприємств виробництва будівельних виробів і матеріалів та ін..Випускники призначаються для роботи в організаціях, що мають відношення до виробництва будівельних матеріалів, заводах будівельної індустрії, проектних та науково-дослідних установ, заводських лабораторіях, навчальних закладах освіти.

 

Фахівці спеціальності "Автоматизоване управління технологічними процесами" спеціалізуються в питаннях автоматизації виробництва на підприємствах будівельної індустрії, автоматизації систем теплогазопостачання і вентиляції, водопостачання і водовідведення. Провідними дисциплінами є електроніка і електротехніка,  теорія автоматичного управління, мікропроцесорна техніка, комп'ютерно-інтегровані технології та ін.. Випускники призначаються для роботи в службах контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, відділах АСУ, обчислювальних центрах підприємств будівельної галузі, проектно-конструкторських установах, науково-дослідних організаціях, навчальних закладах освіти.

 

Історична довідка

 

Механіко-технологічний факультет був утворений у Харківському інженерно-будівельному інституті у травні 1971 року за рішенням колегії Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР від 13.04.1971 року з метою удосконалення підготовки фахівців для будівельної індустрії країни. До складу утвореного факультету ввійшли 6 кафедр: фізико-хімічної механіки  і технології бетону, деталей машин, обладнання підприємств будівельної і цементної промисловості, будівельних машин і автоматизації виробничих процесів, теоретичної механіки, вищої математики. Підготовка фахівців здійснювалась за двома спеціальностями: механічне обладнання підприємств будівельних матеріалів, виробів і конструкцій; виробництво будівельних виробів і конструкцій.

 

Першим деканом механіко - технологічного факультету до 1979 року був Геннадій Петрович Соболєв, а заступником декана Георгій Соломонович Хургін. У наступні роки факультет очолювали декани : А.Т. Гордієнко (1979-1981), В.К. Бородінов (1981-1986), М.Д. Балера (1986-1996), М.Б. Гуд (1996-2005), В.П. Сопов (2005-2009). З 2009 року деканом працює Юрій Володимирович Журавльов.

 

Заступниками декана в різний час працювали: В.І. Торкатюк, В.Д. Мурашко, С.С. Шкарупа, В.Д. Шмаров, М.Д. Балера, М.М. Луценко, М.Б. Гуд, Б.Ф. Гранько, Ю.В. Журавльов, А.Б. Гасанов. В даний час заступником декана працює О.О. Кулаєнко.

 

За роки існування факультету дипломи інженерів-механіків  і інженерів-технологів  одержали більш 3500 фахівців нашої країни, ближнього та дальнього зарубіжжя, з яких більш ста фахівців підготовлені  для Куби, Монголії, В'єтнаму, Лаосу, Сирії, Афганістану, Чехословаччини, Йорданії. У 2000 році був здійснений випуск перших 20 фахівців в галузі автоматизації технологічних процесів.

 

У витоків навчально-виховної і науково-дослідної роботи факультету стояли чудові вчені-педагоги, такі, як доцент Прядкін М.М., професор Соловйов  О.О., доцент Соболєв Г.П., професор Болотських М.С., професор Борщ І.М., професор Мчедлов - Петросян О.П., доцент Утеуш З.В. Міцний фундамент факультетської науки, сформований ними на початку історії факультету, дозволяє і сьогодні вирішувати задачі підвищення якості навчально-виховного процесу.

 

Кафедри факультету поєднують у собі 120 викладачів, серед яких 11 докторів наук і професорів, 55 кандидатів наук і доцентів, 28 чоловік навчально-допоміжного персоналу, 18 аспірантів. На факультеті в даний час навчаються більш 600 студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів.

 

Навчально-виховний  процес і науково-дослідна робота на факультеті координується деканатом та вченою радою. У процесі навчання студенти на другому курсі здобувають робочі професії, проводиться безперервна економічна, екологічна, комп'ютерна і мовна підготовки. Інтереси майбутніх фахівців враховуються при виборі профілізації навчання по спеціальностям. Кафедри мають розвинену матеріальну навчально-лабораторну базу, що дозволяє підтримувати високий рівень підготовки фахівців.

 

Наукове сьогодення факультету - це низка наукових шкіл, на чолі яких стоять видатні вчені, академіки,  професори, доктори наук. Це насамперед  М.С. Болотських, І.А. Ємельянова, О.В. Ушеров-Маршак, В.Л. Чернявський. До науково-дослідної роботи залучені і студенти. На факультеті створені всі умови для  розвитку молодих науковців. Найбільш талановиті студенти мають змогу продовжити навчання в аспірантурі.

 

З моменту створення й до нинішнього часу вчені факультету активно беруть участь у вирішенні задач фундаментального і прикладного характеру в галузі технології бетону, будівельних матеріалів і виробів, механізації і автоматизації технологічних процесів будівельної індустрії і суміжних галузей.

 

 

Лабораторія підйомно-транспортних машин кафедри механізації будівельних процесів
Лабораторія підйомно-транспортних машин кафедри механізації будівельних процесів

 

Факультет активно співпрацює з іноземними навчальними установами та виробничими організаціями Росії, Європи та США. Функціонують спеціалізовані лабораторії матеріалів та обладнання фірм Lenze (автоматизований електропривод), Caparol (будівельні та оздоблювальні матеріали), МЗТА (контролерна техніка) та ін. Для магістрів спеціальності "Автоматизоване управління технологічними процесами" реалізується програма "подвійного диплома" у співробітництві з FERN-університетом (Німеччина).

 

Виховна робота на факультеті здійснюється деканатом і кураторами академічних груп у рамках загальної концепції університету. Студенти є активними учасниками художньої самодіяльності, організовано відвідують музеї, театри, беруть участь у спортивних заходах. Студенти і викладачі факультету неодноразово  ставали переможцями університетських спартакіад і призерами змагань обласного, республіканського та міжнародного рівнів.

 

Всі іногородні студенти факультету забезпечені житлом у гуртожитку по вулиці Клочківській, 220 (комендант Дігдало Катерина Григорівна, тел. (057) 340-44-89), де існують нормальні умови для проживання, навчання і відпочинку. У гуртожитку є актовий  і спортивний зали, де проходять дискотеки, зустрічі з викладачами і керівництвом університету, спортивні заходи. У гуртожитку діє студентське самоврядування: студрада, оперативний загін, старости поверхів тощо.

 

Структура факультету

 

У даний час до складу факультету входить сім кафедр: 

 

altмеханізації будівельних процесів (зав. кафедрою професор, д.т.н. Болотських М.С.)
altфізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів і виробів (зав. кафедрою професор, д.т.н. Сопов В.П.)
altавтоматизації виробничих процесів (зав. кафедрою професор, к.т.н. Реньов В.О.)
altзагальної хімії (зав. кафедрою доцент, к.т.н. Данченко Ю.М.)
altукраїнознавства і євроінтеграції (зав. кафедрою доцент, к.ф.н. Корогодов М.В.)
altфілософії (зав. кафедрою професор, д.ф.н. Проценко О.П.)
altіноземних мов (зав. кафедрою професор, к.п.н. Сєргєєва Т.В.)

 

МТФ ХНУБА у соціальній мережі ВКонтакті - "Інфоцентр МТФ"

 Факультет у соціальній мережі ВКонтакті - "Інфоцентр МТФ"

 

Просмотров: 24 193
Наш логотип
Розклад занять
Розклад аудиторних занять
Офіційні сайти
Офіційний сайт міністерства
Харківський обласний центр зайнятості Урядова гаряча лінія 1545
Міжнародні проекти
Європейський трансдисциплінарний проект академічної мобільності – INFINITY «INternational Fellowship IN transdisciplinarITY»

TEMPUS SEHUD - Архітектура та сталий розвиток міст заснований на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях без втрати ідентичності

TEMPUS SUCSID Inter-university Start-up centers for students' innovations development & promotion

TEMPUS SEHSI - Регіональний сталий розвиток на основі еко-гуманістичної сінергетичної взаємодії
Прогноз погоди
Яндекс.Погода
Copyright © 2009-2016 ХНУБА