Харківський національний університет будівництва та архітектури
on Права панель [on/off] 
Панель навігації
Статистика

Rambler's Top100
Партнери
университеты и вузы украины - высшее образование в харькове
Факультети: ЦЕНТР ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

ЦЕНТР ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Тел. (057)706-19-07

Директор - доцент Ємець Ігор Михайлович.

Заступник директора - Сулятицький Анатолій Вікторович

 

ПІДГОТОВКА ДО НЕЗАЛЕЖНОГО ЗОВНІШНЬОГО ОЦІНЮВАННЯ ДЛЯ ВСТУПУ В УНІВЕРСИТЕТ

з української мови та літератури, математики, історії України, іноземної мови і до вступного випробування з рисунка для  школярів та всіх бажаючих – НА ПІДГОТОВЧИХ  КУРСАХ,

 

для тих, хто має атестат про повну загальну середню освіту, – ПІДГОТОВКА ДО ВСТУПУ В УНІВЕРСИТЕТ НА ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕННІ  ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА (денна форма навчання);

 

НА ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕННІ  ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ (денна та заочна форми навчання).

Іногороднім та іноземним слухачам підготовчого відділення надається гуртожиток.

 

Ліцензія серія АЕ № 636477 від 17.06.2015р. та рішення Акредитаційної комісії від 30.06.2015р., протокол №117.

 

Наша адреса: вул. Сумська, 40, 4-й поверх, к. 412-а.

Тел. (057)706-19-07, e-mail: pc.hnuba@gmail.com .

 

Учасникам Всеукраїнської олімпіади ХНУБА, які в 2017 році успішно закінчили підготовчі курси Харківського національного університету будівництва та архітектури, для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти з спеціальностей 101 „Екологія”, 133 „Галузеве машинобудування”, 151  „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, 192 „Будівництво та цивільна інженерія” можуть нараховуватись додаткові бали до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

 

Напрями підготовки

На підготовчих курсах

кваліфіковані викладачі університету здійснюють підготовку учнів шкіл, ПТУ, технікумів, коледжів та всіх бажаючих до зовнішнього незалежного оцінювання для вступу в університет

на всі факультети, окрім архітектурного, -

з української мови та літератури, математики, історії України та іноземної мови;


на архітектурний факультет -

до вступного випробування з рисунка і до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, математики.


Початок занять на підготовчих курсах:

 • 8-ми місячні підготовчі курси - у вересні;

 • 5-ти місячні підготовчі курси - у грудні;

 • 3-х тижневі підготовчі курси (рисунок) - у червні.

 

Прийом документів на:

 • 8-ми місячні підготовчі курси з 1 вересня;

 • 5-ти місячні підготовчі курси з 1 листопада;

 • 4-х тижневі підготовчі курси з рисунка з 1 червня.

Заняття на 8-ми та 5-ти місячних курсах проводяться в суботу та неділю, на 4-х тижневих - кожний день, крім суботи та неділі.

Іногороднім слухачам 4-х тижневих підготовчих курсів надається гуртожиток.

 

На підготовчому відділенні для іноземців та осіб без громадянства здійснюється підготовка слухачів:

-за денною формою навчання за намрямами:

 • архітектурний;

 • загальнотехнічний.

На підготовче відділення ЦДП університету приймаються іноземці  та особи без громадянства, які мають повну середню освіту, але не володіють українською або російською мовами. Навчання на підготовчому відділенні університету дозволяє освоїти не лише українську (російську) мову, але і отримати додаткові знання з профілюючих предметів.  Іноземні громадяни  отримують випускні документи державного зразка про закінчення підготовчого відділення і можуть продовжити навчання на будь-якому факультеті університету чи в інших вищих навчальних закладах України. Для вступу на підготовче відділення іноземці та особи без громадянства звертаються в  Центр по роботі з іноземними учнями (тел./факс: 057 700-38-50, e-mail: foreign@kstuca.kharkov.ua).

 

Після закінчення ХНУБА іноземці та особи без громадянства отримують диплом встановленого в Україні зразка, який є гарантом одержаної освіти на рівні вимог та досягнень розвинутих країн світу. ХНУБА готує фахівців для будівельної галузі вищої інженерної кваліфікації, які задовольняють найвищим світовим стандартам.


На підготовчому відділенні для громадян України здійснюється підготовка слухачів:

 • до зовнішнього незалежного оцінювання з математики, української мови та літератури, хімії, фізики, іноземної мови;

 • до вступного випробування з рисунка;

 • з навчальних дисциплін: креслення, архітектурний дизайн, інформатика та ін.

Навчання здійснюється на контрактній основі:

 • за денною та заочною формами навчання для вступу за галузями на спеціальності:


Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

(Факультет економіки та менеджменту)

 

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

(Факультет економіки та менеджменту)

073 Менеджмент

(Факультет економіки та менеджменту)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

(Факультет економіки та менеджменту)

 

Галузь знань:28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

(Факультет економіки та менеджменту)

 

Галузь знань: 10 Природничі науки

101 Екологія

(Санітарно-технічний факультет)

 

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

(Факультет економіки та менеджменту)

 

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

(Механіко-технологічний факультет)

 

Галузь знань: 15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

(Механіко-технологічний факультет)

 

Галузь знань: 19 Будівництво та архітектура

191 Архітектура та містобудування

(Архітектурний факультет)

192 Будівництво та цивільна інженерія

(Будівельний факультет)

 

На підготовче відділення приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами індивідуальних випробувань.

 

Прийом документів  з 1 вересня.

 

За довідками звертатися: вул. Сумська, 40, 4-й поверх, к. 412-а.

Тел. (057)706-19-07.


 

Коротка історична довідка.

Центр довузівської підготовки розпочав свою роботу у 1970 році як підготовче відділення для робітничої молоді. У 1992 році на основі підготовчого відділення для громадян України та іноземців, підготовчих курсів наказом по університету № 94 від 2.09.1992 року був створений факультет довузівської підготовки з метою забезпечення якісного прийому, удосконалення форм і методів підготовки і відбору професійно-орієнтованої молоді, а також для підвищення рівня загальноосвітньої підготовки абітурієнтів. У 2012 році факультет довузівської підготовки був реорганізований у Центр довузівської підготовки. У 2015 році відновило роботу підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства. За цей час близько 4000 слухачів було зараховано до університету після його закінчення. Підготовче відділення, факультет та Центр довузівської підготовки в різні роки очолювали:


alt

- з 1970р. по 1981р. доц. Жихарь О.Є.,

- з 1982р. по 1984р. доц. Ачкасов Ю.О.,

- з 1984р. по 1985р. доц. Шушляков О.В.,

- з 1985р по 2000р доц. Ємець І.М.,

- з 2000р. по 2002р. доц. Череднік Д.Л.,

- з 2002р. по 2004р. доц. Сироватський О.А.,

- з 2004р. по 2007р. доц. Клепіков Ф.М.,

- з 2007р. по теперішній час доц. Ємець І.М.

 

Готуючи молодь до вступу в університет, Центр працював у таких напрямках: підготовче відділення для громадян України та іноземців, підготовчі курси. На підготовчому відділенні для української молоді та іноземців проводились заняття, під час яких викладачі університету готували їх до вступу в університет та поглиблювали знання слухачів з інших дисциплін. Зараховувалися слухачі підготовчих відділень на перший курс університету за результатами випускних іспитів поза конкурсом. Крім того, на базі підготовчого відділення університету провідні викладачі готували молодь до вступу в Харківський художньо-промисловий інститут (Харківська державна академія дизайну та мистецтв).

altНа підготовчому відділенні та підготовчих курсах працювали і працюють провідні викладачі кафедр математики  (Гаєвська В.А., Йохвідовіч Н.Ю., Ізмайлова С.Г., Куксо А.А.,  Кірічок А.В., Лисянська Г.В., Олійник Л.В., Поклонський Є.В., Стасєнко О.М.,  Посилаєва Р.В.); української та російської мов (Белікова О.В., Вінніченко С.Д.,  Мартинова І.Є., Мартинова А.В., Ігнатова В.В., Попельнюх О.І.,   Решетова С.П.,  Сулятицький А.В.); декоративного та образотворчого мистецтва (Кравець В.Й., Алієв І.А., Борисенко С.М., Глушич О.Н., Ігнатова Н.В., Вовчук Д.С.,  Звольський В.А., Литовко С.І., Москвіна В.В., Тесленко В.А., Пяніда Ю.Б.  Тимофєєва Н.В.); фізики (Євдокімова Є.П, Носов В.М.).

 

Сьогодні до складу Центру входять підготовче відділення для громадян України (денна та заочна форми навчання), підготовче відділення  для іноземців та осіб без громадянства та підготовчі курси. Навчально-виховний процес в Центрі довузівської підготовки забезпечується 24-ма штатними викладачами, 8-ма кафедрами університету.                                

 

Центр довузівської  підготовки – прямий шлях до вступу в Харківський національний університет будівництва та архітектури.


 

Директор Центру довузівської підготовки І.М. Ємець

Просмотров: 11 725
Наш логотип
Розклад занять
Розклад аудиторних занять
Офіційні сайти
Офіційний сайт міністерства
Харківський обласний центр зайнятості Урядова гаряча лінія 1545
Міжнародні проекти
Європейський трансдисциплінарний проект академічної мобільності – INFINITY «INternational Fellowship IN transdisciplinarITY»

TEMPUS SEHUD - Архітектура та сталий розвиток міст заснований на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях без втрати ідентичності

TEMPUS SUCSID Inter-university Start-up centers for students' innovations development & promotion

TEMPUS SEHSI - Регіональний сталий розвиток на основі еко-гуманістичної сінергетичної взаємодії
Прогноз погоди
Яндекс.Погода
Copyright © 2009-2016 ХНУБА конусные переходы краны конусные.