Харківський національний університет будівництва та архітектури
on Права панель [on/off] 
Панель навігації
Статистика

Rambler's Top100
Партнери
университеты и вузы украины - высшее образование в харькове
Факультети: ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Факультет економіки і менеджменту

Телефони (057) 7-000-381, (057) 7-001-636

 

 

alt

 

Декан - Сироватський Олександр Анатолійович

 

Заступник декана - Садовниченко Олександр Вадимович

 

Заступник декана по роботі в гуртожитку - Гунько Микита Владиславович

 

 

Напрями підготовки та спеціальності

 

Менеджмент

Випускова кафедра «Менеджменту та публічного адміністрування»

 

 

Публічне управління та адміністрування

Випускова кафедра «Менеджменту та публічного адміністрування»

075 Маркетинг (освітній рівень – бакалавр, ліцензований обсяг прийому 75 осіб)

Випускова кафедра «Фінансів та кредиту»

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування (освітній рівень – бакалавр, ліцензований обсяг прийому 100 осіб)

Випускова кафедра «Фінансів та кредиту»

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування (освітній рівень – магістр, ліцензований обсяг прийому 65 осіб)

Випускова кафедра «Фінансів та кредиту»

 

071 Облік і оподаткування (освітній рівень – бакалавр, ліцензований обсяг прийому 50 осіб)

Випускова кафедра «Фінансів та кредиту»

 

 

122 Комп’ютерні науки (освітній рівень – бакалавр, ліцензований обсяг прийому 75 осіб)
Випускова кафедра «Комп'ютерних наук та інформаційних технологій»

 

122 Комп’ютерні науки (освітній рівень – магістр, ліцензований обсяг прийому 50 осіб)
Випускова кафедра «Комп'ютерних наук та інформаційних технологій»

 

126 Інформаційні системи та технології (освітній рівень – бакалавр, ліцензований обсяг прийому 75 осіб)
Випускова кафедра «Комп'ютерних наук та інформаційних технологій»

 


076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (освітній рівень – бакалавр, ліцензований обсяг прийому 25 осіб)

 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (освітній рівень – магістр, ліцензований обсяг прийому 25 осіб)

 

Економічна кібернетика (напрям підготовки «Економічна кібернетика»)
Випускова кафедра «Комп'ютерних наук та інформаційних технологій»

 

Економіка підприємства (напрям підготовки «Економіка підприємства»)

Випускова кафедра «Економіки»

 

 

КОРОТКА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Початком історії факультету економіки та менеджменту був відкритий з 1 серпня 1994 року інженерно-гуманітарний факультет.

 

У 1992 році засновано кафедру менеджменту, яка є випусковою зі спеціальності "Менеджмент організацій".

 

Кафедра брала участь у Міжнародному проекті TEMPUS - TACIS сумісно з університетами Германії, Австрії, Франції.

 

У 1993 році засновано кафедру економічної кібернетики, яка є випусковою зі спеціальності "Економічна кібернетика".

 

У 1997 році засновано кафедру економіки, яка є випусковою за спеціальністю "Економіка підприємства" і кафедру фінансів і кредиту, яка є випусковою зі спеціальності "Фінанси".

 

У 2003 році інженерно-гуманітарний факультет реорганізовано у факультет економіки та менеджменту.  Цього ж року організовано кафедру комп'ютерного моделювання та інформаційних технологій, яка є випусковою зі спеціалізації "Економічна безпека" спеціальності "Економічна кібернетика".

 

У 2011 році на базі кафедри комп'ютерного моделювання та інформаційних технологій об'єднано було створено кафедру економічної кібернетики та інформаційних технологій до складу якої ввійшла кафедра економічної кібернетики.

 

У 2013 році на кафедрі економічної кібернетики та інформаційних технологій було ліцензовано новий освітній напрям 6.050101 «Комп'ютерні науки». Особливістю навчання є підготовка професіоналів в галузі експлуатації таких інформаційних систем як системи планування та управління ресурсами підприємств - CRM, ERP, BPM, системи автоматизованого проектування, Web-орієнтовані корпоративні та інформаційно-пошукові системи на основі інтеграції сучасних досягнень науки й технологій у будівництво, архітектуру та суміжні галузі.

 

У 2017 році випусковими кафедрами факультету було ліцензовано спеціальності 071 "Облік і оподаткування", 126 "Інформаційні системи та технології" та 075 "Маркетинг"

 

У 2017 році кафедру економічної кібернетики та інформаційних технологій було перейменовано у кафедру комп'ютерних наук та інформаційних технологій.

 

Кафедри, які входять до складу факультету: економічної теорії; комп'ютерних наук та інформаційних технологій; економіки; менеджменту; фінансів і кредиту; фізичного виховання та спорту.

 

На факультеті працюють 150 викладачів, з них 60 кандидати наук і доценти, 10 докторів наук та професорів.

 

Всі спеціальності факультету акредитовані за найвищим IV рівнем і випускають бакалаврів, спеціалістів і магістрів за бюджетною і контрактною формами навчання.

 

 

alt

 

 

Основним завданням факультету є підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів економічного профілю для різних галузей народного господарства. Найкращі випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі.

 

На факультеті, крім лекційних та групових аудиторій діють 8 сучасних комп'ютерних класів, що мають вихід в Internet та  з'єднані локальною мережею з обчислювальним центром університету.

 

В складі факультету на денній формі в цей час навчається  близько 800 студентів. За 14 років існування факультету підготовлено понад 1500 фахівців.

 

Загальний ліцензований обсяг прийому студентів на перший курс денної форми навчання 190 осіб.

 

Для випускників технікумів і коледжів відповідного профілю на факультеті є прискорена форма навчання.

 

 

alt

 

 

Факультет має студентський гуртожиток за адресою: вул.. Клочківська, 220. Студенти проживають в кімнатах по 3-4 особи. Комендант гуртожитку Дигдало Катерина Григорівна. Телефон: (057) 340-44-89.

 

ВІДОМОСТІ ПРО СПЕЦІАЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТУ

 

 

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

Кафедра готує фахівців з проектування, розробки, впровадження та супроводу інформаційних управляючих систем та технологій на підприємствах різних форм власності за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки» за освітніми рівнями бакалавр, магістр.


У процесі навчання студенти стають професіоналами у галузі розробки та експлуатації таких типів інформаційних систем як:


• системи планування та управління ресурсами підприємств - CRM, ERP, BPM,
• системи автоматизованого проектування,
• Web-орієнтовані корпоративні та інформаційно-пошукові системи.

 

Застосування цим навичкам можна знайти в будь-якій сфері діяльності: у фінансах, будівництві, архітектурі торгівлі, промисловості, приватному бізнесі.


У рамках спеціальності передбачається вивчення таких дисциплін, як

• сучасні мови програмування,
• програмування в Інтернет,
• розробка і застосування інформаційних систем,
• розподілені бази даних і знань, інженерія знань,
• системи автоматизованого проектування (AutoCAD, ArchiCAD, AllPlan, Robobat та ін.),
• розробка та оптимізація будівельних кошторисів,
• автоматизовані системи управління фінансами,
• автоматизовані системи фінансової звітності та аудиту,
• управління інвестиційно-будівельними проектами.

 

Наші випускники працюють у провідних європейських і вітчизняних компаніях серед яких: «GlobalLogic», «Computer-Logic Group», «Devart», «Wargaming», «WamiSoftware», «Art3style», «WinKAS».

 

 

alt

Менеджмент та адміністрування – твоє успішне майбутнє!

Отримай рівень бакалавра, магістра!

Обирай одну з двох найсучасніших спеціальностей!

 

Факультет економіки та менеджменту

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність

Конкурсні предмети

1. 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

Галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування»

2. 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

ТА АДМІНСТРУВАННЯ»

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

 

Спеціальність «Менеджмент» розкриває механізми вдосконалення процесів управління підприємством в ринкових умовах. Менеджер – це керівник, який відповідає за ефективну роботу цілого підприємства, окремого підрозділу або певного напряму діяльності організації. Дисципліни, що вивчаються: стратегічний менеджмент, операційний менеджмент, інноваційний менеджмент, маркетинг, адміністративний менеджмент, антикризовий менеджмент, управління персоналом, логістика, зовнішньоекономічна діяльність та інші.

 

Після отримання спеціальності «Менеджмент» випускники можуть працювати в наступних сферах: промисловість; ресторанний і готельний бізнес; оптова та роздрібна торгівля; банківські та страхові послуги; інформаційні технології; державна служба, освіта та ін. Випускник - менеджер може працювати на посаді: керівника підприємства, установи чи організації; керівника підрозділу підприємства чи організації (кадрового, економічного, фінансового, адміністративного, маркетингового, матеріально-технічного постачання та інших); помічника керівника підприємства; консультанта з питань організації та управління підприємством та ін.

 

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування» пов`язана з управлінням структурними підрозділами і процесами організації (установи) в публічному і корпоративному секторах. Дисципліни, що вивчаються: макроекономіка, мікроекономіка, теорія організації, маркетинг, державне регулювання економіки, державне та регіональне управління, адміністративний менеджмент, політичні інститути і процеси, державна служба, зв’язки з громадськістю та інші.

 

Публічне управління та адміністрування – це діяльність, яка пов`язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ, організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому. Випускники спеціальності «Публічне управління та адміністрування» можуть працювати: керівниками та провідними фахівцями служб органів виконавчої влади (керівниками прес-служби, служби управління персоналом, служби із зв’язків з громадськістю, служби з організаційної роботи та ін.); на керівних посадах в органах місцевого самоврядування; менеджерами (управителями) у соціальній сфері; керівниками окремих ланок профспілкових організацій; аналітиком, експертом, радником чи консультантом в органах державної влади, місцевого самоврядування, міжнародних неурядових організаціях та громадських організаціях та ін.

 

Адреса: м. Харків, вул. Сумська 40, ХНУБА.

Телефони: (057) 700-07-47 (приймальна комісія); (057) 7-000-381 (декан факультету економіки та менеджменту Сироватський Олександр Анатолійович); (057) 706-19-59 (кафедра); 050-933-16-32 (проф. Андрєєва Тетяна Євгеніївна – зав. кафедри).

Web-сайт: kafmen.com

 

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АЕ №636477 від 17.06.2015р.

 
 

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Фінанси, банківська справа та страхування одна із найбільш затребуваних спеціальностей економічного напряму. У процесі навчання студенти набувають знань, умінь та навичок для успішної практичної діяльності в усіх сферах фінансової системи:

  • • кредитний та фондовий ринки;
  • • страхування;
  • • державні фінанси;
  • • фінанси суб’єктів господарювання;
  • • міжнародні фінанси.

 

alt

 

Фахівців з фінансів, банківської справи та страхування за освітніми рівнями бакалавр і магістр готує кафедра фінансів та кредиту, яка була організована у 1997 році. Високий рівень кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу дозволяє готувати фахівців, які успішно працюють на престижних посадах вищої і середньої ланки управління у державних та корпоративних закладах фінансової системи.

 

 

 

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ 

 

Облік і оподаткування є комплексною та універсальною спеціальністю, підготовка за якою формує у студента необхідні компетенції в сферах бухгалтерського обліку та оподаткування, а також аналітичного забезпечення прийняття ефективних рішень в умовах постійних змін підприємницького середовища.
Підготовку фахівців з обліку і оподаткування за освітнім рівнем бакалавр здійснює кафедра фінансів та кредиту. Завдяки високому рівню кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу випускники отримують фундаментальну теоретичну і практичну підготовку щодо ведення обліку фінансової діяльності підприємства, фінансового контролю і аудиту, оптимізації оподаткування, об’єктивної оцінки ефективності та законності прийнятих управлінських рішень тощо.

Наші випускники можуть працювати: бухгалтером, економістом – аналітиком, експертом з питань оподаткування та особистих фінансів.

 

 

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ


Кафедра готує фахівців в області економіки, інформаційних технологій, підприємництва, біржової торгівлі і трейдинга.


Випускники спеціальності 076  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» володіють навичками створення і ведення бізнесу в умовах ринкових відносин і багатопрофільної економіки.


Підприємствам на даний час потрібні молоді спеціалісти, які не лише отримали знання згідно вузьких рамок своєї спеціальності, а й ті, хто отримав цілий спектр ділових та професійних навичок.


Тому основною конкурентною перевагою спеціальності є вивчення напрямків і специфіки використання сучасних інформаційних технологій в процесі здійснення біржових операцій, формування практичних навичок роботи з об'єктами інтелектуальної власності, що забезпечує ефективну професійну діяльність в різних сферах економіки без додаткового навчання і перепідготовки.


Фахівець у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності - це управлінець нового покоління, здатний ефективно працювати в органах державного управління, інвестиційно-консалтингових фірмах, на промислових і комерційних підприємствах і організаціях різних форм власності, провідних українських і зарубіжних компаніях або успішно започаткувати власну справу.


Після набуття теоретичних знань і практичних навичок випускник спеціальності може працювати керівником малого підприємства у сфері консалтингової, страхової, банківської  та рекламної  діяльності.


Серед можливих первинних посад магістра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності – професіонал з біржових операцій, торгівельний брокер, аукціоніст тощо.

 

 

 

alt

 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ


Інформаційні системи та технології користуються великим попитом на сучасному ринку. Вони увійшли у всі сфери нашого життя та відіграють значну роль у формуванні реальної дійсності. Спеціальність «Інформаційні системи та технології» дає можливість отримати знання щодо роботи із сучасними інформаційними системами та технологіями та знайти перспективну роботу в ІТ-сфері.


Майбутні випускники спеціальності «Інформаційні системи та технології» – це висококваліфіковані професіонали, об’єктами майбутньої  діяльності яких є:

• розробка алгоритмічного, програмного та інформаційного забезпечення систем управління,
• проектування та розробка програмних систем,
• побудова локальних, глобальних, корпоративних і промислових комп'ютерних мереж,
• технології створення та управління базами даних,
• сучасні методології і засоби створення комп’ютерних систем,
• технології моделювання об’єктів, класів та систем.

 

Підготовка за спеціальністю «Інформаційні системи та технології» дозволить випускникам працювати в перспективних галузях економіки, скрізь, де розробляються, впроваджуються, адаптуються або експлуатуються різноманітні інформаційні системи та технології, на таких посадах, як:

• прикладні програмісти;
• керівники проектів;
• спеціалісти з інформаційних систем управління;
• інженери з супроводження інформаційних систем;
• консультанти з впровадження та реінжинірингу;
• спеціалісти з захисту інформації;
• системні аналітики;
• адміністратори комп’ютерних систем та мереж;
• спеціалісти з обробки даних;
• тестери програмних систем;
• адміністратори баз даних;
• розробники веб-додатків.

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Підготовка економістів забезпечує глибокі знання із спеціальних економічних дисциплін: економіка, планування діяльності і фінанси підприємств, фінансовий ринок, аналіз господарської діяльності, фінансове планування діяльності бюджетних установ. Діяльність спеціаліста спрямована на забезпечення функціонування підприємств усіх організаційно-правових форм з метою раціонального управління економікою, виробництвом і соціальним розвитком з урахуванням галузевої специфіки, організації виробництва, ефективного природокористування.

 

 

alt

 

 

Кафедра економіки має ряд філій на підприємствах різного профілю м. Харкова, на яких здійснюється практична підготовка студентів. Випускник може займати посади:  економіста, бухгалтера, науковця, керівників різних рангів.

 

 

Кафедри, які входять до складу факультету

 

altФінансів та кредиту
altЕкономіки
altМенеджменту
altКомп'ютерних наук та інформаційних технологій
altЕкономічної теорії
altФізичного виховання та спорту

 

Просмотров: 23 723
Наш логотип
Розклад занять
Розклад аудиторних занять
Офіційні сайти
Офіційний сайт міністерства
Харківський обласний центр зайнятості Урядова гаряча лінія 1545
Міжнародні проекти
Європейський трансдисциплінарний проект академічної мобільності – INFINITY «INternational Fellowship IN transdisciplinarITY»

TEMPUS SEHUD - Архітектура та сталий розвиток міст заснований на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях без втрати ідентичності

TEMPUS SUCSID Inter-university Start-up centers for students' innovations development & promotion

TEMPUS SEHSI - Регіональний сталий розвиток на основі еко-гуманістичної сінергетичної взаємодії
Прогноз погоди
Яндекс.Погода
Copyright © 2009-2016 ХНУБА