Харківський національний університет будівництва та архітектури
on Права панель [on/off] 
Панель навігації
Статистика

Rambler's Top100
Партнери
университеты и вузы украины - высшее образование в харькове
Факультети: ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Факультет економіки і менеджменту

Телефони (057) 7-000-381, (057) 7-001-636

 

 

alt

 

Декан - Сироватський Олександр Анатолійович

 

Заступник декана - Садовниченко Олександр Вадимович

 

Заступник декана по роботі в гуртожитку - Гунько Микита Владиславович

 

 

Напрями підготовки та спеціальності

 

Менеджмент організацій (Напрям підготовки «Менеджмент»)

Випускова кафедра «Менеджменту»

 

Фінанси (напрям підготовки «Фінанси і кредит»)

Випускова кафедра «Фінансів та кредиту»

 

Економічна кібернетика (напрям підготовки «Економічна кібернетика»)

Випускова кафедра «Економічної кібернетики та інформаційних технологій»

 

Комп'ютерні науки (напрям підготовки "Комп'ютерні науки")

Випускова кафедра «Економічної кібернетики та інформаційних технологій»

 

 

 

Економіка підприємства (напрям підготовки «Економіка підприємства»)

Випускова кафедра «Економіки»

 

 

КОРОТКА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Початком історії факультету економіки та менеджменту був відкритий з 1 серпня 1994 року інженерно-гуманітарний факультет.

 

У 1992 році засновано кафедру менеджменту, яка є випусковою зі спеціальності "Менеджмент організацій".

 

Кафедра брала участь у Міжнародному проекті TEMPUS - TACIS сумісно з університетами Германії, Австрії, Франції.

 

У 1993 році засновано кафедру економічної кібернетики, яка є випусковою зі спеціальності "Економічна кібернетика".

 

У 1997 році засновано кафедру економіки, яка є випусковою за спеціальністю "Економіка підприємства" і кафедру фінансів і кредиту, яка є випусковою зі спеціальності "Фінанси".

 

У 2003 році інженерно-гуманітарний факультет реорганізовано у факультет економіки та менеджменту.  Цього ж року організовано кафедру комп'ютерного моделювання та інформаційних технологій, яка є випусковою зі спеціалізації "Економічна безпека" спеціальності "Економічна кібернетика".

 

У 2011 році на базі кафедри комп'ютерного моделювання та інформаційних технологій об'єднано було створено кафедру економічної кібернетики та інформаційних технологій до складу якої ввійшла кафедра економічної кібернетики.

 

У 2013 році на кафедрі економічної кібернетики та інформаційних технологій було ліцензовано новий освітній напрям 6.050101 «Комп'ютерні науки». Особливістю навчання є підготовка професіоналів в галузі експлуатації таких інформаційних систем як системи планування та управління ресурсами підприємств - CRM, ERP, BPM, системи автоматизованого проектування, Web-орієнтовані корпоративні та інформаційно-пошукові системи на основі інтеграції сучасних досягнень науки й технологій у будівництво, архітектуру та суміжні галузі.

 

Кафедри, які входять до складу факультету: економічної теорії; економічної кібернетики та інформаційних технологій; економіки; менеджменту; фінансів і кредиту; фізичного виховання та спорту.

 

На факультеті працюють 150 викладачів, з них 60 кандидати наук і доценти, 10 докторів наук та професорів.

 

Всі спеціальності факультету акредитовані за найвищим IV рівнем і випускають бакалаврів, спеціалістів і магістрів за бюджетною і контрактною формами навчання.

 

 

alt

 

 

Основним завданням факультету є підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів економічного профілю для різних галузей народного господарства. Найкращі випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі.

 

На факультеті, крім лекційних та групових аудиторій діють 8 сучасних комп'ютерних класів, що мають вихід в Internet та  з'єднані локальною мережею з обчислювальним центром університету.

 

В складі факультету на денній формі в цей час навчається  близько 800 студентів. За 14 років існування факультету підготовлено понад 1500 фахівців.

 

Загальний ліцензований обсяг прийому студентів на перший курс денної форми навчання 190 осіб.

 

Для випускників технікумів і коледжів відповідного профілю на факультеті є прискорена форма навчання.

 

 

alt

 

 

Факультет має студентський гуртожиток за адресою: вул.. Клочківська, 220. Студенти проживають в кімнатах по 3-4 особи. Комендант гуртожитку Дигдало Катерина Григорівна. Телефон: (057) 340-44-89.

 

ВІДОМОСТІ ПРО СПЕЦІАЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТУ

 

 

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

Освітній напрям «Комп'ютерні науки» спеціальність «Інформаційні управляючі системи та технології в будівництві та архітектурі». У базовій галузі національної економіки - БУДІВНИЦТВІ - з кожним роком зростає дефіцит висококваліфікованих професіоналів галузі комп'ютерних технологій зі знанням специфіки інформаційного забезпечення й управління сучасними наукомісткими будівельними виробництвами.

 

Саме тому Харківський національний університет будівництва й архітектури відкрив новий напрям «Комп'ютерні науки», у рамках якого передбачається вивчення таких дисциплін, як програмування в Інтернет, розробка та застосування інформаційних систем, бази даних і знань, проектування експертних систем, інженерія знань, системи автоматизованого проектування (Autocad, Archicad, Allplan, Robobat та ін.), розробка та оптимізація будівельних кошторисів, автоматизовані системи управління фінансами, автоматизовані системи фінансової звітності та аудиту, управління інвестиційно-будівельними проектами.

 

Наших випускників чекають у провідних будівельних компаніях України та Харківського регіону, проектних і дослідницьких інститутах: ТОВ «Спецстроймонтаж-Україна» (м. Харків), ТОВ «Стальконструкція» (м. Харків), ЗАТ «Трест Жилстрой-1», ОДО «Жилстрой-2» (м. Харків), ТОВ «Computer-Logic Group» (м. Харків), Науково-дослідний інститут інноваційного будівництва (м. Київ), КП «Харківські теплові мережі».

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ

Спеціальність «Менеджмент організації» надає можливість студентам отримати ґрунтовні економічні теоретичні й практичні знання, щоб надалі  бути готовими до виконання функцій у системі керування: управлінської, організаційної, економічної, планово-фінансової, маркетингової, інформаційно-аналітичної, проектно-дослідницької, діагностичної, інноваційної, методичної, консультаційної, освітньої та ін.

 

Менеджери однаково добре розбираються в економічній і практичній діяльності компанії, фінансовій політиці, корпоративній структурі, внутрішніх і зовнішніх процесах життєдіяльності підприємства. У спектрі вмінь менеджера - створення ефективних схем функціонування процесів у рамках його компетенції, організація й контроль роботи підрозділів і так далі.

 

Подібні знання й навички випускників даної спеціальності дозволяють їм претендувати на престижну роботу в сучасних організаціях. 

 

Випускники спеціальності «Менеджмент організації» успішно працюють на керівних посадах у державних, недержавних комерційних установах, у об'єднаннях, концернах, холдингах, корпораціях, у митній службі; підрозділах МВС по боротьбі з економічними злочинами; аудиторських, консалтингових фірмах; інвестиційних і комерційних компаніях.

 

 

alt

 

Менеджери користуються стабільним попитом на ринку праці, маючи широкі перспективи подальшого професійного й кар'єрного росту.

 

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ для даних фахівців: вони можуть реалізувати себе як ефективні керівники у великому, середньому й малому підприємництві, у туристичному й готельному бізнесі, управляти різними проектами відповідно до тенденцій соціально-економічного розвитку.

 

Знання, отримані в процесі навчання, надають можливість випускникам самостійно займатися господарською діяльністю з метою одержання прибутку й досягнення успіхів у приватному підприємництві.

 

Інший перспективний напрямок для менеджерів-керівників - це проектне керування. У цей час керування проектами є одним з найефективніших методів динамічного розвитку підприємств і організацій будь-якої форми власності.

 

ФІНАНСИ

Подальший економічний розвиток України, поряд із використанням новітніх технологій, телекомунікацій та інформаційного простору, потребує створення відповідної бази для функціонального ринку національного капіталу, а також посилення впливу фінансових інструментів та ці процеси. Фінансова сфера є однією з найперспективніших галузей економіки, що швидко розвивається та охоплює широке поле фінансових операцій, що виникають у процесі формування та використання централізованих та децентралізованих фондів грошових коштів на рівні підприємства, органів місцевого самоврядування, держави та світовому.

 

Починаючи з 1997 р. кафедра фінансів та кредиту ХНУБА здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальністю "Фінанси та кредит" на денній та заочній формі навчання, а також на факультеті післядипломної освіти. В процесі навчання за цією спеціальністю у студентів формується система знань, що дозволяє їм якісно засвоїти фундаментальні положення фінансової науки та ефективно використовувати їх на практиці.

 

 

alt

 

 

За весь період навчання кожний студент спеціальності «Фінанси» має 3-5 наукових публікацій як у фахових виданнях економічного спрямування, так у збірниках наукових праць за матеріалами наукових конференцій. Студенти приймають активну участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах студентських наукових робіт зі страхування, фінансів, банківської справи, бухгалтерського обліку та аудиту, а також у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

 

Кафедра має філії у фінансових установах м. Харкова та України (банках, промислово-фінансових групах, страхових компаніях, комерційних фірмах), з якими укладено договори на проходження практики, стажування та працевлаштування випускників. Під час проходження переддипломної практики студенти безпосередньо беруть участь у виробничому процесі, що сприяє отриманню навичок за фахом та подальшому працевлаштуванню у таких фінансових інститутах як: банки, інвестиційні, страхові та лізингові компанії, ломбарди, різні фонди та біржі. Усі студенти, що отримали дипломи спеціаліста та магістра за фахом «Фінанси та кредит», працевлаштовані за спеціальністю на 95 %. Важливим показником роботи кафедри фінансів та кредиту є безперервне кар'єрне зростання приблизно 67% випускників.

 

ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА

Студенти готуються для роботи у галузі організаційного управління і економіки. У 2013 році спеціальність акредитовано за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр з економіки, спеціаліст з економічної кібернетики (економіст-математик), магістр. Економіст-математик володіє сучасними засобами аналізу і прогнозування фінансово-економічних ситуацій, управління економічними системами у ринкових умовах, методикою формулювання і автоматизації розв'язання прикладних економічних задач, яка охоплює економіко-математичне моделювання, розробку алгоритму розв'язання і постановку задачі для розробників програмного забезпечення та програмування.

 

Випускники займають первинні посади економіста, фахівця в галузі управління, математика-аналітика з дослідження операцій; фахівця з ефективності підприємства; прикладного програміста.

 

 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

Наявність значної базової підготовки у галузі економіки, математики та сучасних інформаційних технологій у межах спеціальності "Економічна кібернетика" сприяла створенню нової спеціалізації "Економічна безпека". Крім нормативних, фахівці з економічної безпеки вивчають такі дисципліни, як сучасні спеціалізовані мови програмування, захист інформації в банківських та комерційних системах, охорона комерційної таємниці на підприємстві, захист інформації в комп'ютерних мережах, телекомунікації у бізнесі, основи прикладної криптографії, розробка політик економічної безпеки підприємств. Випускники здійснюють системний підхід до комплексної проблеми захисту економічної інформації, що охоплює адміністративний, процедурний, програмно-технічний рівні, приймають економічно обгрунтовані рішення в умовах невизначеності, враховують і обчислюють економічний ризик.

 

 

alt

 

 

Первинні посади спеціаліста з економічної безпеки: економіст, фахівець в галузі управління, фахівець з ефективності підприємства, системний адміністратор, прикладний програміст, фахівець з інформаційної безпеки, системний аналітик, Web-програміст, адміністратор мережі.

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Підготовка економістів забезпечує глибокі знання із спеціальних економічних дисциплін: економіка, планування діяльності і фінанси підприємств, фінансовий ринок, аналіз господарської діяльності, фінансове планування діяльності бюджетних установ. Діяльність спеціаліста спрямована на забезпечення функціонування підприємств усіх організаційно-правових форм з метою раціонального управління економікою, виробництвом і соціальним розвитком з урахуванням галузевої специфіки, організації виробництва, ефективного природокористування.

 

 

alt

 

 

Кафедра економіки має ряд філій на підприємствах різного профілю м. Харкова, на яких здійснюється практична підготовка студентів. Випускник може займати посади:  економіста, бухгалтера, науковця, керівників різних рангів.

 

 

Кафедри, які входять до складу факультету

 

altФінансів та кредиту
altЕкономіки
altМенеджменту
altЕкономічної кібернетики та інформаційних технологій
altЕкономічної теорії
altФізичного виховання та спорту
Просмотров: 18 436
Наш логотип
Розклад занять
Розклад аудиторних занять
Офіційні сайти
Офіційний сайт міністерства
Харківський обласний центр зайнятості Урядова гаряча лінія 1545
Міжнародні проекти
Європейський трансдисциплінарний проект академічної мобільності – INFINITY «INternational Fellowship IN transdisciplinarITY»

TEMPUS SEHUD - Архітектура та сталий розвиток міст заснований на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях без втрати ідентичності

TEMPUS SUCSID Inter-university Start-up centers for students' innovations development & promotion

TEMPUS SEHSI - Регіональний сталий розвиток на основі еко-гуманістичної сінергетичної взаємодії
Прогноз погоди
Яндекс.Погода
Copyright © 2009-2016 ХНУБА