Харківський національний університет будівництва та архітектури
on Права панель [on/off] 
Панель навігації
Статистика

Rambler's Top100
Партнери
университеты и вузы украины - высшее образование в харькове
Факультети: АРХІТЕКТУРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
 

Телефони:  1 корпус - (057) 700-04-86 вул. Сумська, 40 (3-й поверх)

                    2 корпус - (057) 700-02-27 вул. Артема, 48-Б (2-й поверх)

 

alt

Декан - доктор архітектури, професор Мироненко Віктор Павлович
 

Заступник декана- доцент Тесленко Владислав Анатолiйович

 

Напрями підготовки та спеціальності

Напрям "Архітектура"

Спеціальність "Архітектура будівель і споруд"

Спеціальність "Дизайн архітектурного середовища"

Спеціальність "Містобудування"

Спеціальність "Реставрація пам'яток архітектури та містобудування і реконструкція об'єктів архітектури"

 

Кадровий склад

На архітектурному факультеті працює висококваліфікований колектив викладачів - провідних фахівців з теорії архітектури, реставрації пам'яток архітектури, архітектури будівель і споруд, містобудування, ландшафтної архітектури, дизайну архітектурного середовища.  Професорсько - викладацький штат факультету включає 14 професорів, 73 доцента, серед яких 5 докторів та 44 кандидати  архітектури, метри в галузі архітектури, що мають звання: народний архітектор України, заслужений архітектор, заслужений діяч мистецтв України; члени-кореспонденти і дійсні члени Академії Архітектури України, а також ведучих архітекторів проектних інститутів Харкова.

 

Випускові кафедри

Випусковими кафедрами архітектурного факультету є: кафедра містобудування та урбаністики, архітектурного проектування, реконструкції, реставрації архітектурних об'єктів, дизайну архітектурного середовища, інноваційних технологій дизайну архітектурного середовища.

 

Кафедра  архітектурного проектування  спеціалізується на вивченні та дослідженнях з методики об'ємного і композиційного  моделювання, методики  архітектурного  проектування  об'єктів  зі складною об'ємно - планувальною структурою. Провідними дисциплінами  підготовки спеціалістів-архітекторів  є: архітектурне проектування, об'ємне моделювання, типологія будівель і споруд, архiтектурна морфологія та інші.

 

alt

 

 

 

На кафедрі реконструкції,  реставрації  архітектурних об'єктів методика навчання з дисциплін проектного циклу моделює пріоритетні для сучасної архітектурної практики завдання: засвоєння методики  проектування житлових будівель,  громадянських і культових  споруд, реконструкції та реновації  історичних будівель і комплексів, реставрації пам'яток архітектури,  регенерації центрів історичних ансамблів та населених місць. Провідні дисципліни спеціалізації навчання:  основи і методи реставрації пам'яток архітектури,  архітектурна археологія, архітектурна культура регіону, архітектура культових споруд, джерелознавство та архівна справа, iсторичні теорії реставрації  пам'яток архітектури, будівельні матеріали та реставраційні технології, основи реконструкції історичного міста  та інші.  

 

Фахівці кафедри дизайну архітектурного середовища  спеціалізуються  на вивченні та дослідженнях  середовищного і ландшафтного дизайну, архітектурної ергономіки та художніх питаннях  композиційного моделювання об'єктів архітектурного середовища.

 

Провідними дисциплінами кафедри є:  історія та теорія дизайну,  основи  архітектурної  ергономіки,  візуальні комунікації і реклама,  дизайн  архітектурного  середовища,  основи проектування інтер'єру ,  ландшафтна  архітектура   та інші.

 

Фахівці кафедри інноваційних технологій дизайну архітектурного середовища  спеціалізації «Комп'ютерний дизайн»  фокусуються  на вивченні та дослідженнях у галузі комп'ютерного моделювання та інноваційних технологій по дисциплінах  з аналізу та проектування архітектурного середовища.

 

Провідні дисципліни кафедри:  програмні засоби архiтектурно - будiвельного  проектування,  програмні засоби 2D-3D дизайну,  web-дизайн,   психологія сприйняття архітектурної форми,   відео - дизайн,   архітектурна теорія і критика, поліграфічний дизайн та інші.

 

Фахівці профілізації «Урбаністика» спеціалізуються на  розробці  теоретичних основ  з проблем  розвитку міст і регіонів, систем розселення, соціології міста. Кафедра містобудування та урбаністики  проводить підготовку і випуск спеціалістів за спеціальністю «Архітектура будівель і споруд».

 

 

alt

 

 

Випускники архітектурного факультету призначаються для роботи в архітектурних бюро, фірмах, державних  організаціях з управління архітектурною діяльністю,  працевлаштовуються в  проектних та науково-дослідних установах, навчальних закладах освіти, у тому числі тих, що мають відношення до реконструкції  історичних архітектурних об'єктів та  реставрації пам'яток архітектури.

 

Пiдготовка фахiвцiв здiйснюється на пiдставi ліцензії Мiнiстерства освiти та науки України АВ №498229 вiд 19.10.2009р.    Загальна  кількість  студентів-1024.  Ліцензований обсяг -200 чол.

 

Історична довідка

Архітектурно-будівельній справі з прикладним інженерно-технічним спрямуванням з 1885 р. почали навчати в Харківському технологічному  інституті  (сьогодні ХНТУ «ХПІ»).

 

Після революції та громадянської війни підготовка фахівців архітектурно-будівельного профілю продовжилася в ХТІ. Крім того, в період 1925-1929 рр. архітекторів готували також у Харківському художньому інституті (сьогодні ХДАДМ).

 

Об'єднанням будівельного факультету Харківського технологічного інституту та архітектурного факультету Харківського художнього інституту 12 червня 1930 р. було створено Харківський інженерно-будівельний інститут (ХІБІ). Впродовж 80 років існування Харківського інженерно-будівельного інституту на архітектурному факультеті науково-викладацькою діяльністю займалися видатні вчені, архітектори, інженери, художники, педагоги, що внесли значний вклад в архітектурну діяльність Харкова і України.

 

Багато будівель, зведених за проектами професорів ХІБІ-ХДТУБА, належать сьогодні до переліку визначних пам'яток архітектури. Серед них - десятки монументальних будинків, споруджених наприкінці XIX - на початку XX ст. за проектами академіка архітектури О.М. Бекетова, будівля тресту «Донвугілля» та  головний корпус ХІБІ (професор О.Р. Молокін), автоматична телефонна станція (професор М.Ф. Покорний), Палац культури будівельників (професор Я.А. Штейнберг), військове училище по вул. Сумській (професор С.М.Петров), комплекси Залізничного університету та Університету радіоелектроніки (професор Н.М. Подгорний), кіноконцертний зал «Україна» (професори В.С. Васильєв, Ю.О. Плаксієв, В.О. Реусов), станція метро «Спортивна» (професор Ю.О. Плаксієв) та інші.

 

Вчені факультету відомі не тільки в Україні, але й за її межами. Професори В.П. Шевченко, О.О. Тіц, К.В. Лук'янович, В.Й. Кравець зробили значний внесок у низку напрямів  історико - теоретичних та прикладних досліджень. Укладений і виданий творчим колективом кафедри архітектури  підручник «Основи архітектурної композиції і проектування» (1976 р.) під керівництвом професора О.О. Тіца,  став класикою вітчизняної архітектурної педагогіки.

 

Сьогодні викладацьку та наукову роботу на факультеті продовжують такi відомі архітектори як: народний  архітектор України, професор, доктор архітектури, ректор ХДТУБА Ю.М.  Шкодовський, заслужений архітектор України, голова правління Харківської організації НСАУ С.Г. Чечельницький, заслужений художник України В.М Iгуменцев, лауреати  професійних архітектурних нагород В.Є. Колесніков, Ю.А. Спасов та багато інших.

 

alt

 

 

 

Навчально-виховний  процес і науково-дослідна робота на факультеті координується деканатом та вченою радою. Кафедри мають сучасну та розвинену матеріальну  базу, що дозволяє підтримувати високий рівень підготовки фахівців.

 

Виховна робота на факультеті здійснюється деканатом і кураторами академічних груп у рамках загальної концепції університету. Студенти активно беруть участь у художній самодіяльності, спортивних заходах унiверситету, організовано відвідують музеї, театри тощо.  Студенти факультету неодноразово  ставали переможцями університетських спартакіад та призерами спортивних змагань обласного, та республіканського рівнів.

 

Всі іногородні студенти факультету забезпечені житлом у гуртожитку по вулиці Тимурівців, 7-А (комендант Фоменко Лiлiя Миколаївна, тел. (057) 764-92-16).  У гуртожитку є актова  та спортивна зали, де проходять дискотеки, зустрічі з викладачами і керівництвом університету, спортивні заходи. У гуртожитку діє студентське самоврядування студентська рада, оперативний загін, старости поверхів.

 

СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ

Структуру архітектурного факультету становлять  дев'ять кафедр.

 

 
alt

 

 

Кафедра  містобудування та урбаністики (зав. кафедри професор, доктор архітектури, Народний архітектор України, академік Української академії архітектури, ректор університету Ю.М. Шкодовський), архітектурного проектування (зав. кафедри доцент, канд. технічних наук О.Б. Василенко), реконструкції,  реставрації архітектурних об'єктів (зав. кафедри доцент, канд. архітектури К.Т. Черкасова), дизайну архітектурного середовища (зав. кафедри професор, доктор архітектури, член-кореспондент Української академії архітектури В.П. Мироненко) та інноваційних технологій  дизайну архітектурного середовища (зав. кафедри професор, доктор архітектури О.О.Фоменко), основ архітектури (зав. кафедри доцент, канд. архітектури, академік Української Муніципальної Академії О.П. Буряк), образотворчого та декоративного мистецтва (зав. кафедри професор, доктор архітектури, член-кореспондент Української академії архітектури В.Й. Кравець), графіки (зав. кафедри доцент, канд. технічних наук О.О. Печерцев), архітектурних конструкцій (зав. кафедри доцент, канд. технічних наук В.В. Калюжний).

 

МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ

Вчені факультету активно співпрацюють як експерти з міжнародними дослідницькими організаціями такими,  як:  Міжнародна організація  з охорони історичних міст і населених місць     (ІСОМОS), Організація з документації та реставрації пам'яток  сучасного руху (DОСО-МОМО), Фундація Р. Дель Б'янко (Флоренція, Італія).

 

Крім того, кафедри архітектурного факультету підтримують освітні та наукові зв'язки з вищими навчальними закладами багатьох країн, насамперед СНД та Європейського Союзу.

 

У РФ партнерами ХДТУБА є архітектурні факультети Білгородського та Воронезького технічних університетів, існують постійні зв'язки зі школами архітектури та дизайну  м. Москви та м. Санкт-Петербургу. Діє договір про співпрацю між ХДТУБА та технічним університетом у м. Флоренція (Італія). Відбуваються регулярні обміни, насамперед у науковій галузі, з архітектурними факультетами технічних університетів Польщі - з Варшавською, Вроцлавською, Гданською, Познанською та Сілезькою Політехніками. Розвиваються  зв'язки зі школами архітектури у Словаччині та Угорщині, з Міжнародною радою з будівництва і архітектури Італії,  Франції та інш.

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЗВ'ЯЗКИ З ПРАКТИКОЮ

Кафедри архітектурного факультету проводять держбюджетні та госпрозрахункові дослідження з актуальних проблем теорії та історії архітектури, методології архітектурної освіти.  Це, насамперед, теорія архітектурної колористики, архітектурна ергономіка, архітектурна світлологія, архітектурна екологія міського середовища, історична теорія композиційної діяльності в архітектурі, застосування кількісних методів у побудові архітектурної форми та інші.

 

В університеті діє Спеціалізована наукова рада з присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук за спеціальністю «Теорія архітектури, реставрація  пам'яток архітектури». Архітектурний факультет ХДТУБА став місцем проведення щорічних Всеукраїнських студентських наукових конференцій, у яких беруть участь студенти та аспіранти більшості архітектурних шкіл не тільки нашої держави, але й закордонних. Переважна більшість досліджень тісно пов'язана з нагальними проблемами забудови та реконструкції Харкова та міст Харківської області. Вчені факультету консультують проектувальників  з питань охорони пам'яток, архітектурних конструкцій та будівельної фізики, архітектурної колористики та ергономіки, надають допомогу в організації та проведенні проектних семінарів та архітектурно-містобудівних конкурсів. Ведуться, зокрема, дослідницькі роботи  щодо реконструкції стадіону «Металіст» (кафедра основ архітектури) та історичного центру м. Чугуєва (кафедра РРАО), завершено  проектний аналіз південної частини історичного центру м. Харкова  (кафедри містобудування та урбаністки, РРАО та основ архітектури), завершені дослідницькі роботи з корегування переліка пам'яток містобудування та архітектури м. Харкова (кафедра РРАО).

 

Кафедри архітектурного факультету мають активно функціонуючу мережу філій у проектних установах та на виробництві, яка сприяє взаємозбагаченню науки та практики, адаптації майбутніх спеціалістів у виробничому середовищі. Зокрема, філії мають  кафедри архітектурного проектування (в інститутах ДП УДПI «Укрміськбудпроект» та «Інститут Харківпроект»), РРАО (інститут ДП УДПI «Укрміськбудпроект»), дизайну архітектурного середовища (ПО «Оргтехоснастка») та основ архітектури  (архітектурне бюро «Дроздов та партнери»).

 

НАГОРОДИ  ТА  ВІДЗНАКИ

Студенти і викладачі факультету є постійними учасниками міських, Всеукраїнських і міжнародних конкурсів архітектурних проектів. Лише за останні роки студенти-архітектори ХДТУБА отримали такі відзнаки: перемога команди ХДТУБА у Всеукраїнському конкурсі концептуальних проектів у Києві, Гран-Прі Всеукраїнських оглядiв-конкурсiв  дипломних робіт у Полтаві, Макіївці, призи від Муніципалітету м. Варшави   (Польща) та від учасників III Центральноєвропейського ярмарку інвестицій та нерухомості СЕРІF, II премія Центральноєвропейського академічного архітектурного конкурсу у Варшаві  (Польща) та багато інших.

 

ПЕРСПЕКТИВИ  РОЗВИТКУ

Одним із стратегічних завдань факультету на сьогоднішньому етапі модернізації вищої освіти України залишається забезпечення якості підготовки архітекторів на рівні міжнародних вимог та стандартів. Подальший розвиток архітектурного факультету пов'язаний з удосконаленням матеріально-технічної та науково-лабораторної бази, збереженням та примноженням досягнень архітектурної та наукової  шкіл, які склалися у ХДТУБА,  зміцненням міжнародних зв'язків, що сприяє опануванню і  розвитку наявного наукового творчого потенціалу.  

 

Архітектурний факультет пишається своїми випускниками, серед яких є видатні діячі та науковці та запрошує до своїх лав молоде покоління, яке мріє пов'язати своє життя з такою необхідною, творчою, чудовою професією, як архітектор  та бажає навчатися в одному з найпрестижніших вузів  України - Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури.
alt

 

АРХІТЕКТУРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

alt
Просмотров: 48 360
Наш логотип
Розклад занять
Розклад аудиторних занять
Офіційні сайти
Офіційний сайт міністерства
Харківський обласний центр зайнятості Урядова гаряча лінія 1545
Міжнародні проекти
Європейський трансдисциплінарний проект академічної мобільності – INFINITY «INternational Fellowship IN transdisciplinarITY»

TEMPUS SEHUD - Архітектура та сталий розвиток міст заснований на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях без втрати ідентичності

TEMPUS SUCSID Inter-university Start-up centers for students' innovations development & promotion

TEMPUS SEHSI - Регіональний сталий розвиток на основі еко-гуманістичної сінергетичної взаємодії
Прогноз погоди
Яндекс.Погода
Copyright © 2009-2016 ХНУБА