Харківський національний університет будівництва та архітектури
on Права панель [on/off] 
Панель навігації
Статистика

Rambler's Top100
Партнери
университеты и вузы украины - высшее образование в харькове
Факультети: САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Телефони:  1 корпус (м. Харків, вул. Сумська, 40, ауд. 313)

(057) 700-12-03

2 корпус (м. Харків, вул. Артема, 48б, ауд. 312)

(057) 700-15-72

 

 

САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

 

Декан - Шилін Віктор Володимирович.

Заступник декана - Стасенко Олександр Миколайович.

 

 

 

 

 

Напрями підготовки та спеціальності

Напрям "Будівництво":

- Спеціальність "Теплогазопостачання та вентиляція";

- Спеціальність " Теплогазопостачання та вентиляція", профілізація "Облаштування родовищ природних газів";

Напрям "Гідротехніка (водні ресурси)":

- Спеціальність "Водопостачання та водовідведення";

Напрям "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване  природокористування":

- Спеціальність "Екологія та охорона навколишнього середовища".

 

Випускові кафедри

 

Випусковими кафедрами факультету є кафедри теплогазопостачання вентиляції та використання ТВЕР, водопостачання, каналізації та гідравліки, безпеки життєдіяльності та інженерної екології.

Випуск фахівців за спеціальністю "Теплогазопостачання та  вентиляція" (напрям підготовки "Будівництво") здійснює кафедра теплогазопостачання, вентиляції та використання теплових вторинних енергоресурсів.

Провідними дисциплінами є  термодинаміка, тепломасообмін, аеродинаміка вентиляції, будівельна теплофізика, гідравлічні та аеродинамічні машини, опалення, вентиляція і кондиціювання, теплогенеруючі установки, теплопостачання, газопостачання.

 

САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТПід час навчання студенти отримують знання і навички для роботи в будівельних та спеціалізованих будівельно-монтажних підприємствах з будівництва систем теплогазопостачання та вентиляції; на підприємствах, що займаються налагоджуванням, експлуатацією та ремонтом систем опалення, вентиляції та кондиціювання повітря, а також теплогенеруючого і теплогазовикористовуючого устаткування; у проектних організаціях, що розробляють проекти систем теплогазопостачання великих та середніх міст, малих населених пунктів та сільської місцевості; у проектних та спеціалізованих організаціях, що проектують системи опалення, вентиляції та кондиціювання повітря громадських та промислових будівель; у спеціалізованих та галузевих проектних інститутах, що займаються розробкою традиційних та альтернативних джерел теплової енергії, систем та устаткування для використовування вторинних енергетичних ресурсів, газовикористовуючих приладів у комунальному господарстві та будівельній галузі, приладів з очистки вентиляційних та технологічних газових викидів.

 

САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТЗ 2004 року на факультеті було відкрито спеціалізацію "Облаштування родовищ природних газів". Основними сферами діяльності спеціалістів є: проектування та експлуатація газонаповнювальних станцій, розрахунок режимів закачування і відбору газу з підземних газосховищ, забезпечення виконання заходів з промислової санітарії, техніки безпеки, охорони праці, протипожежної безпеки магістральних газопроводів, проектування облаштування родовищ нафти і природного газу. Випускники цієї спеціалізації працюють на підприємствах Харківської області: ГПУ "Шебелінка-газвидобування", БПУ "Харківгазвидобування", НДІ "УкрНДІГАЗ ".

 

Випуск фахівців за спеціальністю "Водопостачання та водовідведення", напрям підготовки "Гідротехніка (водні ресурси)" здійснює кафедра водопостачання, каналізації та гідравліки.

 

САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТФахівці спеціальності "Водопостачання та водовідведення" спеціалізуються на питаннях забору, транспортування, очистки природних  вод; розподілу та подачі питної води; відведення, очистки та скидання міських стічних вод; процесів обробки осадів природних та стічних вод; очистки та повторного використання промислових стічних вод; оборотного водопостачання промислових підприємств; експлуатації споруд очистки природних та стічних вод; експлуатації водопровідних та каналізаційних насосних станцій; експлуатації мереж водопостачання та водовідведення (внутрішніх та зовнішніх).

 

САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТПровідними дисциплінами є водозабірні споруди, міські інженерні мережі, водопостачання та очистка природних вод, водні ресурси, їх використання та охорона, водовідведення та очистка стічних вод, інженерне обладнання будівель, водопостачання промислових підприємств, системи водовідведення промислових підприємств.

 

Працевлаштування випускників: комунальні підприємства систем водопостачання та каналізації; будівельні організації, зведення мереж та об'єктів водопостачання та водовідведення; будівельні організації з монтажу внутрішніх сантехнічних систем; сантехнічні відділи і групи проектних організацій; спеціалізовані проектні організації систем водопостачання та водовідведення; водні господарства промислових підприємств різних галузей; фірми з постачання та продажу устаткування для систем водопостачання й водовідведення; фірми з розробки нових технологій очищення води та стоків; вищі навчальні заклади 1 - 4 рівнів акредитації будівельного профілю; науково-дослідні підрозділи профілю водопостачання й водовідведення і тому подібні організації.

 

Випуск фахівців за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища" (Напрям "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування") здійснює кафедра безпеки життєдіяльності та інженерної екології.

 

Студенти отримують підготовку до професійної діяльності з вирішення  проблем екології у різних галузях народного господарства, в тому числі й у будівельній індустрії, з метою забезпечення відповідного рівня життєдіяльності людства та охорони навколишнього середовища.

 

САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

Основні дисципліни, що складають фахову підготовку: екологія людини; ландшафтна екологія; екологічне право; екологічна експертиза; урбоекологія; метеорологія та кліматологія; моніторинг навколишнього середовища; управління природоохоронною діяльністю; утилізація та рекуперація відходів; промислова екологія; основи екологічної безпеки територій та акваторій.

 

САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Під час навчання студенти оволодівають навичками проведення екологічної експертизи підприємств, екологічного аудиту та менеджменту, застосування на практиці правових норм екологічного законодавства України, отримують практичні навички роботи з технікою, необхідною для проведення екологічного моніторингу та контролю, а також повну підготовку для професійної роботи на підприємствах.

 

Випускники призначаються для роботи в державних органах, підприємствах, наукових, проектних та конструкторських закладах у галузі природничих та технічних наук; у проектних та науково-дослідних установах, у комунальних підприємствах з водопостачання та водовідведення, екологічного аудиту та менеджменту, організаціях суспільного екологічного моніторингу, у навчальних закладах освіти та в інших спеціалізованих організаціях.

 

Історична довідка

 

Санітарно-технічний факультет було створено у 1930 році під час заснування Харківського інженерно-будівельного інституту. Спочатку на факультеті здійснювалась підготовка студентів за двома спеціальностями "Опалення і вентиляція " та "Водопостачання і каналізація". Першим деканом факультету був доцент Н.І. Кондратьєв, перший випуск інженерів-сантехників відбувся у 1935 році.

 

У післявоєнні роки факультет очолив доц. В.М.Проскурін, який беззмінно керував ним до 1962 року. В останні десятиріччя деканами факультету були доценти А.В.Борисов, Г.П.Соболєв, В.В.Ромашко, О.В.Шушляков, В.Є.Ніколаєнко, В.М.Дьомін. Починаючи з 2002 року роботою СТФ керує кандидат технічних наук, доцент Віктор Володимирович Шилін.

 

За вісім десятиліть існування СТФ було підготовлено близько восьми тисяч фахівців у галузі водопостачання та водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції для нашої Батьківщини й для країн ближнього і далекого зарубіжжя. Студентами СТФ свого часу були: О.М. Тарадай - д.т.н., професор, генеральний директор об'єднання  "Харківенергія"; В.А. Петросов -  депутат Верховної Ради України, лауреат Державної премії України, д.т.н, професор, академік; І.В. Корінько - лауреат Державної премії України, д.т.н., професор, генеральний директор КП КГ "Харківкомуночиствод"; Ю.О. Чмельов - академік, директор інституту ВАТ "Харківський Водоканалпроект" та багато інших.

 

Професорсько-викладацький склад кафедр факультету завжди відрізнявся високим професіоналізмом і педагогічною майстерністю. Сьогодні свій практичний досвід та знання передають студентам 114 викладачів, серед яких 17 докторів наук та професорів, 60 кандидатів наук та доцентів. Щорічно викладацький склад факультету поповнюється молодими кандидатами наук, що дозволяє колективам кафедр підтримувати оптимальний склад досвіду та молодості. Кафедри мають сучасну матеріальну навчально-лабораторну базу, що забезпечує високий рівень підготовки фахівців.  

 

САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

На санітарно-технічному факультеті на даний час навчаються більш ніж 800 студентів. Усі спеціальності СТФ акредитовані за найвищим IV рівнем і випускають бакалаврів, спеціалістів та магістрів за бюджетною і контрактною формами навчання. Найкращі випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі.

 

САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Загальний ліцензований обсяг прийому студентів на перший курс денної форми навчання 225 осіб. Для випускників технікумів і коледжів відповідного профілю на факультеті є прискорена форма навчання.

 

Всі іногородні студенти СТФ мають можливість бути забезпечені житлом. Факультет має студентський гуртожиток за адресою: вул. Тимурівців 7-А, де існують нормальні умови для навчання  та відпочинку. Комендант гуртожитку Фоменко Лілія Миколаївна (тел. (057) 764-92-16).

 

Структура факультету

 

До складу факультету входить шість кафедр спеціального, фундаментального та гуманітарного профілю: теплогазопостачання, вентиляції та використання теплових вторинних енергоресурсів (зав. кафедрою д.т.н., проф. Редько О.Ф.); водопостачання, каналізації та гідравліки (зав. кафедрою д.т.н., проф. Епоян С.М.); безпеки життєдіяльності та інженерної екології (зав. кафедрою д.т.н., проф. Юрченко В.О.); вищої математики (зав. кафедрою к.ф-м.н., доц. Аршава О.О.); фізики (зав. кафедрою д.ф-м.н., проф. Копанець Є.Г.); української та російської мов (зав. кафедрою к.ф.н., доц. Креч Т.В.).
Просмотров: 27 270
Наш логотип
Розклад занять
Розклад аудиторних занять
Офіційні сайти
Офіційний сайт міністерства
Харківський обласний центр зайнятості Урядова гаряча лінія 1545
Міжнародні проекти
Європейський трансдисциплінарний проект академічної мобільності – INFINITY «INternational Fellowship IN transdisciplinarITY»

TEMPUS SEHUD - Архітектура та сталий розвиток міст заснований на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях без втрати ідентичності

TEMPUS SUCSID Inter-university Start-up centers for students' innovations development & promotion

TEMPUS SEHSI - Регіональний сталий розвиток на основі еко-гуманістичної сінергетичної взаємодії
Прогноз погоди
Яндекс.Погода
Copyright © 2009-2016 ХНУБА