Харківський національний університет будівництва та архітектури
on Права панель [on/off] 
Панель навігації
Статистика

Rambler's Top100
Партнери
университеты и вузы украины - высшее образование в харькове
Бібліотека: Про бібліотеку

Бібліотека ХНУБА є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом навчального закладу і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси університету. В своїй роботі бібліотека керується: Законом України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"; Типовим положенням  про бібліотеку вищого закладу освіти України; Типовими правилами користування бібліотекою вищого закладу освіти; Типовими правилами користування бібліотеками в Україні; Положенням  про бібліотеку ХНУБА та Правилами користування бібліотекою ХНУБА та іншими.

 

Бібліотека ХНУБА заснована в 1930 році як бібліотека інженерно-будівельного інституту на базі філії бібліотеки гірничого інституту та бібліотеки технологічного інституту (нині НТУ «ХПІ»).

 

З 1938 року при бібліотеці діє Бібліотечна рада, яка розглядає питання виробничого плану, комплектування фонду, загальні питання обслуговування студентів і професорсько-викладацького складу інституту.

 

Під час Великої вітчизняної війни фашисти зайняли приміщення будівельного інституту під італійський госпіталь, викинули на подвір'я дуже цінну інститутську бібліотеку і спалили декілька десятків тисяч книжок. (З книги: Звірства і злочини німецько-фашистських загарбників на Харківщині: Збірник документів. - К.; Х., 1944).

 

Фонд знову збирали по крупицях. Співробітники, викладачі та студенти несли до бібліотеки власну літературу. І на початок 1945 року фонд налічував біля 4,5 тисяч одиниць. Бібліотека обслуговувала тоді 400 читачів.

 

Бібліотека входить до Харківського методичного об'єднання бібліотек вищих навчальних закладів з зональним методичним центром в Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, яка підпорядкована Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича в м. Києві. Також бібліотека постійно співпрацює з Харківською державною науковою бібліотекою ім. В.Г. Короленка, приймаючи активну участь у конференціях, семінарах, нарадах, що проходять під її егідою.

 

Бібліотека, як частка архітектурно-будівельних бібліотечних ресурсів України, обмінюється інформацією з Державною науковою архітектурно-будівельною бібліотекою ім. В.Г. Заболотного - головною галузевою книгозбірнею, що виконує функції державного депозитарію, координаційного та методичного центру бібліотечної мережі будівельного комплексу України.

 

2000 р. - Бібліотека стала членом Асоціації сучасних інформаційних бібліотечних технологій, яка об'єднує бібліотеки Харківського регіону.

 

2001 р. - початок створення електронного каталогу, а також власних баз даних, до яких вже занесено більше 32,5 тис. бібліографічних записів.

 

З 2007 року в локальній мережі університету є сайт електронної бібліотеки, на якому представлений фонд навчально-методичної літератури в електронному вигляді (http://biblioteka).

 

Фонд бібліотеки нараховує близько 700,0 тис. одиниць збереження.

 

За єдиним читацьким квитком право користування бібліотекою мають студенти всіх форм навчання, аспіранти, професорсько-викладацький склад та працівники структурних підрозділів університету; викладачі та учні ліцею, при наявності угоди про співробітництво з ХДТУБА та бібліотекою. Іноземні студенти та аспіранти, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

 

Структура бібліотеки:

 1. Відділ комплектування та наукової обробки літератури з сектором автоматизації та каталогізації.
 2. Відділ збереження фондів.
 3. Відділ обслуговування з секторами:
  • абонемент навчальної літератури;
  Абонемент навчальної літератури
  • абонемент наукової літератури;
  • абонемент художньої літератури;
  • Бібліотека учбового корпуса №2 з читальним залом для студентів денної та заочної форм навчання, факультету довузівської підготовки та учнів Обласного ліцею;
  • Бібліотека гуртожитку архітектурного та санітарно-технічного факультетів з читальним залом;
  • Читальний зал з сектором МБА (міжбібліотечний абонемент);
  Читальний зал
  • Електронний читальний зал.
  Електронний читальний зал
 4. Довідково-бібліографічний відділ.
Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки (класичні каталоги)

 

Фонди бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави. Бібліотечний фонд за видами видань поділяється на: книги, брошури, періодичні видання, спецвиди нормативно-технічних документів, неопубліковані матеріали (дисертації, автореферати, методичні вказівки). Бібліотека формує свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, науково-дослідної та культурно-виховної роботи ХНУБА. В фонді зберігається література з природознавчих та гуманітарних дисциплін, з техніки, будівництва, економіки. Особливе місце в фонді займає література з мистецтва та архітектури. Альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, а також поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту, видання на електронних носіях та матеріали, що надійшли по МБА, видаються лише в читальних залах. В фонді читального залу зберігається більше 300 назв журналів.

 

Перші наукові видання ХІБІ 1931-1934 рр.

 

 

 

Сучасні наукові праці

 

З 1 жовтня 2008 року діє електронний читальний зал, який обслуговує користувачів університету за єдиним читацьким квитком:

 • надає консультативну допомогу читачам;
 • слідкує за правильним використанням техніки;
 • відслідковує правила користування програмним забезпеченням;
 • слідкує за справністю комп'ютерної техніки та за умовами праці читачів.

 

Бібліотека здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання своїх фондів.

 

Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки:

 • класичні каталоги: алфавітний, систематичний (з1948р) та електронний (з 2001 р.);
 • класичні картотеки та електронна картотека (з 2000 р.) "Книгозабезпеченість навчальною літературою" (укр., рос. мовами з 1996 р.).
 • бібліографічні видання: "Бюлетень нових надходжень", "Бюлетень - періодика", "Бібліографічні покажчики", "Список періодичних видань бібліотеки ХНУБА" на сайті  Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленко до "Електронного зведеного каталогу періодичних видань, які надійшли до провідних бібліотек Харкова (з 2000 року)".

 

Література про бібліотеку:

 1. Архітектурно-будівельні бібліотечні ресурси України [Текст]: Довід./ Укл.: Г.А. Войцехівська, С.С. Артамонова; Редкол.: С.С. Артамонова, Г.А. Войцехівська (відп. ред.), О.М. Піхур, О.М. Развадовська, Н.В. Ракович; ДНАББ ім. В.Г. Заболотного.- К.: Укрархбудінформ, 2004.- 106 с.- ISBN 966-8539-12-5
 2. Бібліотеки Української РСР [Текст]: Довідник / Складачі: В.С. Бабич, В.Д. Матвійчук, З.А. Печенізька, І.В. Шажко.- 2-ге вид., перероб. і доп.- Х.: Ред.-видав. відділ Книжкової палати УРСР ім. І. Федорова, 1974.- 158 с.
 3. Бібліотеки Української РСР [Текст]: Довідник / Складачі: В.С. Дідур, Л.Л. Макаренко, З.А. Печенізька, І.В. Шажко.- Х.: Ред.-видав. відділ Книжкової палати УРСР, 1969.- 186 с.
 4. Будівельник [Текст]: газ. харк. держ. техн.. ун-ту буд-ва та арх. / засновник ХДТУБА.- 1998, червень -   Х., 1998-   .-8 полос.- щоміс.
 5. Очерки истории вузовских библиотек г. Харькова [Текст] / Нар. укр. акад.; Под общ. ред. В.И. Астаховой.- Х., 2001.- 528 с.- ISBN 966-7557-05-07
 6. Провідні бібліотеки України [Текст]: Довідник / Укл.: В.Г. Дригайло, Є.М. Шмельов.- К.: Шмельов В.Є., 2007.- 152 с.- ISBN 978-966-96677-3-1
 7. Сергєєва Т. В. Бібліотека Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури // Енциклопедія Сучасної України. Т. 2: Б-Біо. - К.: ВАТ «Поліграфкнига», 2003. - С. 720. - ISBN 966-02-2681-0.
 8. Страницы истории: ХИСИ - ХГТУСА - 70 лет [Текст]: Очерк / М.С. Болотських (кер.), А.В. Борисов, Д.Ф. Гончаренко и др.- Х., 2000.- 288 с.: ил.- ISBN 966-7102-77-7

Директор - Кукса Надія Борисівна

 

Адреса - Бібліотека Харківського національного університету будівництва та архітектури, вул. Сумська, 40, м. Харків, 61002

 

Телефон - (057) 7000-566.

 

E-mail - library@kstuca.kharkov.ua

Просмотров: 13 665
Наш логотип
Розклад занять
Розклад аудиторних занять
Офіційні сайти
Офіційний сайт міністерства
Харківський обласний центр зайнятості Урядова гаряча лінія 1545
Міжнародні проекти
Європейський трансдисциплінарний проект академічної мобільності – INFINITY «INternational Fellowship IN transdisciplinarITY»

TEMPUS SEHUD - Архітектура та сталий розвиток міст заснований на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях без втрати ідентичності

TEMPUS SUCSID Inter-university Start-up centers for students' innovations development & promotion

TEMPUS SEHSI - Регіональний сталий розвиток на основі еко-гуманістичної сінергетичної взаємодії
Прогноз погоди
Яндекс.Погода
Copyright © 2009-2016 ХНУБА