День відкритих дверей - 20 січня 2019 року. Початок о 10-00 в головному корпусі, вул.Сумська, 40
on Права панель [on/off] 
Панель навігації
Статистика

Rambler's Top100
Партнери
университеты и вузы украины - высшее образование в харькове
Навчальна діяльність: НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ ХНУБА

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ - є організаційно-управлінським структурним підрозділом університету, який забезпечує організацію, планування, контроль за навчально-методичною роботою факультетів та кафедр університету, а також опікується питаннями подальшого удосконалення навчального процесу.


Правова основа

Навчально-методичний відділ ХНУБА співпрацює з усіма підрозділами університету і у своїй діяльності керується Законами України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Державним стандартом України (ISO 9001-2000, IDT), вимогами Болонського процесу, наказами і розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, наказами та розпорядженнями ректора, положенням про відділ та іншими нормативними документами.


В організаційному плані відділ підпорядкований першому проректору з науково-педагогічної роботи.


Зміст та напрямки діяльності


Зміст діяльності навчально-методичного відділу полягає в поєднанні централізованого керівництва і контролю за навчальною та навчально-методичною роботою з боку ректорату, з самостійністю та ініціативою самого відділу. Всю свою роботу навчально-методичний відділ організує і проводить від імені і за дорученням ректорату. Його розпорядження є обов'язковими для деканатів, кафедр, професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного і навчально-виробничого персоналу університету.

Основними напрямками роботи співробітників відділу є:

1.Укладання нормативно-правових документів, які регламентують:

-        планування роботи кафедр;

-        планування викладання дисциплін;

-        моніторинговий аналіз успішності студентів;

-        рейтинговий контроль якості роботи кафедр та факультетів.

2.Контроль за відповідністю:

-        змісту роботи факультетів та кафедр навчальним програмам та планам;

-        кваліфікації ПВС вимогам до працівників вищої школи.

3. Систематичний збір і аналіз інформації про навчально-виховний процес, його результати та розробку на цій основі перспектив удосконалення якості підготовки фахівців в умовах реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України.

4. Робота зі студентами з питань:

-        укладання контрактів та договорів;

-        оформлення документів для проходження різних видів практик;

-        оформлення документів про освіту.

Просмотров: 4 357
Наш логотип
Розклад занять
Розклад аудиторних занять
Офіційні сайти
Офіційний сайт міністерства
Харківський обласний центр зайнятості Урядова гаряча лінія 1545
Міжнародні проекти
Європейський трансдисциплінарний проект академічної мобільності – INFINITY «INternational Fellowship IN transdisciplinarITY»

TEMPUS SEHUD - Архітектура та сталий розвиток міст заснований на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях без втрати ідентичності

TEMPUS SUCSID Inter-university Start-up centers for students' innovations development & promotion

TEMPUS SEHSI - Регіональний сталий розвиток на основі еко-гуманістичної сінергетичної взаємодії
Прогноз погоди
Яндекс.Погода
Copyright © 2009-2016 ХНУБА