Харківський національний університет будівництва та архітектури
on Права панель [on/off] 
Панель навігації
Статистика

Rambler's Top100
Партнери
университеты и вузы украины - высшее образование в харькове
Навчальна діяльність: ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ

Навчальний процес у ХНУБА - це структурована система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти певного освітньо-кваліфікаційного рівня відповідно до вимог державних стандартів.

 

Ліцензовині спеціальності та обсяги - licenz_spec.pdf [828.27 Kb] (cкачиваний: 5)

Кількість здобувачів вищої освіти - zdobuvachi.pdf [312.43 Kb] (cкачиваний: 2)

 

Нормативно-правовою базою організації навчального процесу  в університеті є Закон України "Про вищу освіту", "Положення про організацію навчального процесу", освітньо-професійні програми підготовки фахівців відповідних напрямів (спеціальностей) підготовки.

 

Підготовка фахівців з усіх спеціальностей забезпечується освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ), освітньо-професійними програмами (ОПП), навчальними планами і програмами з дисциплін.

Організація і проведення занять регламентується графіками навчального процесу. З урахуванням вимог, передбачених навчальним планом, деканатами факультетів складаються розклади академічних занять, самостійної роботи студентів, проміжного і підсумкового контролю, а для випускного курсу - розклади державних іспитів.

 

Основними видами навчальних занять у ХНУБА є:  лекції; лабораторні, практичні, семінарські та індивідуальні заняття, консультації. Важливим етапом навчання в процесі формування майбутнього спеціаліста є різні види практик.

 

У ХНУБА використовується кредитно-трансферна форма контролю знань студентів відповідно до якої  після закінчення змістового модуля (логічно завершеної частини лекційних та практичних занять) з певної дисципліни проводиться проміжний контроль (ПК), результати якого враховуються для визначення семестрової оцінки. Семестровий контроль проводиться у формі екзамену, заліку з конкретної навчальної дисципліни.

 

Навчання в університеті закінчується державною атестацією змісту та якості підготовки студента.

1. Для бакалаврів у формі:

-         державного екзамену з української мови (за професійним спрямуванням);

-         комплексного тестового державного екзамену за галуззю освіти та напрямом;

-         комплексного державного екзамену з напряму підготовки або випускної кваліфікаційної роботи бакалавра.

2. Для магістрів у формі випускної магістерської роботи.

Просмотров: 4 979
Наш логотип
Розклад занять
Розклад аудиторних занять
Офіційні сайти
Офіційний сайт міністерства
Харківський обласний центр зайнятості Урядова гаряча лінія 1545
Міжнародні проекти
Європейський трансдисциплінарний проект академічної мобільності – INFINITY «INternational Fellowship IN transdisciplinarITY»

TEMPUS SEHUD - Архітектура та сталий розвиток міст заснований на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях без втрати ідентичності

TEMPUS SUCSID Inter-university Start-up centers for students' innovations development & promotion

TEMPUS SEHSI - Регіональний сталий розвиток на основі еко-гуманістичної сінергетичної взаємодії
Прогноз погоди
Яндекс.Погода
Copyright © 2009-2016 ХНУБА