Харківський національний університет будівництва та архітектури
on Права панель [on/off] 
Панель навігації
Статистика

Rambler's Top100
Партнери
университеты и вузы украины - высшее образование в харькове
Навчальна діяльність: ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ студентів, які навчаються у ХНУБА

Права та обов'язки осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах закріплені законами України: "Про вищу освіту" (ст. 54, ст.55), "Про освіту" (ст. 51, ст. 52), Статутом ХНУБА, наказами ректора ХНУБА та іншими законодавчими документами.


СТУДЕНТИ, МАЮТЬ ПРАВО НА:


-        вибір форми навчання;

-        безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

-        трудову діяльність у поза навчальний час;

-        додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством України для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

-        користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчими базами Університету;

-        участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;

-        участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

-        участь у об'єднаннях громадян;

-        надання пропозицій щодо умов навчання;

-        участь у  діяльності  органів  громадського  самоврядування університету та факультетів, Вченої ради ХНУБА та факультетів;

-        обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;

-        участь у формуванні індивідуального навчального плану;

-        моральне (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі, художній самодіяльності, спортивно-масовій роботі;

-        захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства в процесі навчання;

-        безкоштовне користування бібліотекою Університету, інформаційними фондами, послугами навчальних наукових, медичних та інших підрозділів Університету;

-        канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів.


Студенти  ХНУБА,  які  навчаються за денною (очною) формою навчання,  мають право на пільговий проїзд у транспорті,  а  також  на  забезпечення  гуртожитком  у  порядках, встановлених Кабінетом Міністрів України.


Студенти Університету мають право на отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами , які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства України.


СТУДЕНТИ, УНІВЕРСИТЕТУ ЗОБОВ'ЯЗАНІ:


-        додержуватись законів, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку Університету;

-        виконувати вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком навчального процесу;

-        відвідувати заняття за обраним індивідуальним навчальним планом;

-        вчасно інформувати керівництво університету в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати заліки та іспити, виконувати контрольні роботи тощо.
Просмотров: 11 497
Наш логотип
Розклад занять
Розклад аудиторних занять
Офіційні сайти
Офіційний сайт міністерства
Харківський обласний центр зайнятості Урядова гаряча лінія 1545
Міжнародні проекти
Європейський трансдисциплінарний проект академічної мобільності – INFINITY «INternational Fellowship IN transdisciplinarITY»

TEMPUS SEHUD - Архітектура та сталий розвиток міст заснований на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях без втрати ідентичності

TEMPUS SUCSID Inter-university Start-up centers for students' innovations development & promotion

TEMPUS SEHSI - Регіональний сталий розвиток на основі еко-гуманістичної сінергетичної взаємодії
Прогноз погоди
Яндекс.Погода
Copyright © 2009-2016 ХНУБА