Харківський національний університет будівництва та архітектури
on Права панель [on/off] 
Панель навігації
Статистика

Rambler's Top100
Партнери
университеты и вузы украины - высшее образование в харькове
Наукова діяльність / Наукові видання: Збірник "Науковий вісник будівництва"

Офіційний сайт: www.vestnik-construction.com.ua

 

Зареєстровано 22.04.97 р. серія ХК № 457.

 

Головним комітетом інформації Харківської обласної державної адміністрації, перереєстровано 23.11. 2010 р. серія КВ №17253-6023 ПР Міністерством юстиції України та Постановою Президії ВАК України №1-05/8 від 22.12.2010 р.

 

Вісник включає статті вчених, в яких висвітлюються результати фундаментальних та прикладних досліджень з пріоритетних напрямків: охорона навколишнього середовища, ресурсозберігаючі технології в будівництві та будівельної індустрії, нові будівельні матеріали та конструкції, підвищення ефективності капітальних вкладень, підвищення рівня механізації та автоматизації виробничих процесів.

 

Для наукових працівників і спеціалістів у галузі будівництва.

 

Мова видання: українська, російська, англійська.

 

Збірник є фаховим виданням та індексується у міжнародних науко-метричних базах:

 

Збірник є фаховим виданням та індексується у міжнародних науко-метричних базах

 

Збірник виходить 4 рази на рік.

 

Бажаючи будівельні підприємства та фірми можуть розмістити в ньому свою рекламу, а також на сайті Наукового вісника будівництва.

 

Редакційна колегія:

д.т.н. Д.Ф. Гончаренко (головний редактор),

д.т.н. В.П. Сопов (відповідальний редактор),

д.т.н. Я. Малолепши (Польща),

д.т.н. В.І. Кондращенко (Росія),

к.т.н. Х.-Б. Фішер (Німеччина),

д.т.н. М.С. Болотських,

д.т.н. В.С. Шмуклер,

д.т.н. О.Ф. Редько,

д.т.н. С.М. Епоян,

д.т.н. О.І. Вайнберг,

д.т.н. І.А. Ємельянова,

д.т.н. М. Гашич (Сербія),

д.т.н. А.С. Карагяур,

д.т.н. І.В. Шумаков,

д.т.н. В.О. Юрченко,

д-р арх-ри М. Мілецька (Польща),

д-р арх-ри О.П. Буряк,

д-р арх-ри М.Ю. Блінова,

д-р арх-ри О.О. Фоменко,

д-р арх-ри В.І. Кравець,

д-р арх-ри В.П. Мироненко,

д-р арх-ри К.Т. Черкасова,

д-р арх-ри Г.Л. Ковальська,

д-р арх-ри О.І. Ремізова,

к.т.н. Л.М. Буцька (технічний редактор),

к.т.н. В.М. Бредіхін (адміністратор сайту),

Т.І. Ейдумова (відповідальний секретар),

Л.М. Жмурук (секретар)

 

Адреса    редакційної   колегії:

61002,   Харків-2,   Сумська,  40, ХНУБА, тел. 7000-651

 

E-mail: statya_visnyik@ukr.net

 

URL: www.vestnik-construction.com.ua

 

 

Вимоги до оформлення статей у «Науковий вісник будівництва»

Формат сторінки - А4, книжкова. Стаття повинна бути виконана в Microsoft Word з розширенням .doc (.docx), шрифт Times New Roman, кегль 12, поля 2,0 см з усіх боків, абзацний відступ - 0,75 см, інтервал 1,5. Вирівнювання - по ширині.

Міжбуквений інтервал - звичайний. Міжсловний пробіл - один знак. Ущільнення інтервалів заборонено.

Перенесення - автоматичні (не вручну) Типи виділення - курсив, напівжирний.

Дефіс повинен відрізнятися від тире. Тире і лапки повинні бути однакового накреслення по всьому тексту.

При наборі не допускається стилів, не задаються колонки.

Не допускаються пробіли між абзацами. Не допускається використання літери ё.

Рисунки тільки чорно-білі, без напівтонів, в векторних форматах WMF, EMF, CDR, растрові зображення - у форматі TIFF, JPG з роздільною здатністю не менше 300 пікселів/дюйм, в реальному розмірі. Діаграми з програм MS Excel, MS Visio разом з вихідним файлом.

Формули повинні бути набрані в Microsoft Equation. Не допускається застосування редактора формул Math Type та ін.

Внутрішньотекстові посилання на включені в список літератури роботи наводяться в квадратних дужках.

Не допускається використання таблиць з альбомною орієнтацією.

Нумерація сторінок не проставляється. Обов'язкова перевірка автором орфографії.

Мінімальний обсяг – 7 сторінок без врахування анотацій і ключових слів.

Мінімальна кількість літературних джерел – 14 (з них мінімум 2 – посилання на «Науковий вісник будівництва».

 

Мова статті: українська, російська, англійська.

 

Більш детальна інформація на сайті: www.vestnik-construction.com.ua

 

Увага авторам статей!

Автор відповідає за достовірність представленої в статті інформації.

Усі автори статей повинні обов'язково надіслати авторську довідку з наступною інформацією:

 

АВТОРСЬКА ДОВІДКА:

прізвище, ім'я, по батькові автора повністю;

місце роботи;

займана посада;

науковий ступінь;

робоча адреса - індекс, місто, назва організації, вулиця, номер будинку;

домашня адреса - індекс, вулиця, номер будинку й квартири, місто, країна;

контактні телефони (мобільний телефон).

Обов'язково вкажіть номер телефону!

Електронна адреса.

 

 

ОПЛАТА ЗА ПУБЛІКАЦІЮ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ  НА

Р/Р ХОТВ АБУ 26008000073779 В ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 М. КИЇВ, ОКПО 23327689.

 

Мінімальна кількість сторінок у статті 7  без врахування анотацій і ключових слів. Вартість 1 сторінки А4 (50 грн.) Доплата 100 грн. на 1 статтю за індекс doi обов’язково.

Просмотров: 9 911
Наш логотип
Розклад занять
Розклад аудиторних занять
Офіційні сайти
Офіційний сайт міністерства
Харківський обласний центр зайнятості Урядова гаряча лінія 1545
Міжнародні проекти
Європейський трансдисциплінарний проект академічної мобільності – INFINITY «INternational Fellowship IN transdisciplinarITY»

TEMPUS SEHUD - Архітектура та сталий розвиток міст заснований на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях без втрати ідентичності

TEMPUS SUCSID Inter-university Start-up centers for students' innovations development & promotion

TEMPUS SEHSI - Регіональний сталий розвиток на основі еко-гуманістичної сінергетичної взаємодії
Прогноз погоди
Яндекс.Погода
Copyright © 2009-2016 ХНУБА