День відкритих дверей - 25 березня 2018 року, початок о 10-00.
on Права панель [on/off] 
Панель навігації
Статистика

Rambler's Top100
Партнери
университеты и вузы украины - высшее образование в харькове
Наукова діяльність / Наукові видання: Збірник "Науковий вісник будівництва"


Зареєстровано 22.04.1997 р. серія ХК № 457 Головним комітетом інформації Харківської обласної державної адміністрації, перереєстровано 23.11.2010 р. серія КВ № 17253-6023 ПР Міністерством юстиції України та Постановою Презідіуму ВАК України № 1-05/8 від 22.12.2010 р.


Вісник включає статті вчених України, в яких висвітлюються результати фундаментальних та прикладних досліджень з приоритетних напрямків: охорона навколишнього середовища, ресурсозберігаючі технології в будівництві та будівельної індустрії, нові будівельні матеріали та конструкції, підвищення ефективності капітальних вкладень, підвищення рівня механізації та автоматизації виробничих процесів.


Для наукових працівників і спеціалістів у галузі будівництва.


Бажаючі будівельні фірми та підприємства можуть розмістити в ньому свою рекламу.


Вісник виходить 4 рази на рік.


Редакційна колегія:

д-р техн. наук Д.Ф. Гончаренко (головний редактор),   д-р техн. наук О.Л. Шагін, д-р техн. наук В.В. Фурсов, д-р техн. наук В.С. Шмуклер, д-р техн. наук О.Ф. Редько, д-р техн. наук С.М. Епоян, д-р техн. наук О.І. Вайнберг, д-р арх-ри О.О. Фоменко, д-р арх-ри В.І. Кравець, д-р арх-ри В.П. Міроненко, к.т.н. В.П. Сопов (відповідальний редактор), Т.І. Ейдумова (відповідальний секретар).ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У ЖУРНАЛІ «НАУКОВИЙ ВІСНИК БУДІВНИЦТВА»

1. Статті, прислані в журнал, повинні:

 • включати українською, російською та англійською мовами: назву статті, анотацію (4-6 рядків), ключові слова, що визначають тематику статті, інформацію про авторів;
 • мати пристатійні бібліографічні списки, оформлені відповідно до вимог стандарту бібліографічного опису «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006);
 • мати УДК (можна визначити на сайті teacode.com/online/udc);
 • мати рецензію доктора наук про можливість її опублікування;
 • бути ретельно відредаговані.

2. Обсяг статті 6-12 сторінок формату А4.

 • у текст можуть бути включені графічні матеріали - рисунки, таблиці та інше. Рисунки й таблиці повинні мати назву, а в тексті статті повинне бути відповідне посилання на них.

Шрифт основного тексту статті -Times New Roman, 14рt.


Параметри сторінки - поля: верхнє, нижнє, ліве й праве - 2 см.


Інтервал 1,5.

 

3. Стаття може висилатися електронною поштою (e-mail: statya_visnyik@ukr.net) або звичайним поштовим відправленням із вкладенням паперового й електронного варіанта на будь-якому з носіїв (СD, DVD, флеш).

Файли необхідно йменувати згідно із прізвищем першого автора, наприклад «Іванов». Не можна в одному файлі поміщати кілька статей.

4. Для контактів з редакцією вказати поштову адресу, номери телефонів, факсу, електронну пошту.

5. Оплата за публікацію статті проводиться в ПАТ «Укрсоцбанк» р/р ХОТВ АБУ 26008000073779 (UАН), МФО 300023 м. Київ ОКПО 23327689.

Вартість публікації - 35 грн. за 1 сторінку формату А4.


СТРУКТУРА СТАТТІ:

УДК (Times New Roman, 14рt)

Прізвище й ініціали автора (Times New Roman, 14рt, Ж).

Повна назва організації (Times New Roman, 12рt, ДО)


НАЗВА СТАТТІ (Times New Roman, 14рt, Ж, прописні).

 

Вступ: актуальність, аналіз досліджень і публікацій (з посиланням на літературні джерела), виділення невирішених раніше проблем, яким присвячується стаття.

Мета і завдання. Автор також може включати: об'єкт, предмет, методи й організацію дослідження.

Результати дослідження. Розділ повинен містити виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки. Перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Література. Уся використовувана при написанні статті література повинна бути представлена в тексті, у вигляді посилання (у квадратних дужках).

Анотації: російською, українською та англійською мовами.

Структура анотацій: прізвище й ініціали автора, назва статті, текст анотації.

Ключові слова російською, українською та англійською мовами. Обсяг ключових слів: ~ 5-10 слів

Прізвище й ініціали автора англійською мовою. Переклад прізвища й назви статті - обов'язкові! Для автоматизації процесу транслітерації рекомендується використання широке розповсюджених онлайн-сервісів (наприклад, http://translit.kh.ua/).


УВАГА АВТОРАМ СТАТЕЙ!

АВТОР ВІДПОВІДАЄ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНОЇ В СТАТТІ ІНФОРМАЦІЇ.


УСІ АВТОРИ СТАТЕЙ ПОВИННІ ОБОВ'ЯЗКОВО НАДІСЛАТИ АВТОРСЬКУ ДОВІДКУ З НАСТУПНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ:


АВТОРСЬКА ДОВІДКА:

 • прізвище, ім'я, по батькові автора повністю;
 • місце роботи;
 • займана посада;
 • науковий ступінь;
 • робоча адреса - індекс, місто, назва організації, вулиця, номер будинку;
 • домашня адреса - індекс, вулиця, номер будинку й квартири, місто, країна;
 • контактні телефони (мобільний телефон).
 • обов'язково вкажіть номер телефону!;
 • електронна адреса.


Адреса редакційної колегії:

61002, Харків-2, Сумська, 40, ХНУБА,  тел. 7000-651


Видавники:

© Харківський національний університет будівництва та архітектури

© Харківське обласне територіальне відділення Академії будівництва України

Просмотров: 8 329
Наш логотип
Розклад занять
Розклад аудиторних занять
Офіційні сайти
Офіційний сайт міністерства
Харківський обласний центр зайнятості Урядова гаряча лінія 1545
Міжнародні проекти
Європейський трансдисциплінарний проект академічної мобільності – INFINITY «INternational Fellowship IN transdisciplinarITY»

TEMPUS SEHUD - Архітектура та сталий розвиток міст заснований на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях без втрати ідентичності

TEMPUS SUCSID Inter-university Start-up centers for students' innovations development & promotion

TEMPUS SEHSI - Регіональний сталий розвиток на основі еко-гуманістичної сінергетичної взаємодії
Прогноз погоди
Яндекс.Погода
Copyright © 2009-2016 ХНУБА картридж лазерный купить