День відкритих дверей - 21 січня 2018 року, початок о 10-00.
on Права панель [on/off] 
Панель навігації
Статистика

Rambler's Top100
Партнери
университеты и вузы украины - высшее образование в харькове
Наука / Новини: План проведення конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів на 2015 р.

З метою сприяння науковому росту та розвитку професійних навичок у студентів, аспірантів та молодих вчених в університеті проводяться заходи щодо їх підтримки. Так молоді науковці (також і студенти) мають змогу прийняти участь у конференціях різного рівня (регіональні, всеукраїнські, міжнародні тощо), які планується провести на базі Харківського національного університету будівництва та архітектури у 2015 році.

Під час проведення багатьох з них молоді науковці оприлюднюють свої розробки та наукові досягнення. Після своєї доповіді вони можуть дискутувати з іншими учасниками конференції, серед яких є досить відомі провідні вчені. Таким чином, завдяки конференціям і семінарам, що проводяться в університеті, багато розробок проходять апробацію.

План

проведення міжнародних, всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів студентів і молодих учених, які планується провести у Харківському національному університеті будівництва та архітектури у 2015 р.


Просмотров: 1 515 | Читати далі  
Наукова діяльність / Наукові видання: Видання, що входять в наукометричні бази даних

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук 

(Затверджено постановами президії ВАК України від 27.05.2009 р. № 1-05/2, від 08.07.2009 р. № 1-05/3, від 14.10.2009 р. № 1-05/4, від 18.11.2009 р. № 1-05/5, від 16.12.2009 р. № 1-05/6, від 10.02.2010 р. № 1-05/1, від 10.03.2010 р. № 1-05/2, від 14.04.2010 р. № 1-05/3, від 26.05.2010 р. № 1-05/4, від 01.07.2010 р. № 1-05/5, від 06.10.2010 р. № 1-05/6, від 06.10.2010 р. № 3-05/6)

Завантажити: fahovi_vydannya.pdf [700.64 Kb] (cкачиваний: 490)


Технічні науки. Збірники наукових праць

Завантажити: technical.pdf [201.37 Kb] (cкачиваний: 832)

 

Міжнародні бази даних та пошукові системи 

Завантажити: mezhdunarodnye_el_resursy.pdf [195.89 Kb] (cкачиваний: 485)

 

Перелік журналів Росії в Scopus

Завантажити: perelik_zhurnaliv_rosii_v_scopus.xls [126.5 Kb] (cкачиваний: 468)

SOURCE PUBLICATION LIST FOR WEB OF SCIENCE ® SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED TM 2012 OCTOBER

Завантажити: publist_sciex.pdf [1.76 Mb] (cкачиваний: 279)

 

WoK OA-TR All prods (may 2013)

Завантажити: oaj_wok_may2013.xls [506 Kb] (cкачиваний: 239)

Просмотров: 2 701 | Читати далі  
Наукова діяльність / Наука: Види робіт провадження будівельної діяльності, що виконуються в університеті
Вчені університету надають допомогу організаціям та підприємствам при розробці проектів підсилення елементів будівель та подовження їх ресурсу, відновленні та реконструкції об'єктів інфраструктури, впроваджені нових будівельних матеріалів, розробці економічного в експлуатації обладнання, вирішенні екологічних задач. Університет має ліцензію на провадження господарської діяльності, пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури.
Просмотров: 5 716 | Читати далі  
Наукова діяльність / Наука: НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РОЗРОБКИ ВЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ
Наукові дослідження, які проводяться в університеті спрямовані на розробку нових технологій в будівництві, нових ефективних будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, обладнання, на вирішення проблем енерго- та ресурсозбереження, охорони навколишнього середовища
Просмотров: 5 349 | Читати далі  
Наукова діяльність / Наука: Науково-дослідний сектор (НДС)

Науково-дослідний сектор (НДС) є науковим підрозділом університету, створеним для виконання науково-дослідних, проектних, дослідницько-конструкторських та технологічних робіт, розв'язання комплексних задач у сфері наукового, технологічного розвитку, впровадження і використання в Україні і на світовому ринку наукових і науково-практичних результатів.


Контактні дані:

Начальник НДС: канд. техн. наук, доцент Карагяур Андрій Степанович.

Заступник начальника НДС: Рульова Людмила Андріївна.

Начальник відділу НДС з питань інтелектуальної власності: канд. техн. наук, доцент Саєнко Леонід Володимирович

 

тел.: (057)7000651,

факс: (057)7000250,

e-mail: nis_kstuca@ukr.net

Просмотров: 2 792 | Читати далі  
Наукова діяльність / Аспірантура: Відділ аспірантури

Підготовка аспірантів в Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури розпочалась в 30-ті роки ХХ ст. Серед перших аспірантів були - директор ХІБІ ВІКУТАН А.Д. (1933 р.). професор кафедри ЗБК ШКОЛЬНИЙ П.А. (1933 р.), доктор мистецтвознавства професор ТІЦ О.О. (1940 р.), професор кафедри ЗБК ДАВИДОВ М.Ф. (1940 р.), професор кафедри ТБВ ШВИДЕНКО В.Й. (1940 р.) та інші.


Всього за роки існування університету пройшли підготовку: в аспірантурі більше 1500 чол.; здобувачів більше 300 чол.


З 1951 року ведеться підготовка аспірантів для зарубіжних країн. Всього було зараховано 139 іноземних громадян. 74 захистили кандидатські дисертації. Географія цих аспірантів різноманітна: Китай, АРЄ, В'єтнам, Алжир, Ірак, Іран, Палестина, Сирія, Польща, Німеччина, Куба, Ліван, Бангладеш, Чад, Мавританія, Того, Нігерія, Коста-Ріка, Гвінея, Непал, Судан, Афганістан, Перу, Йорданія, Колумбія, Бенін, Туніс, Гана, Марокко, Ізраїль, Уганда.

 

Положення про відділ аспірантури та докторантури -> pologennya_aspirant.pdf [199 Kb] (cкачиваний: 374)

Просмотров: 5 408 | Читати далі  
Наукова діяльність / Наукові видання: Збірник "Науковий вісник будівництва"


Зареєстровано 22.04.1997 р. серія ХК № 457 Головним комітетом інформації Харківської обласної державної адміністрації, перереєстровано 23.11.2010 р. серія КВ № 17253-6023 ПР Міністерством юстиції України та Постановою Презідіуму ВАК України № 1-05/8 від 22.12.2010 р.


Вісник включає статті вчених України, в яких висвітлюються результати фундаментальних та прикладних досліджень з приоритетних напрямків: охорона навколишнього середовища, ресурсозберігаючі технології в будівництві та будівельної індустрії, нові будівельні матеріали та конструкції, підвищення ефективності капітальних вкладень, підвищення рівня механізації та автоматизації виробничих процесів.


Для наукових працівників і спеціалістів у галузі будівництва.


Бажаючі будівельні фірми та підприємства можуть розмістити в ньому свою рекламу.


Вісник виходить 4 рази на рік.


Редакційна колегія:

д-р техн. наук Д.Ф. Гончаренко (головний редактор),   д-р техн. наук О.Л. Шагін, д-р техн. наук В.В. Фурсов, д-р техн. наук В.С. Шмуклер, д-р техн. наук О.Ф. Редько, д-р техн. наук С.М. Епоян, д-р техн. наук О.І. Вайнберг, д-р арх-ри О.О. Фоменко, д-р арх-ри В.І. Кравець, д-р арх-ри В.П. Міроненко, к.т.н. В.П. Сопов (відповідальний редактор), Т.І. Ейдумова (відповідальний секретар).ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У ЖУРНАЛІ «НАУКОВИЙ ВІСНИК БУДІВНИЦТВА»

1. Статті, прислані в журнал, повинні:

 • включати українською, російською та англійською мовами: назву статті, анотацію (4-6 рядків), ключові слова, що визначають тематику статті, інформацію про авторів;
 • мати пристатійні бібліографічні списки, оформлені відповідно до вимог стандарту бібліографічного опису «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006);
 • мати УДК (можна визначити на сайті teacode.com/online/udc);
 • мати рецензію доктора наук про можливість її опублікування;
 • бути ретельно відредаговані.

2. Обсяг статті 6-12 сторінок формату А4.

 • у текст можуть бути включені графічні матеріали - рисунки, таблиці та інше. Рисунки й таблиці повинні мати назву, а в тексті статті повинне бути відповідне посилання на них.

Шрифт основного тексту статті -Times New Roman, 14рt.


Параметри сторінки - поля: верхнє, нижнє, ліве й праве - 2 см.


Інтервал 1,5.

 

3. Стаття може висилатися електронною поштою (e-mail: statya_visnyik@ukr.net) або звичайним поштовим відправленням із вкладенням паперового й електронного варіанта на будь-якому з носіїв (СD, DVD, флеш).

Файли необхідно йменувати згідно із прізвищем першого автора, наприклад «Іванов». Не можна в одному файлі поміщати кілька статей.

4. Для контактів з редакцією вказати поштову адресу, номери телефонів, факсу, електронну пошту.

5. Оплата за публікацію статті проводиться в ПАТ «Укрсоцбанк» р/р ХОТВ АБУ 26008000073779 (UАН), МФО 300023 м. Київ ОКПО 23327689.

Вартість публікації - 35 грн. за 1 сторінку формату А4.


СТРУКТУРА СТАТТІ:

УДК (Times New Roman, 14рt)

Прізвище й ініціали автора (Times New Roman, 14рt, Ж).

Повна назва організації (Times New Roman, 12рt, ДО)


НАЗВА СТАТТІ (Times New Roman, 14рt, Ж, прописні).

 

Вступ: актуальність, аналіз досліджень і публікацій (з посиланням на літературні джерела), виділення невирішених раніше проблем, яким присвячується стаття.

Мета і завдання. Автор також може включати: об'єкт, предмет, методи й організацію дослідження.

Результати дослідження. Розділ повинен містити виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки. Перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Література. Уся використовувана при написанні статті література повинна бути представлена в тексті, у вигляді посилання (у квадратних дужках).

Анотації: російською, українською та англійською мовами.

Структура анотацій: прізвище й ініціали автора, назва статті, текст анотації.

Ключові слова російською, українською та англійською мовами. Обсяг ключових слів: ~ 5-10 слів

Прізвище й ініціали автора англійською мовою. Переклад прізвища й назви статті - обов'язкові! Для автоматизації процесу транслітерації рекомендується використання широке розповсюджених онлайн-сервісів (наприклад, http://translit.kh.ua/).


УВАГА АВТОРАМ СТАТЕЙ!

АВТОР ВІДПОВІДАЄ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНОЇ В СТАТТІ ІНФОРМАЦІЇ.


УСІ АВТОРИ СТАТЕЙ ПОВИННІ ОБОВ'ЯЗКОВО НАДІСЛАТИ АВТОРСЬКУ ДОВІДКУ З НАСТУПНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ:


АВТОРСЬКА ДОВІДКА:

 • прізвище, ім'я, по батькові автора повністю;
 • місце роботи;
 • займана посада;
 • науковий ступінь;
 • робоча адреса - індекс, місто, назва організації, вулиця, номер будинку;
 • домашня адреса - індекс, вулиця, номер будинку й квартири, місто, країна;
 • контактні телефони (мобільний телефон).
 • обов'язково вкажіть номер телефону!;
 • електронна адреса.


Адреса редакційної колегії:

61002, Харків-2, Сумська, 40, ХНУБА,  тел. 7000-651


Видавники:

© Харківський національний університет будівництва та архітектури

© Харківське обласне територіальне відділення Академії будівництва України

Просмотров: 8 109 | Читати далі  

1 2

Наш логотип
Розклад занять
Розклад аудиторних занять
Офіційні сайти
Офіційний сайт міністерства
Харківський обласний центр зайнятості Урядова гаряча лінія 1545
Міжнародні проекти
Європейський трансдисциплінарний проект академічної мобільності – INFINITY «INternational Fellowship IN transdisciplinarITY»

TEMPUS SEHUD - Архітектура та сталий розвиток міст заснований на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях без втрати ідентичності

TEMPUS SUCSID Inter-university Start-up centers for students' innovations development & promotion

TEMPUS SEHSI - Регіональний сталий розвиток на основі еко-гуманістичної сінергетичної взаємодії
Прогноз погоди
Яндекс.Погода
Copyright © 2009-2016 ХНУБА