Харківський національний університет будівництва та архітектури
on Права панель [on/off] 
Панель навігації
Статистика

Rambler's Top100
Партнери
университеты и вузы украины - высшее образование в харькове

Установчі документи

СТАТУТ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ statut-2017.pdf [917.64 Kb] (cкачиваний: 310)
Ліцензія: серія АЕ № 636477, дата видачі ліцензії 17.06.2015 р., рішення АК про видачу ліцензії від 28.05.2015 р., протокол № 116, (наказ МОН України від 10.06.2015 р. № 1415л) licenze_17_06_2015.pdf [1.05 Mb] (cкачиваний: 274)
Відомості про право здійснення освітньої дояльності (ліцензія) станом на 09.01.2018 licenz-09-01-2018.pdf [821 Kb] (cкачиваний: 72)
Сертифікат про акредитацію: серія РД-IV, № 2156742, термін дії сертифікату - до 1 липня 2023 р. certificate.pdf [507.05 Kb] (cкачиваний: 193)
Сертифікати напрямів підготовки та спеціальностей
sert_spec.pdf [44.87 Mb] (cкачиваний: 279)
Колективний договір kolektyvnyi_dogovir.pdf [885.45 Kb] (cкачиваний: 124)
   

Положення

Положення про ректорат ХНУБА polozhennia-pro-rektorat.pdf [3.63 Mb] (cкачиваний: 172)
Положення про факультет polozhennia-pro-fakultet.pdf [440.49 Kb] (cкачиваний: 229)
Типова посадова інструкція декана факультету tipova-posadova-instrukciya-dekana.pdf [437.84 Kb] (cкачиваний: 136)
Положення про кафедру polozhennia-pro-kafedru.pdf [443.99 Kb] (cкачиваний: 320)
Положення про групу моніторингу якості освіти
polozhennya-pro-grupu-monitoringu-yakosti-osviti.pdf [221.02 Kb] (cкачиваний: 144)

Положення про проведення практики студентів в ХНУБА

polozhennya-pro-provedennya-praktiki-studentiv-v.doc [1.17 Mb] (cкачиваний: 194)
Положення щодо оцінювання знань та вмінь студентів за Європейською кредитно-трансферною системою
polozhennya-pro-ocinyuvannya-svo-162_26.06.2015-9.pdf [1.01 Mb] (cкачиваний: 256)
Положення про екзаменаційну комісію з атестації здобувачів вищої освіти в ХНУБА polozhennya-pro-ekzamenacijnu-komisiyu-z.pdf [473.49 Kb] (cкачиваний: 122)
Положення про моніторинг якості освіти в ХНУБА
polozhennya-pro-monitoring-yakosti-osviti-v-xnuba.pdf [656.69 Kb] (cкачиваний: 175)
Положення про впровадження технологій дистанційного навчання в освітньому процесі ХНУБА polozhennya-pro-vprovadzhennya-texnologij.pdf [520.86 Kb] (cкачиваний: 116)
План розвитку та реалізації основних завдань ХНУБА до 2020
plan-rozvitku-ta-realizaciyi-osnovnix-zavdan.pdf [430.77 Kb] (cкачиваний: 99)
Концепція внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності
koncepciya-vnutrishnoyi-sistemi-zabezpechennya.pdf [617.67 Kb] (cкачиваний: 147)

Положення про організацію освітнього процесу в ХНУБА (10 квітня 2015р. СВО-157)

polozhennia-pro-oop-10.04.2015.pdf [529.94 Kb] (cкачиваний: 267)
Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти (21.05.2015)
polozhennya-pro-akademichnu-mobilnist-21-05-2015.pdf [292.05 Kb] (cкачиваний: 90)
Положення про формування циклу вибіркових навчальних дисциплін спеціальності в ХНУБА (26.06.2015) svo-161-polozhennya-pro-formuvannya-ciklu.pdf [480.49 Kb] (cкачиваний: 107)
Положення про організацію освітнього процесу в ХНУБА відповідно до Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (28.11.2014) polozhennya-pro-organizaciyu-osvitnogo-procesu-v.pdf [536.27 Kb] (cкачиваний: 156)
Концепція освітньої діяльності ХНУБА (Протокол Вченої ради №3 від 27.11.2015)
koncepciya-osvitnoyi-diyalnosti-xnuba.pdf [1.05 Mb] (cкачиваний: 78)
Виховна система ХНУБА: нові підходи та технології реалізації. Інформаційно-довідкові матеріали (випуск № 9)./ За редакцією першого проректора ХНУБА Чередніка Д.Л. - Х.: ХНУБА, 2015. - 67 с. vixovna-sistema-xnuba-2015-vipusk-9.pdf [829.53 Kb] (cкачиваний: 60)
Положення щодо розробки навчальних та робочих навчальних планів спеціальностей в ХНУБА (протокол №3 від 27.11.2015)
polozhennya-shhodo-rozrobki-navchalnix-ta.pdf [3.14 Mb] (cкачиваний: 236)
Положення про процедуру і підстави видачі документів про вищу освіту в ХНУБА - Харків: ХНУБА, 2015. polozhennya-pro-proceduru-i-pidstavi-vidachi.pdf [11.32 Mb] (cкачиваний: 78)
Положення про студентське самоврядування у ХНУБА polozhennya-pro-studentske-samovryaduvannya-u.pdf [1.83 Mb] (cкачиваний: 73)
Положення про надання грифів Вченої ради ХНУБА (протокол №6 від 26.02.2016) polozhennia_pro_nadannia_gryfiv_vchenoi_rady.pdf [886.58 Kb] (cкачиваний: 110)
Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у ХНУБА
polozhennia_pro_perevedennia_2015.pdf [419.18 Kb] (cкачиваний: 98)
Положення про відділ діловодства ХНУБА (протокол №9 від 10.06.2016) polozhennnia_pro_viddil_dilovodstva.pdf [1.94 Mb] (cкачиваний: 54)
Положення про науково-дослідницький сектор ХНУБА polozhennia_pro_nds.pdf [167.15 Kb] (cкачиваний: 48)
Порядок підготовки здобувачів вищої оствіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ХНУБА polozhennia_pro_aspiranturu.pdf [247.48 Kb] (cкачиваний: 68)
Положення про відділ фанансування і бухгалтерського обліку ХНУБА
polozhennnia_pro_vfibo.pdf [1.29 Mb] (cкачиваний: 58)
Положення про бібліотеку ХНУБА (протокол №9 від 10.06.2016) polozhennia_pro_biblioteka.pdf [2.4 Mb] (cкачиваний: 56)
Положення про навчально-методичний відділ ХНУБА (протокол №9 від 10.06.2016) polozhennia_pro_nmv.pdf [740.17 Kb] (cкачиваний: 68)
Положення про редакційно-видавничий відділ polozhennia_pro_rvv.pdf [1.94 Mb] (cкачиваний: 81)
Положення про планування роботи науково-педагогічних працівників (протокол №9 від 10.06.2016)
polozhennia_pro_planuvannia_roboty_npp.pdf [5.52 Mb] (cкачиваний: 274)
План стратегії перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності університету plan_rozvytku_2025.pdf [1.23 Mb] (cкачиваний: 62)
Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників  та порядок проведення конкурсного відбору науково-педагогічних працівників ХНУБА polozhennia_pro_obrannia_ta_prijniattia_na_robotu.pdf [122.51 Kb] (cкачиваний: 160)
Положення про наукове товариство студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених polozhennia_pro_nauk_tovarystvo.pdf [400.28 Kb] (cкачиваний: 74)
Правила внутрішнього розпорядку pravyla_vnutrishniogo_rozporiadku.pdf [267.09 Kb] (cкачиваний: 94)
Положення про магістратуру в ХНУБА (протокол №8 від 29.04.2016)
polozhennia_pro_magistraturu_2016.pdf [1.1 Mb] (cкачиваний: 126)
План стратегічного і перспективного напрямів розвитку ХНУБА ДО 2020 р. plan_rozvytu_khnuba_2020-2016.pdf [1.17 Mb] (cкачиваний: 54)
План роботи ХНУБА на 2016-2017 н.р. plan_roboty_2016-2017.pdf [1.2 Mb] (cкачиваний: 81)
План заходів щодо запобігання правопорушень, посадових зловживань, одержання неправомірної вигоди у ХНУБА на 2016-2017 н.р. plan_zahodiv_ptoty_pravoporushen_2016-2017.pdf [763.93 Kb] (cкачиваний: 48)
Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення здобувачів вищої освіти в ХНУБА (протокол №4 від 25.11.2016) polozhennia_pro_zdobuvachiv.pdf [786.94 Kb] (cкачиваний: 82)
Правила призначення академічних стипендій студентам аспірантам докторантам ХНУБА pravyla_pryznachennia_stypendij.pdf [216.09 Kb] (cкачиваний: 320)
План виховної роботи в ХНУБА на 2017-2018 н.р. vihovnoyi-roboti-v-hnuba-na-2017-2018-n.r.pdf [784.25 Kb] (cкачиваний: 49)
План заходів щодо запобігання правопорушень, посадових зловживань, одержання неправомірної вигоди у ХНУБА на  2017-2018 н.р. zahodv-schodo-zapobgannya-pravoporushen-posadovih-zlovzhivan-oderzhannya-nepravomrnoyi-vigodi-u-hnuba-na-2017-2018-n.r.pdf [260.37 Kb] (cкачиваний: 31)
План роботи ХНУБА на 2017-2018 н.р. roboti-hnuba-na-2017-2018-n.r.pdf [457.28 Kb] (cкачиваний: 58)
Положення про освітні програми ХНУБА. – Харків: ХНУБА, 2017. - 21с.
pro-osvtn-programi-hnuba-2017.pdf [3.79 Mb] (cкачиваний: 202)
Положення про комплекс  навчально-методичного забезпечення ХНУБА. – Харків: ХНУБА, 2017. - 11 с. pro-kompleks-navchalno-metodichnogo-zabezpechennya-hnuba-2017.pdf [663.95 Kb] (cкачиваний: 143)
Положення про рейтингове оцінювання якості діяльності науково-педагогічних працівників Харківського національного університету будівництва та архітектури – Харків: ХНУБА, 2017. - 21 с. polozhennia-pro-reityng-npp-22.12.2017.pdf [1023.16 Kb] (cкачиваний: 205)
Положення про академічну доброчесність у ХНУБА – Харків: ХНУБА, 2017. - 12 с. polozhennia_pro_akademichnu_dobrochesnist_khnuba_udp_23.01.2018.pdf [738.65 Kb] (cкачиваний: 81)
Положення про випускні кваліфікаційні роботи здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти у Харківському національному університеті будівництва та архітектури (далі - ХНУБА) – Харків: ХНУБА, 2018. -  29 с. polozhennia_pro_vkr_2017_kor2018.pdf [585.13 Kb] (cкачиваний: 122)
Положення про порядок проведення заліково-екзаменаційної сесії у Харківському національному університеті будівництва та архітектури – Харків: ХНУБА, 2018. -  33 с. polozhennia_pro_provedennia_ekz_sessii.pdf [717.5 Kb] (cкачиваний: 47)
Стратегічний план розвитку Харківського національного університету будівництва та архітектури на 2018-2023 роки plan_strategii_rozvytku_2018.pdf [292.17 Kb] (cкачиваний: 24)
План заходів ХНУБА щодо забезпечення  виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного
(термін підтвердження – 2023 рік)
plan_zahodiv_schodo_statusu_nacionalnogo.pdf [161.24 Kb] (cкачиваний: 24)
План виховної роботи в ХНУБА на 2018 - 2019 н.р. plan-vyhovnoi-roboty-2018-2019.pdf [248.69 Kb] (cкачиваний: 18)
План заходів щодо запобігання правопорушень, посадових зловживань, одержання неправомірної вигоди у ХНУБА на  2018-2019 н. р. plan-zahodiv-zapobigannia-pravoporushen-2018-2019.pdf [154.27 Kb] (cкачиваний: 7)
План роботи ХНУБА на 2018-2019 н.р. plan-roboty-na-2018-2019.pdf [249.2 Kb] (cкачиваний: 11)
Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) у ХНУБА – Харків: ХНУБА, 2018. -  23 с. polozhennia-pro-systemu-zabezpechennia-iakosti-osvity-2018.pdf [496.98 Kb] (cкачиваний: 30)
Положення про психологічну службу в Харківському національному університеті будівництва та архітектури – Харків: ХНУБА, 2018. – 11 с. polozhennia_pro_psihologichnu_sluzhbu_2018.pdf [709.33 Kb] (cкачиваний: 3)
Концепції виховної роботи університету

koncepcia_vyhovnoi_roboty.pdf [432.66 Kb] (cкачиваний: 0)

Положення про порядок розробки та оформлення робочої програми навчальної дисципліни в ХНУБА – Харків: ХНУБА, 2019. - 23 с. polozhennia_pro_robochi_programmy_21.02.19.pdf [748.43 Kb] (cкачиваний: 12)
Положення про Центр військово-патріотичного виховання ХНУБА polozhennia_pro_cvpv.pdf [1.13 Mb] (cкачиваний: 0)
Наказ про створення Центру військово-патріотичного виховання ХНУБА №87 від 03.04.2019 nakaz_pro_stvorennnia_cvpv.pdf [105.29 Kb] (cкачиваний: 0)
Наказ щодо застосування державної мови в освітньому процесі nakazukrmova.pdf [535.3 Kb] (cкачиваний: 3)
Положення про студентські гуртожитки ХНУБА polozhennia_pro_stud_gurtozhitky.pdf [1.65 Mb] (cкачиваний: 3)
Правила внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках ХНУБА pravyla_stud_gurtizhitku.pdf [1.76 Mb] (cкачиваний: 3)
Наказ ХНУБА щодо нагальних питань впровадження Закону України "Про освіту" [attachment=1841:zakaz_301.pdf]nakaz_301.pdf [3.4 Mb] (cкачиваний: 0)
Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти в ХНУБА.– Харків: ХНУБА, 2019. – 41 с. polozhennia_pro_provedennia_praktyky_2019.pdf [790.35 Kb] (cкачиваний: 7)
Положення про стартап-центр "NEW DEVELOPMENT" в ХНУБА polozhennia_pro_startup-center_new_dev.pdf [393.3 Kb] (cкачиваний: 0)
Положення  про підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних і науково-педагогічних працівників у ХНУБА: – Харків: ХНУБА, 2019. - 17с. polozhennia_pro_stazhuvannia_npp.pdf [562.47 Kb] (cкачиваний: 3)
   
Навчальний процес
Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу ХНУБА
act_usgodz.pdf [812.24 Kb] (cкачиваний: 241)
Договір на підготовку фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня (зі студентом)
dogovir2016-2-x-storonnii-zi-studentom.pdf [78.28 Kb] (cкачиваний: 97)
Договір на підготовку фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня (з підприємством) dogovir2016-3-x-storonnii-z-pidpryemstvom.pdf [86 Kb] (cкачиваний: 58)
Звіт ректора ХНУБА на загально університетських зборах 30 серпня 2016 року zvit_rektora_2016.pdf [842.93 Kb] (cкачиваний: 58)
Доповідь ректора ХНУБА про діяльність у 2016–2017 н.р. та основні завдання колективу університету на новий 2017-2018 н.р.
rektora-hnuba-pro-dyalnst-u-2016-2017-n.r.-ta-osnovn-zavdannya-kolektivu-unversitetu-na-noviy-2017-2018-n.r.pdf [774.06 Kb] (cкачиваний: 49)
Звіт ректора ХНУБА Шкодовського Юрія Михайловича про виконання у 2017 році умов контракту від 2 жовтня 2013 року № ІІ-100
zvit-rekota-khnuba-shkodovskogo-pro-vykonannia-umov-kontraktu-2017.pdf [859.53 Kb] (cкачиваний: 32)
Графік навчального процесу на 2018-2019 н.р. - бакалаври
18-19-bakalavr.xlsx [50.07 Kb] (cкачиваний: 1177)
Графік навчального процесу на 2018-2019 н.р. - магістри 18-19-magistr.xlsx [33.68 Kb] (cкачиваний: 412)
Звіт ректора ХНУБА про діяльність у 2017 – 2018 навчальному році та основні завдання колективу університету на 2018-2019 навчальний рік
zvit-rektora-2018.pdf [303.63 Kb] (cкачиваний: 25)
Протокол № Д-4
засідання стипендіальної комісії ХНУБА від «03» грудня 2018 року
protocol_d4_stud_komissii_03122018.pdf [252.33 Kb] (cкачиваний: 19)
Звіт закладу вищої освіти на початок 2018/2019 навчального року (денна)

zvit2018-2019_denna.pdf [3.43 Mb] (cкачиваний: 3)

Звіт закладу вищої освіти на початок 2018/2019 навчального року (заочна) zvit2018-2019_zaochna.pdf [2.94 Mb] (cкачиваний: 0)

 

Просмотров: 1 314 | Читати далі  
Нормативні документи університету: Освітні програми спеціальностей

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 19.03.2018р. № 253 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2017р. № 1432», зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України04 квітня 2018 р. за № 402/31854, оприлюднено освітні програми спеціальностей за якими проводиться навчання в університеті.

 

Просмотров: 1 966 | Читати далі  

Фінансові документи

Зведений штат розпис ХНУБА 2201160 01.01.15
zvedenij-shtat-rozpis-xnuba-01.01.15.xls [38.5 Kb] (cкачиваний: 165)
Зведений штат розпис ХНУБА 2201160 01.04.15
zvedenij-shtat-rozpis-xnuba-01.04.15.xls [39 Kb] (cкачиваний: 106)

Кошторис 2201040 на 2015 р.

koshtoris-2201040-na-2015r.xls [54.5 Kb] (cкачиваний: 78)

Кошторис 2201160 на 27.03.2015 р.

koshtoris-2201160-na-27.03.2015r..xls [44.5 Kb] (cкачиваний: 109)

МОН кошторис на 2015 р.

mon-koshtoris-na-2015r..xls [44 Kb] (cкачиваний: 97)

МОН план використання 2015 р.

mon-plan-vikoristannya-2015.xls [46 Kb] (cкачиваний: 50)

План використання бюджетних коштів по 2201160

plan-vikorist-byudzhetnix-koshtiv-po-2201160.xls [49.5 Kb] (cкачиваний: 61)

План використання бюджетних коштів по 2201040

plan-vikoristannya-byudzhetnix-koshtiv-po-2201040.xls [51.5 Kb] (cкачиваний: 47)

План використання бюджетних коштів по 2201160 на 27.03. 2015

plan-vikoristannya-byudzhetnix-koshtiv-po-2201160.xls [47 Kb] (cкачиваний: 48)

Фінансова звітність за 2014 рік

finansova-zvitnist-za-2014-rik.xlsx [69.79 Kb] (cкачиваний: 63)

Штатний розпис 2201040 з 01.01.2015 рік

shtatnij-rozpis-2201040-z-01.01.2015-rik.xls [146 Kb] (cкачиваний: 99)
Штатний розпис 2201160 на 2015 рік - 01.01.15 shtatnij-rozpis-2201160-na-2015-rik-01.01.15.xls [179 Kb] (cкачиваний: 94)

Штатний розпис 2201160 на 2015 рік - 01.04.15

shtatnij-rozpis-2201160-na-2015-rik-01.04.15.xls [179 Kb] (cкачиваний: 177)
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1 д, №4-1 м) за I квартал 2016 р. 2201040
forma-4-1-2201040.pdf [74.65 Kb] (cкачиваний: 46)
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1 д, №4-1 м) за I квартал 2016 р. 2201160
forma-4-1-2201160.pdf [74.47 Kb] (cкачиваний: 43)
Кошторис на 2016 рік на 02.03.2016
koshtorys_na_02.03.2016.pdf [745.1 Kb] (cкачиваний: 42)
Кошторис на 2016 рік на 17.03.2016 koshtorys_na_17.03.2016.pdf [745.32 Kb] (cкачиваний: 33)
Кошторис на 2016 рік на 21.03.2016 koshtorys_na_21.03.2016.pdf [745.84 Kb] (cкачиваний: 32)
Кошторис на 2016 рік на 28.03.2016 koshtorys_na_28.03.2016.pdf [745.5 Kb] (cкачиваний: 49)
Кошторис на 2016 рік (МОН)
mon-_koshtorys_na_2016.pdf [819.69 Kb] (cкачиваний: 70)
Зведений штатний розпис на 2016 рік zvedenyy-shtat-rozpys-01.01.16.pdf [211.67 Kb] (cкачиваний: 174)
Додаток № 3 до річного плану закупівель на 2016 рік dodatok_do_richnogo_planu_2016.xls [95.5 Kb] (cкачиваний: 46)
Зведений штатний розпис з 01.01.2018 zvedenyi_shtatnyj_rozpys_z_01.01.2018.pdf [538.3 Kb] (cкачиваний: 1)
Кошторис на 26.01.2018
koshtorys_vid_2018.01.26.pdf [975.98 Kb] (cкачиваний: 1)
Кошторис на 30.03.2018
koshtorys_vid_2018.03.30.pdf [932.93 Kb] (cкачиваний: 1)
Зведений штатний розпис з 01.09.2018 zvedenyi_shtatnyj_rozpys_z_01.09.2018.pdf [512.71 Kb] (cкачиваний: 3)
Кошторис на 27.09.2018 koshtorys_vid_2018.09.27.pdf [930.81 Kb] (cкачиваний: 0)
Кошторис на 29.12.2018 koshtorys_vid_2018.12.29.pdf [965.19 Kb] (cкачиваний: 1)
Баланс на 01 січня 2019, звіти про фінансові результати за 2018 рік fin_zvit_2018.pdf [7.38 Mb] (cкачиваний: 1)
Бюджетний та фінансовий звіти за І кв. 2018 р.
biudzh_ta_fin_zvit_i-kv-2018.pdf [7.09 Mb] (cкачиваний: 0)
Бюджетний та фінансовий звіти за ІІ кв. 2018 р. biudzh_ta_fin_zvit_ii-kv-2018.pdf [6.9 Mb] (cкачиваний: 0)
Бюджетний та фінансовий звіти за ІІІ кв. 2018 р. biudzh_ta_fin_zvit_iii-kv-2018.pdf [6.61 Mb] (cкачиваний: 0)
   

 

Просмотров: 823 | Читати далі  
Нормативні документи університету: Додаткові освітні послуги

Документи що регламентують надання додаткових освітніх та інших послуг

Назва документа Посилання
Порядок надання платних освітніх та інших послуг харківським національним університетом будівництва та архітектури poryadok_platn_poslug.pdf [736.41 Kb] (cкачиваний: 1)
Наказ від 17.04.2018 р. №98
Про затвердження розміру оплати за один рік навчання у 2018 році
nakaz_98.pdf [987.89 Kb] (cкачиваний: 0)
Наказ від 23 червня 2018 р. №175
Про внесення доповнень до наказу від 17.04.2018 р. № 98 "Про затвердження розміру оплати за один рык навчання у 2018 році"
nakaz_175.pdf [344.67 Kb] (cкачиваний: 0)
Наказ від 10 вересня 2018 р. №220
Про затвердження розміру оплати за один рік навчання для студентів - громадян іноземних держав у 2018 році
nakaz_220.pdf [922 Kb] (cкачиваний: 0)
Наказ від 27 вересня 2018 р. №246
Про внесення доповнень до наказу від 10.09.2018 р. "Про затвердження розміру оплати за один рік навчання для студентів - громадян іноземних держав у 2018 році"
nakaz_246.pdf [322.68 Kb] (cкачиваний: 0)
Наказ від 16 довтня 2018 р. №270
Про внесення доповнень до наказу від 17.04.2018 р. "Про затвердження розміру оплати за один рік навчання у 2018 році"
nakaz_270.pdf [441.17 Kb] (cкачиваний: 0)

 

Просмотров: 23 | Читати далі  
Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі -> informaciya-pro-zastosuvannya-peregovornoyi.pdf [244.03 Kb] (cкачиваний: 96)
Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі -> obg.pdf [240.01 Kb] (cкачиваний: 59)
Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі ->
povidomlennia_pro_akcept_propozycii.pdf [206.02 Kb] (cкачиваний: 66)

Інформація про результати проведення переговорної процедури закупівлі ->

informaciya-pro-rezultati-provedennya.pdf [215.12 Kb] (cкачиваний: 55)
Звіт про результати проведення переговорної процедури закупівлі №5 від 16.06.2015 р. -> zvit-pro-rezultati-provedennya-peregovornoyi.pdf [265.57 Kb] (cкачиваний: 64)
Додаток № 10 зі змінами до річного плану закупівель на 2015 рік ХНУБА zmini-10-do-dodatku-na-2015.xls [79 Kb] (cкачиваний: 66)
Додаток № 16 зі змінами до  річного плану закупівель на 2015 рік ХНУБА zmini-16-do-dodatku-na-2015.pdf [260.4 Kb] (cкачиваний: 49)
Річний план закупівель на 2016 рік richnij-plan-zakupivel-2016.pdf [197.73 Kb] (cкачиваний: 69)
Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі (послуги з централізованого водовідведення) informaciya-pro-zastosuvannya-peregovornoyi.pdf [218.65 Kb] (cкачиваний: 39)
Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі (постачання електричної енергії)
informaciya-pro-zastosuvannya-peregovornoyi.pdf [244.22 Kb] (cкачиваний: 34)
Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі (централізоване водопостачання) informaciya-pro-zastosuvannya-peregovornoyi.pdf [217.67 Kb] (cкачиваний: 37)
Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі (постачання пари та гарячої води) informaciya-pro-zastosuvannya-peregovornoyi.pdf [217.5 Kb] (cкачиваний: 34)
Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі (централізоване водопостачання) povidomlennya-pro-akcept-propoziciyi-konkursnix.pdf [229.7 Kb] (cкачиваний: 35)
Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі (послуги з централізованого водовідведення) povidomlennya-pro-akcept-propoziciyi-konkursnix.pdf [230.53 Kb] (cкачиваний: 36)
Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі (постачання електричної енергії) povidomlennya-pro-akcept-propoziciyi-konkursnix.pdf [229.73 Kb] (cкачиваний: 35)
Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі (постачання пари та гарячої води) povidomlennya-pro-akcept-propoziciyi-konkursnix.pdf [230.94 Kb] (cкачиваний: 35)
Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі (постачання пари та гарячої води) obruntuvannya-postachannya-pari-ta-garyachoyi.pdf [260.34 Kb] (cкачиваний: 35)
Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі (централізоване водопостачання) obruntuvannya-zastosuvannya-peregovornoyi.pdf [255.21 Kb] (cкачиваний: 35)
Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі (послуги з централізованого водовідведення) obruntuvannya-zastosuvannya-peregovornoyi.pdf [288.94 Kb] (cкачиваний: 38)
Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі (постачання електричної енергії) obruntuvannya-zastosuvannya-peregovornoyi.pdf [242.22 Kb] (cкачиваний: 36)
Додаток №17 зі змінами до річного плану закупівель на 2015 ХНУБА
dodatok-17-zi-zminami-do-richnogo-planu-zakupivel.pdf [274.14 Kb] (cкачиваний: 39)
Додаток № 1 до річного плану 2016 dodatku-1-na-2016-rik-kaz.xls [79.5 Kb] (cкачиваний: 49)
Додаток № 2 до річного плану 2016 dodatok_do_richnogo_planu_2016_2.xls [91 Kb] (cкачиваний: 36)
Заявка-пропозиція від 18.01.2019 №10/93 zaiavka-propozicia.pdf [283.06 Kb] (cкачиваний: 7)

 

Закон України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VII (далі – Закон № 922) установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт та послуг для забезпечення потреб Держави та територіальної громади.

 

Згідно із Законом № 922 для організації та проведення закупівель в Харківському національному університеті будівництва та архітектури утворено тендерний комітет.

 

При цьому, тендерний комітет, зокрема, забезпечує оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель на веб-порталі Уповноваженого органу. Виключний перелік документів та строки їх оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель визначено Законом № 922.

 

Законом України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI (далі - Закон № 2939) внормовано, що Розпорядники інформації зобов'язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах. Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, вимоги до формату і структури таких наборів даних, періодичність їх оновлення визначаються Кабінетом Міністрів України. При цьому до такого переліку Кабінет Міністрів України обов'язково включає інформацію, доступ до якої у формі відкритих даних передбачено Законом № 922.

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних затвердив» затверджено Положення  про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних (далі - Положення). Розпорядники інформації згідно з цим Положенням оприлюднюють у формі відкритих даних набір даних, визначений у переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, згідно з додатком, та будь-які інші наявні дані, що відповідають визначенню публічної інформації у формі відкритих даних.

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1100 «Про внесення змін до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (далі – Постанова № 1100) було вилучено інформацію, що підлягає оприлюдненню стосовно закупівель, а саме було виключено: «Звіт про використання бюджетних коштів» (для розпорядників інформації, що використовують бюджетні кошти) та «Річний план закупівель».

 

Тобто після набрання чинності Постановою № 1100 вказана інформація не підлягає оприлюдненню у тому числі і на власних веб-сайтах.

 

Постанова № 1100 набрала чинності 09 лютого 2018 року.


Просмотров: 1 197 | Читати далі  
Нормативні документи університету: Висновки акредитаційних експертиз
Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за підсумками проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Архітектура та містобудування спеціальності 191 Архітектура та містобудування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Харківському національному університеті будівництва та архітектури visnovok_191.pdf [8.36 Mb] (cкачиваний: 13)
Висновок експертної комісії щодо первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Екологія спеціальності 101 Екологія другого (магістерського) рівня вищої освіти у Харківському національному університеті будівництва та архітектури visnovok-101.pdf [1.69 Mb] (cкачиваний: 5)
Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про результати проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології спеціальності 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології галузі знань 19 Архітектура та будівництво другого (магістерського) рівня вищої освіти в Харківському національному університеті будівництва та архітектури visnovki_194.pdf [9.4 Mb] (cкачиваний: 9)
Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про результати проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Комп’ютерні науки спеціальності 122 Комп’ютерні науки другого (магістерського) рівня вищої освіти в Харківському національному університеті будівництва та архітектури visnovki_122.pdf [8.67 Mb] (cкачиваний: 19)
Експертні висновки з акредитаційної експертизи підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою Економіка зі спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Харківському національному університеті будівництва та архітектури visnovok_051.pdf [5.56 Mb] (cкачиваний: 14)
Висновок експертної комісії МОН України за підсумками проведення первинної акредитаційної експертизи щодо підготовки фахівців галузі знань 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка" (12 "Інформаційні технології") за напрямом підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" (спеціальність 122 "Комп'ютерні науки") за першим (бакалаврським) рівнем в Харківському національному університеті будівництва та архітектури visnovokek.pdf [18.81 Mb] (cкачиваний: 59)
Експертні висновки чергової акредитаційної експертизи підготовки спеціалістів і магістрів за  спеціальністю 7.06010102, 8.06010102 "Гідротехнічне будівництво" галузі знань 0601 "Будівництво та архітектура" напряму підготовки 6.060101 "Будівництво" у Харківському національному університеті будівництва та архітектури
visnovok_gtb_2016.pdf [41.01 Mb] (cкачиваний: 102)
Документи членів проектної групи зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" proekt_group_076.pdf [13.42 Mb] (cкачиваний: 42)
Документи членів проектної групи зі спеціальності 075 "Маркетинг" proekt_group_075.pdf [71.11 Mb] (cкачиваний: 44)
Просмотров: 947 | Читати далі  
Нормативні документи університету: Науково-методична рада
ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-МЕТОДИЧНУ РАДУ -> polozhennya-pro-naukovo-metodichnu-radu-xnuba.pdf [415.26 Kb] (cкачиваний: 227)
Наказ про затвердження складу Науково-методичної ради університету та її секцій на 2014-2015 навчальний рік -> nakaz-pro-zatverdzhennya-skladu-naukovo.pdf [272.48 Kb] (cкачиваний: 131)

 

Просмотров: 2 376 | Читати далі  
Положення про Наглядову раду ХНУБА (протокол №6 від 26 лютого 2016 р.) -> polozhennia_pro_nagliadovu_radu_khnuba.pdf [367.14 Kb] (cкачиваний: 54)
 
Наказ про затвердження "Положення про Наглядову раду" -> nakaz_pro_zatverdzhennia_polozhennia_pro_nagliadovu_radu.pdf [1.06 Mb] (cкачиваний: 46)
Склад Наглядової ради ХНУБА (протокол №6 від 26 лютого 2016 р.) -> sklad_nagliadovoi_radub_khnuba.pdf [201.26 Kb] (cкачиваний: 65)
Просмотров: 958 | Читати далі  
Нормативні документи університету: Накази про призначення ректора та проректорів
Накази про призначення ректора, проректорів та головного бухгалтера університету.
Просмотров: 989 | Читати далі  
Нормативні документи університету: Рішення приймальної комісії
Протоколи засідань приймальної комісії університету.
Просмотров: 950 | Читати далі  

1 2

Наш логотип
Розклад занять
Розклад аудиторних занять
Офіційні сайти
Офіційний сайт міністерства
Харківський обласний центр зайнятості Урядова гаряча лінія 1545
Міжнародні проекти
Європейський трансдисциплінарний проект академічної мобільності – INFINITY «INternational Fellowship IN transdisciplinarITY»

TEMPUS SEHUD - Архітектура та сталий розвиток міст заснований на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях без втрати ідентичності

TEMPUS SUCSID Inter-university Start-up centers for students' innovations development & promotion

TEMPUS SEHSI - Регіональний сталий розвиток на основі еко-гуманістичної сінергетичної взаємодії
Прогноз погоди
Яндекс.Погода
Copyright © 2009-2016 ХНУБА