Харківський національний університет будівництва та архітектури
on Права панель [on/off] 
Панель навігації
Статистика

Rambler's Top100
Партнери
университеты и вузы украины - высшее образование в харькове

Установчі документи

СТАТУТ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ statut-2017.pdf [917.64 Kb] (cкачиваний: 310)
Ліцензія: серія АЕ № 636477, дата видачі ліцензії 17.06.2015 р., рішення АК про видачу ліцензії від 28.05.2015 р., протокол № 116, (наказ МОН України від 10.06.2015 р. № 1415л) licenze_17_06_2015.pdf [1.05 Mb] (cкачиваний: 274)
Відомості про право здійснення освітньої дояльності (ліцензія) станом на 09.01.2018 licenz-09-01-2018.pdf [821 Kb] (cкачиваний: 72)
Сертифікат про акредитацію: серія РД-IV, № 2156742, термін дії сертифікату - до 1 липня 2023 р. certificate.pdf [507.05 Kb] (cкачиваний: 194)
Сертифікати напрямів підготовки та спеціальностей
sert_spec.pdf [44.87 Mb] (cкачиваний: 279)
Колективний договір kolektyvnyi_dogovir.pdf [885.45 Kb] (cкачиваний: 124)
   

Положення

Положення про ректорат ХНУБА polozhennia-pro-rektorat.pdf [3.63 Mb] (cкачиваний: 172)
Положення про факультет polozhennia-pro-fakultet.pdf [440.49 Kb] (cкачиваний: 230)
Типова посадова інструкція декана факультету tipova-posadova-instrukciya-dekana.pdf [437.84 Kb] (cкачиваний: 136)
Положення про кафедру polozhennia-pro-kafedru.pdf [443.99 Kb] (cкачиваний: 320)
Положення про групу моніторингу якості освіти
polozhennya-pro-grupu-monitoringu-yakosti-osviti.pdf [221.02 Kb] (cкачиваний: 144)

Положення про проведення практики студентів в ХНУБА

polozhennya-pro-provedennya-praktiki-studentiv-v.doc [1.17 Mb] (cкачиваний: 194)
Положення щодо оцінювання знань та вмінь студентів за Європейською кредитно-трансферною системою
polozhennya-pro-ocinyuvannya-svo-162_26.06.2015-9.pdf [1.01 Mb] (cкачиваний: 257)
Положення про екзаменаційну комісію з атестації здобувачів вищої освіти в ХНУБА polozhennya-pro-ekzamenacijnu-komisiyu-z.pdf [473.49 Kb] (cкачиваний: 122)
Положення про моніторинг якості освіти в ХНУБА
polozhennya-pro-monitoring-yakosti-osviti-v-xnuba.pdf [656.69 Kb] (cкачиваний: 175)
Положення про впровадження технологій дистанційного навчання в освітньому процесі ХНУБА polozhennya-pro-vprovadzhennya-texnologij.pdf [520.86 Kb] (cкачиваний: 116)
План розвитку та реалізації основних завдань ХНУБА до 2020
plan-rozvitku-ta-realizaciyi-osnovnix-zavdan.pdf [430.77 Kb] (cкачиваний: 99)
Концепція внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності
koncepciya-vnutrishnoyi-sistemi-zabezpechennya.pdf [617.67 Kb] (cкачиваний: 147)

Положення про організацію освітнього процесу в ХНУБА (10 квітня 2015р. СВО-157)

polozhennia-pro-oop-10.04.2015.pdf [529.94 Kb] (cкачиваний: 267)
Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти (21.05.2015)
polozhennya-pro-akademichnu-mobilnist-21-05-2015.pdf [292.05 Kb] (cкачиваний: 90)
Положення про формування циклу вибіркових навчальних дисциплін спеціальності в ХНУБА (26.06.2015) svo-161-polozhennya-pro-formuvannya-ciklu.pdf [480.49 Kb] (cкачиваний: 107)
Положення про організацію освітнього процесу в ХНУБА відповідно до Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (28.11.2014) polozhennya-pro-organizaciyu-osvitnogo-procesu-v.pdf [536.27 Kb] (cкачиваний: 156)
Концепція освітньої діяльності ХНУБА (Протокол Вченої ради №3 від 27.11.2015)
koncepciya-osvitnoyi-diyalnosti-xnuba.pdf [1.05 Mb] (cкачиваний: 78)
Виховна система ХНУБА: нові підходи та технології реалізації. Інформаційно-довідкові матеріали (випуск № 9)./ За редакцією першого проректора ХНУБА Чередніка Д.Л. - Х.: ХНУБА, 2015. - 67 с. vixovna-sistema-xnuba-2015-vipusk-9.pdf [829.53 Kb] (cкачиваний: 60)
Положення щодо розробки навчальних та робочих навчальних планів спеціальностей в ХНУБА (протокол №3 від 27.11.2015)
polozhennya-shhodo-rozrobki-navchalnix-ta.pdf [3.14 Mb] (cкачиваний: 237)
Положення про процедуру і підстави видачі документів про вищу освіту в ХНУБА - Харків: ХНУБА, 2015. polozhennya-pro-proceduru-i-pidstavi-vidachi.pdf [11.32 Mb] (cкачиваний: 79)
Положення про студентське самоврядування у ХНУБА polozhennya-pro-studentske-samovryaduvannya-u.pdf [1.83 Mb] (cкачиваний: 73)
Положення про надання грифів Вченої ради ХНУБА (протокол №6 від 26.02.2016) polozhennia_pro_nadannia_gryfiv_vchenoi_rady.pdf [886.58 Kb] (cкачиваний: 110)
Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у ХНУБА
polozhennia_pro_perevedennia_2015.pdf [419.18 Kb] (cкачиваний: 98)
Положення про відділ діловодства ХНУБА (протокол №9 від 10.06.2016) polozhennnia_pro_viddil_dilovodstva.pdf [1.94 Mb] (cкачиваний: 54)
Положення про науково-дослідницький сектор ХНУБА polozhennia_pro_nds.pdf [167.15 Kb] (cкачиваний: 48)
Порядок підготовки здобувачів вищої оствіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ХНУБА polozhennia_pro_aspiranturu.pdf [247.48 Kb] (cкачиваний: 68)
Положення про відділ фанансування і бухгалтерського обліку ХНУБА
polozhennnia_pro_vfibo.pdf [1.29 Mb] (cкачиваний: 58)
Положення про бібліотеку ХНУБА (протокол №9 від 10.06.2016) polozhennia_pro_biblioteka.pdf [2.4 Mb] (cкачиваний: 56)
Положення про навчально-методичний відділ ХНУБА (протокол №9 від 10.06.2016) polozhennia_pro_nmv.pdf [740.17 Kb] (cкачиваний: 68)
Положення про редакційно-видавничий відділ polozhennia_pro_rvv.pdf [1.94 Mb] (cкачиваний: 81)
Положення про планування роботи науково-педагогічних працівників (протокол №9 від 10.06.2016)
polozhennia_pro_planuvannia_roboty_npp.pdf [5.52 Mb] (cкачиваний: 274)
План стратегії перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності університету plan_rozvytku_2025.pdf [1.23 Mb] (cкачиваний: 62)
Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників  та порядок проведення конкурсного відбору науково-педагогічних працівників ХНУБА polozhennia_pro_obrannia_ta_prijniattia_na_robotu.pdf [122.51 Kb] (cкачиваний: 160)
Положення про наукове товариство студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених polozhennia_pro_nauk_tovarystvo.pdf [400.28 Kb] (cкачиваний: 74)
Правила внутрішнього розпорядку pravyla_vnutrishniogo_rozporiadku.pdf [267.09 Kb] (cкачиваний: 94)
Положення про магістратуру в ХНУБА (протокол №8 від 29.04.2016)
polozhennia_pro_magistraturu_2016.pdf [1.1 Mb] (cкачиваний: 126)
План стратегічного і перспективного напрямів розвитку ХНУБА ДО 2020 р. plan_rozvytu_khnuba_2020-2016.pdf [1.17 Mb] (cкачиваний: 54)
План роботи ХНУБА на 2016-2017 н.р. plan_roboty_2016-2017.pdf [1.2 Mb] (cкачиваний: 81)
План заходів щодо запобігання правопорушень, посадових зловживань, одержання неправомірної вигоди у ХНУБА на 2016-2017 н.р. plan_zahodiv_ptoty_pravoporushen_2016-2017.pdf [763.93 Kb] (cкачиваний: 48)
Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення здобувачів вищої освіти в ХНУБА (протокол №4 від 25.11.2016) polozhennia_pro_zdobuvachiv.pdf [786.94 Kb] (cкачиваний: 82)
Правила призначення академічних стипендій студентам аспірантам докторантам ХНУБА pravyla_pryznachennia_stypendij.pdf [216.09 Kb] (cкачиваний: 320)
План виховної роботи в ХНУБА на 2017-2018 н.р. vihovnoyi-roboti-v-hnuba-na-2017-2018-n.r.pdf [784.25 Kb] (cкачиваний: 49)
План заходів щодо запобігання правопорушень, посадових зловживань, одержання неправомірної вигоди у ХНУБА на  2017-2018 н.р. zahodv-schodo-zapobgannya-pravoporushen-posadovih-zlovzhivan-oderzhannya-nepravomrnoyi-vigodi-u-hnuba-na-2017-2018-n.r.pdf [260.37 Kb] (cкачиваний: 31)
План роботи ХНУБА на 2017-2018 н.р. roboti-hnuba-na-2017-2018-n.r.pdf [457.28 Kb] (cкачиваний: 58)
Положення про освітні програми ХНУБА. – Харків: ХНУБА, 2017. - 21с.
pro-osvtn-programi-hnuba-2017.pdf [3.79 Mb] (cкачиваний: 202)
Положення про комплекс  навчально-методичного забезпечення ХНУБА. – Харків: ХНУБА, 2017. - 11 с. pro-kompleks-navchalno-metodichnogo-zabezpechennya-hnuba-2017.pdf [663.95 Kb] (cкачиваний: 143)
Положення про рейтингове оцінювання якості діяльності науково-педагогічних працівників Харківського національного університету будівництва та архітектури – Харків: ХНУБА, 2017. - 21 с. polozhennia-pro-reityng-npp-22.12.2017.pdf [1023.16 Kb] (cкачиваний: 205)
Положення про академічну доброчесність у ХНУБА – Харків: ХНУБА, 2017. - 12 с. polozhennia_pro_akademichnu_dobrochesnist_khnuba_udp_23.01.2018.pdf [738.65 Kb] (cкачиваний: 81)
Положення про випускні кваліфікаційні роботи здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти у Харківському національному університеті будівництва та архітектури (далі - ХНУБА) – Харків: ХНУБА, 2018. -  29 с. polozhennia_pro_vkr_2017_kor2018.pdf [585.13 Kb] (cкачиваний: 122)
Положення про порядок проведення заліково-екзаменаційної сесії у Харківському національному університеті будівництва та архітектури – Харків: ХНУБА, 2018. -  33 с. polozhennia_pro_provedennia_ekz_sessii.pdf [717.5 Kb] (cкачиваний: 47)
Стратегічний план розвитку Харківського національного університету будівництва та архітектури на 2018-2023 роки plan_strategii_rozvytku_2018.pdf [292.17 Kb] (cкачиваний: 24)
План заходів ХНУБА щодо забезпечення  виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного
(термін підтвердження – 2023 рік)
plan_zahodiv_schodo_statusu_nacionalnogo.pdf [161.24 Kb] (cкачиваний: 24)
План виховної роботи в ХНУБА на 2018 - 2019 н.р. plan-vyhovnoi-roboty-2018-2019.pdf [248.69 Kb] (cкачиваний: 18)
План заходів щодо запобігання правопорушень, посадових зловживань, одержання неправомірної вигоди у ХНУБА на  2018-2019 н. р. plan-zahodiv-zapobigannia-pravoporushen-2018-2019.pdf [154.27 Kb] (cкачиваний: 7)
План роботи ХНУБА на 2018-2019 н.р. plan-roboty-na-2018-2019.pdf [249.2 Kb] (cкачиваний: 11)
Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) у ХНУБА – Харків: ХНУБА, 2018. -  23 с. polozhennia-pro-systemu-zabezpechennia-iakosti-osvity-2018.pdf [496.98 Kb] (cкачиваний: 30)
Положення про психологічну службу в Харківському національному університеті будівництва та архітектури – Харків: ХНУБА, 2018. – 11 с. polozhennia_pro_psihologichnu_sluzhbu_2018.pdf [709.33 Kb] (cкачиваний: 3)
Концепції виховної роботи університету

koncepcia_vyhovnoi_roboty.pdf [432.66 Kb] (cкачиваний: 0)

Положення про порядок розробки та оформлення робочої програми навчальної дисципліни в ХНУБА – Харків: ХНУБА, 2019. - 23 с. polozhennia_pro_robochi_programmy_21.02.19.pdf [748.43 Kb] (cкачиваний: 15)
Положення про Центр військово-патріотичного виховання ХНУБА polozhennia_pro_cvpv.pdf [1.13 Mb] (cкачиваний: 0)
Наказ про створення Центру військово-патріотичного виховання ХНУБА №87 від 03.04.2019 nakaz_pro_stvorennnia_cvpv.pdf [105.29 Kb] (cкачиваний: 0)
Наказ щодо застосування державної мови в освітньому процесі nakazukrmova.pdf [535.3 Kb] (cкачиваний: 3)
Положення про студентські гуртожитки ХНУБА polozhennia_pro_stud_gurtozhitky.pdf [1.65 Mb] (cкачиваний: 3)
Правила внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках ХНУБА pravyla_stud_gurtizhitku.pdf [1.76 Mb] (cкачиваний: 3)
Наказ ХНУБА щодо нагальних питань впровадження Закону України "Про освіту" [attachment=1841:zakaz_301.pdf]nakaz_301.pdf [3.4 Mb] (cкачиваний: 0)
Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти в ХНУБА.– Харків: ХНУБА, 2019. – 41 с. polozhennia_pro_provedennia_praktyky_2019.pdf [790.35 Kb] (cкачиваний: 7)
Положення про стартап-центр "NEW DEVELOPMENT" в ХНУБА polozhennia_pro_startup-center_new_dev.pdf [393.3 Kb] (cкачиваний: 0)
Положення  про підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних і науково-педагогічних працівників у ХНУБА: – Харків: ХНУБА, 2019. - 17с. polozhennia_pro_stazhuvannia_npp.pdf [562.47 Kb] (cкачиваний: 3)
   
Навчальний процес
Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу ХНУБА
act_usgodz.pdf [812.24 Kb] (cкачиваний: 241)
Договір на підготовку фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня (зі студентом)
dogovir2016-2-x-storonnii-zi-studentom.pdf [78.28 Kb] (cкачиваний: 97)
Договір на підготовку фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня (з підприємством) dogovir2016-3-x-storonnii-z-pidpryemstvom.pdf [86 Kb] (cкачиваний: 58)
Звіт ректора ХНУБА на загально університетських зборах 30 серпня 2016 року zvit_rektora_2016.pdf [842.93 Kb] (cкачиваний: 58)
Доповідь ректора ХНУБА про діяльність у 2016–2017 н.р. та основні завдання колективу університету на новий 2017-2018 н.р.
rektora-hnuba-pro-dyalnst-u-2016-2017-n.r.-ta-osnovn-zavdannya-kolektivu-unversitetu-na-noviy-2017-2018-n.r.pdf [774.06 Kb] (cкачиваний: 49)
Звіт ректора ХНУБА Шкодовського Юрія Михайловича про виконання у 2017 році умов контракту від 2 жовтня 2013 року № ІІ-100
zvit-rekota-khnuba-shkodovskogo-pro-vykonannia-umov-kontraktu-2017.pdf [859.53 Kb] (cкачиваний: 32)
Графік навчального процесу на 2018-2019 н.р. - бакалаври
18-19-bakalavr.xlsx [50.07 Kb] (cкачиваний: 1178)
Графік навчального процесу на 2018-2019 н.р. - магістри 18-19-magistr.xlsx [33.68 Kb] (cкачиваний: 412)
Звіт ректора ХНУБА про діяльність у 2017 – 2018 навчальному році та основні завдання колективу університету на 2018-2019 навчальний рік
zvit-rektora-2018.pdf [303.63 Kb] (cкачиваний: 25)
Протокол № Д-4
засідання стипендіальної комісії ХНУБА від «03» грудня 2018 року
protocol_d4_stud_komissii_03122018.pdf [252.33 Kb] (cкачиваний: 19)
Звіт закладу вищої освіти на початок 2018/2019 навчального року (денна)

zvit2018-2019_denna.pdf [3.43 Mb] (cкачиваний: 3)

Звіт закладу вищої освіти на початок 2018/2019 навчального року (заочна) zvit2018-2019_zaochna.pdf [2.94 Mb] (cкачиваний: 0)

 

Просмотров: 1 317
Наш логотип
Розклад занять
Розклад аудиторних занять
Офіційні сайти
Офіційний сайт міністерства
Харківський обласний центр зайнятості Урядова гаряча лінія 1545
Міжнародні проекти
Європейський трансдисциплінарний проект академічної мобільності – INFINITY «INternational Fellowship IN transdisciplinarITY»

TEMPUS SEHUD - Архітектура та сталий розвиток міст заснований на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях без втрати ідентичності

TEMPUS SUCSID Inter-university Start-up centers for students' innovations development & promotion

TEMPUS SEHSI - Регіональний сталий розвиток на основі еко-гуманістичної сінергетичної взаємодії
Прогноз погоди
Яндекс.Погода
Copyright © 2009-2016 ХНУБА