Харківський національний університет будівництва та архітектури
on Права панель [on/off] 
Панель навігації
Статистика

Rambler's Top100
Партнери
университеты и вузы украины - высшее образование в харькове
Студенту / Виховна діяльність: Виховна робота в ХНУБА

Виховна робота в ХНУБА

Виховання - органічна складова освітнього процесу в ХНУБА, націлена на формування  соціально-активної особистості професійно грамотного та творчого фахівця, що поєднує в собі духовність, професійну компетентність і фізичну досконалість.


Правова основа

Виховна робота в ХНУБА організується та здійснюється на підставі Закону України "Про вищу освіту", Концепції національного виховання студентської молоді, Статуту ХНУБА, Концепції виховної роботи в ХНУБА  та інших законодавчих документах, які регламентують організацію освітньо-виховного процесу у вищому навчальному закладі.


Організація виховної роботи

Сьогодні, завдяки творчій наполегливій праці адміністрації університету та всього професорсько-викладацького складу в ХНУБА створена сучасна виховна система, що ґрунтується на кращих традиціях нашого університету, які разом із іншими ціннісними орієнтирами складають організаційну культуру, виступаючи своєрідними гарантами незмінності та стабільності якісної підготовки фахівців.

Виховна робота в ХНУБА

 

Схема організації виховної роботи в ХНУБА

 

Основні напрямки виховної роботи такі:

  • громадянське виховання ;
  • моральне виховання;
  • правове виховання;
  • національно-патріотичне виховання;
  • економічне та трудове виховання;
  • екологічне виховання;
  • естетичне виховання;
  • фізичне виховання.

Для реалізації таких напрямків виховання перш за все використовується потенціал, який закладено в знаннях, десятках та сотнях годин спілкування викладачів зі студентами під час навчально-пізнавального процесу. Різноманітне і привабливе також й позанавчальне життя студентів. Розкриттю їх талантів та творчих здібностей сприяють студії, клуби  та гуртки, які функціонують у структурі університету. Наші студенти мають можливість постійно брати участь у заходах, як загальнонаціонального, обласного, так й місцевого значення.


Для здійснення позааудиторної роботи в нашому університеті використовуються три рівні загальноуніверситетських форм організації виховання.

Перший рівень - масові заходи, до яких належать такі загальноуніверситетські культурно-масові заходи:


- День знань - перше університетське свято першокурсників;

- відвідування студентами музейно-виставкового комплексу університету;

- концерти художньої самодіяльності "Дебют", "Студентська весна" та ін.;

- конкурс "Міс Університет",

а також інші конкурси, фестивалі й спортивні змагання.


Другий рівень - групові заходи, до яких належать робота в академічних групах, науково-дослідних студентських гуртках, гуртках за вподобанням, студіях творчого напряму, клубна робота, а також діяльність громадських студентських об'єднань.


Третій рівень - індивідуальна особистісно-орієнтована виховна робота, яка здійснюється в таких формах:

- індивідуальне консультування викладачами студентів із питань організації навчально-пізнавальної вузівської діяльності в рамках навчального курсу;

- розробка індивідуальних програм професійного становлення і розвитку студента;

- робота у складі невеликих тимчасових ініціативних груп із метою виконання конкретних творчих проектів ( наукових, у галузі мистецтва та ін.);

- індивідуальна науково-дослідна робота студентів під керівництвом викладачів;

- робота студентів у рамках навчальних практик із різних дисциплін під керівництвом викладачів.


Провідна роль в становленні та організації виховання студентів належить Ректору університету та Вченій Раді ХДТУБА,


Коорфинуючу функцію виконує, утворена в 2003 році Рада з організації виховної діяльності (РОВД), яку очолює перший проректор з науково-педагогічної роботи Д.Л.Череднік, Рада є колективним органом, до якого увійшли помічник першого проректора, заступники деканів, завідувачі соціально-гуманітарними кафедрами, старший куратор університету, а також голова Ради студентського самоврядування. Координуюча функція Ради дозволяє ректорату, деканатам і кафедрам ефективно здійснювати задану виховну програму, забезпечує єдність прийомів, способів, форм і змісту виховної роботи зі студентами на всіх рівнях (загальноуніверситетському, факультетському і кафедральному). Крім того, членами Ради вирішуються важливі завдання оптимізації виховного процесу, впровадження інноваційних форм і методів роботи з молоддю, організації й проведення моніторингу ефективності виховного процесу в університеті; розробки нормативно-правових документів, що регламентують його.


Ефективне функціонування виховної системи неможливе без посереднього щоденного спілкування зі студентами, яке покладено на кураторів академічних груп. Куратор - ключова ланка виховної системи в нашому університеті, за його допомогою здійснюється зв'язок між колективом групи та адміністрацією. Саме куратор є наставником студентської молоді, її першим радником та помічником у вирішенні проблем, що виникають у групі.


Для кожної академічної групи (І - VІ курсів) наказом ректора призначається куратор, який сприяє організації навчально-виховної роботи у студентській групі, узгоджуючи її з планами виховної роботи університету та факультету і відповідає за її перебіг перед керівництвом університету та факультету. Крім цього, завдяки творчій співпраці кураторів розширюються можливості здійснення позааудиторної виховної роботи: проводяться зустрічі з видатними діячами науки і техніки, освіти, культури; організовуються екскурсії до музеїв Хрківщини та відвідування виставок, театрів та інших культурних осередків.


В нашому університеті практичний досвід плідної кураторської роботи нараховує вже понад п'ятидесяті років, що досить ефективно впливає на якість підготовки фахівців.


Для надання методичної допомоги щодо питань проведення виховної роботи видаються інформаційно-довідкові матеріали та проводяться чотири рази на рік загально університетські семінари кураторів.

 

Просмотров: 10 142
Наш логотип
Розклад занять
Розклад аудиторних занять
Офіційні сайти
Офіційний сайт міністерства
Харківський обласний центр зайнятості Урядова гаряча лінія 1545
Міжнародні проекти
Європейський трансдисциплінарний проект академічної мобільності – INFINITY «INternational Fellowship IN transdisciplinarITY»

TEMPUS SEHUD - Архітектура та сталий розвиток міст заснований на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях без втрати ідентичності

TEMPUS SUCSID Inter-university Start-up centers for students' innovations development & promotion

TEMPUS SEHSI - Регіональний сталий розвиток на основі еко-гуманістичної сінергетичної взаємодії
Прогноз погоди
Яндекс.Погода
Copyright © 2009-2016 ХНУБА