Харківський національний університет будівництва та архітектури
on Права панель [on/off] 
Панель навігації
Статистика

Rambler's Top100
Партнери
университеты и вузы украины - высшее образование в харькове
Студенту / Виховна діяльність: Музейно-виставочний комплекс ХНУБА

1.Загальна інформація

Наш університет завжди відрізнявся поважним ставленням до своєї історії та історії нашої країни. Славетні традиції, які сформовані в ХНУБА за минулі роки є фундаментом виховання нових поколінь молодих будівельників. Музей був створений у 1982 р. Ініціатором створення музею був викладач кафедри будівельної механіки, учасник Великої Вітчизняної Війни Георгій Хургін . За роки існування музею його  фонди постійно поповнювалися новими цінними матеріалами, створювалися нові експозиційні площі. Так у 2005 р.  музей було реорганізовано в музейно-виставочний комплекс, що органічно поєднав історію вузу з його сьогоденням та науково-технічними досягненнями. На сьогодні музей акумулював у собі значний масив інформації не тільки з історії вузу, а і будівельної галузі нашої країни. У фондах музею зберігається близько 2500 музейних предметів, які красномовно розповідають про минулі часи та життя людей. Імена багатьох вітчизняних діячів, чий творчий шлях був пов'язаний з нашим університетом, увійшли в золотий фонд вітчизняної історії.


Фото з фондів музею. Професор О.І. Неровецький приймає іспити 1930-ті роки.
Фото з фондів музею. Професор О.І. Неровецький  приймає іспити 1930-ті роки.

Фото з фондів музею. Навчальні лабораторії ХІБІ 1930-ті роки.
Фото з фондів музею. Навчальні лабораторії ХІБІ 1930-ті роки.

Навчальні лабораторії ХІБІ 1930-ті роки.
Навчальні лабораторії ХІБІ 1930-ті роки.

Фото з фондів музею. Студенти на лекції 1930-ті роки.
Фото з фондів музею. Студенти на лекції 1930-ті роки.

 

 

Стаціонарна експозиція музею складається з 3-х частин:

1.  Історія Харківського інженерно-будівельного інституту ХІБІ з 1930 року до кінця 80-х років .

2.  ХНУБА у сучасності. Містить у собі матеріали пов'язані з сьогоденням університету, а також галерею почесних випускників нашого вузу.

3.  Зал інноваційних технологій у будівництві та архітектурі. Показує наукові досягнення вчених ХНУБА.

Зал інноваційних технологій.
Зал інноваційних технологій.

 

Сьогодні ми готуємося до приєднання нового підрозділу, який буде включати до себе фонди та експозицію Музею історії будівництва на Харківщині.


Музейно-виставочний комплекс є осередком науково-просвітницької роботи. За допомогою співробітників музею, кафедра українознавства та політології створила навчальний курс, який повинен ознайомити студентів з історією нашого університету. Отримуючи теоретичні знання з історії ХІБІ-ХДТУБА-ХНУБА на лекціях, студенти можуть закріпити їх відвідуючи музейну експозицію.


Значне місце у роботі музею займає науково-дослідна та пошукова діяльність. У цій роботі переважають дослідження в галузі історії науки і техніки. Особлива увага приділяється дослідженню наукової спадщини, яку залишили по собі видатні науковці, що працювали в ХІБІ-ХДТУБА-ХНУБА. Серед них окремо відзначимо, таких видатних вчених, як: академік О.П. Мчедлов-Петросян, заслужений діяч науки і техніки УРСР Б.П. Остащенко-Кудрявцев, академік О.Г. Молокін, академік О.М. Бекетов, академік С.Ю. Фрайфельд, професор Д.С. Черкес, професор М.Г. Малішевський, академік О.І. Неровецький, професор Я.В. Столяров, професор Б.І. Гержула, професор Ф.О. Бєляков  та багато інших. Усі ці видатні люди, в різні часи, пов'язали своє життя та творчість з нашим університетом.


2. Пересувні виставки

Організація та проведення пересувних виставок надає можливість значно розширити спектр нашої науково просвітницької роботи, розповісти студентам про нові раніше не відомі їм факти з історії університету, Харкова,  науки і техніки та історико-культурної спадщини Слобожанщини.


Наші пересувні виставки переважно відповідають наступній тематиці:

1.     Персоналії видатних вчених ХНУБА.

2.     Історія науки і техніки на Слобожанщині.

3.     ХНУБА у Великій Вітчизняній Війні.

4.     Воєнно-історична реконструкція.

5.     Нові надходження до фондів музею.


Експозиційний зал музею №1, який відображує період з 1930-х по 1970-ті роки.
Експозиційний зал музею №1, який відображує період з 1930-х по 1970-ті роки.

 

ХНУБА активно співпрацює з Центральним державним науково-технічним архівом України (ЦДНТА України) у сфері популяризації архівної інформації. Одним із напрямків цієї співпраці є проведення днів архівної інформації для студентів університету. Так, студенти мали змогу оглянути документальні виставки: «Рекреаційні об'єкти Західної України у фондах ЦДНТА України», «Архітектурна спадщина академіка Бекетова», "Проекти благоустрою Харкова. Перша харківська каналізація", "До історії міста Харкова: будівництво, промисловість, наука"  тощо.


3. Зал інноваційних технологій в будівництві та архітектурі

Був створений за наказом ректора, доктора технічних наук, професора М.С. Болотських з нагоди  75-ї річниці ХІБІ-ХДТУБА у 2005 р. У експозиції залу розміщена інформація про новітні (інноваційні) науково-технічні розробки вчених університету. Також в залі періодично розміщуються пересувні виставки різноманітної тематики, проходять наукові конференції та міжвузівські наукові олімпіади. Складанням експозиції залу інноваційних технологій опікується  відділ  науково-дослідного сектора з питань інтелектуальної власності ХНУБА.

 

Основні завдання залу інноваційних технологій:

1.     Проведення професійно-орієнтаційної роботи серед студентів та   учнівської молоді.      

2.     Популяризація науково-технічних досягнень колективу ХНУБА   як історичної складової інноваційного розвитку у галузях будівництва та архітектури України.

3.     Залучення студентської молоді до пошукової, творчої науково-дослідницької, та природоохоронної роботи.

4.     Розширення і поглиблення загальноосвітньої та професійної      підготовки молоді засобами позанавчальної роботи.

5.     Надання допомоги кураторам та викладачам ХНУБА  в   упровадженні активних форм роботи з молоддю.

6.     Вивчення, охорона і пропаганда пам'яток історії науки і техніки,  архітектурної спадщини рідного краю.

7.     Привернення уваги студентства до історії та традицій пов'язаних з галузями будівництва та архітектури України та Харківщини.

8.     Проведення культурно-освітньої роботи серед студентів та інших верств населення.


Музейно-виставочний комплекс ХНУБА

 

Експонат музею. Оптичний теодоліт: 1950-ті роки.

 

Експонат музею. Механічний калькулятор (арифмометр) «Фелікс» 1940-ві роки.

Експонат музею. Механічний калькулятор (арифмометр) «Фелікс» 1940-ві роки.

 


Зал інноваційних технологій.
Зал інноваційних технологій.

 


4. Музей історії будівництва на Харківщині.

Не для кого не є таємницею, що будівельний комплекс Харківщини є одним з найпотужніших не тільки на Україні, а і в колишньому Радянському Союзі. Отже його історія - це історія нашого міста і нашої країни. У кінцевому вигляді музей буде мати три взаємопов'язані експозиції, що мають висвітлити історію більшості  організацій будівельної індустрії, які існували або існують в нашій області.  Створення цього підрозділу знаходиться в стадії експозиційного монтажу. Головним ініціатором створення музею є заслужений громадянин Харкова, голова Фонду ветеранів будівництва Харківщини, учасник Великої Вітчизняної війни, професор ХДТУБА Володимир Олексійович Рєусов. Головна мета створення музею - збереження пам'яті про харківських будівельників минулих років які своєю важкою працею розбудовували не тільки Харківщину, а ще й багато інших регіонів.


Зал інноваційних технологій.
Зал інноваційних технологій.

 

5. Воєнно-історичний клуб «Вітязь» при музеї історії ХДТУБА 

Воєнно-історичний клуб «Вітязь», який працює на базі Музею історії Харківського національного університету будівництва та архітектури був створений у 2002 році. З початку пріоритетним для клубу вважалась реконструкція середньовічного побуту та спорядження і вивчення техніки історичного фехтування .  Пізніше одним з своїх магістральних напрямків роботи члени клубу обрали відтворення історично-відповідної форми, оснащення та подій, які пов'язані з героїчною історією нашої Батьківщини у роки Великої  Вітчизняної війни. Що таке воєнно-історична реконструкція? Це предметно-рольове відтворення подій та предметів побуту часів історичної минувшини. Особливо актуальна воєнно-історична реконструкція, яка стосується подій останньої Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років .

 

У 2009 році активісти клубу «Вітязь» взяли участь у восьми значних заходах міського, обласного, республіканського та міжнародного значення. Серед них окремо відзначимо з фотоілюстраціями подій, такі заходи як:

1.     Реконструкція історичного бою біля села Соколово (1943 р.)  Зміївського району  Харківської області у березні 2009 р.

2.     Реконструкція «Брусиловського прориву» біля міста Дубно травень 2009 р.

3.     Реконструкція прикордонного бою (22 червня 1941 р. 3 год. 30 хв. за московським часом ) 21 червня 2009 р. селище Великий Бірачок  Зміївського району Харківської області.

4.     Реконструкція бою за визволення селища Коротич Харківської області присвячена Дню міста Харкова 23 серпня 2009 р..

5.     Участь активістів воєнно-історичного клубу «Вітязь» у параді на честь Дня Перемоги  9 травня 2009 р. у Харкові.


На сьогоднішній день рух воєнно-історичної реконструкції є одним з найбільш вдалих засобів пропаганди та збереження історичної пам'яті і її розповсюдження серед широкого суспільного загалу.

 

Члени клубу воєнно-історичної реконструкції ХДТУБА «Вітязь» на польових маневрах.
Члени клубу воєнно-історичної реконструкції ХНУБА «Вітязь» на польових маневрах.

Музейно-виставочний комплекс ХНУБА
Члени клубу воєнно-історичної реконструкції ХНУБА «Вітязь» на польових маневрах.

Члени клубу воєнно-історичної реконструкції ХДТУБА «Вітязь» учасники параду на честь «Дня перемоги» 9 травня.
Члени клубу воєнно-історичної реконструкції ХНУБА «Вітязь» учасники параду на честь «Дня перемоги» 9 травня.

Члени клубу воєнно-історичної реконструкції ХДТУБА «Вітязь» на польових маневрах.
Члени клубу воєнно-історичної реконструкції ХНУБА «Вітязь» на польових маневрах.

Члени клубу воєнно-історичної реконструкції ХДТУБА «Вітязь» на польових маневрах.
Члени клубу воєнно-історичної реконструкції ХНУБА «Вітязь» на польових маневрах.

 

6. Участь музею у заходах та проектах.

Музей історії ХНУБА ніколи не стояв осторонь від участі у міських, обласних та загальнодержавних гуманітарних проектах. Співробітники музею беруть активну участь у постійно-діючому Обласному семінарі співробітників вузівських музеїв, у виданні збірки матеріалів «З досвіду роботи вузівських музеїв Харкова», яка здійснюється під егідою Харківської обласної асоціації співробітників музеїв ВНЗ 1-4 рівнів акредитації.

 

На цей час наша увага зосереджена на підготовці до участі в огляді-конкурсі музеїв навчальних закладів, присвяченому 65-річчю перемоги у Великій Вітчизняній війні, що було оголошено наказом Міністерства освіти і науки України №166 від 24.02.2009 р. та розпорядженням Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації № 503 від 24.09.2009 року.

 

Співпраця з державними установами та громадськими організаціями завжди є пріоритетним напрямком у нашій роботі, яка спрямована на підвищення культурного рівня та громадянської свідомості молоді.


7. Розклад роботи музею та контактні дані.

Ми завжди ради усім бажаючим до співпраці. Ласкаво просимо відвідати наш музей!

 

Ми працюємо з 8.00 до 16.30  щоденно, крім суботи та неділі.

 

Заняття у клубі «Вітязь» проводяться щосуботи з 16.00 до 17.30.

 

Адреса: Харків, вул. Сумська 40, ХНУБА навчальний корпус №1, 3 поверх.

 

Директор музею: Білостоцький Микита Олександрович.

 

Контактний телефон: (057) 7000-227

Просмотров: 6 445
Наш логотип
Розклад занять
Розклад аудиторних занять
Офіційні сайти
Офіційний сайт міністерства
Харківський обласний центр зайнятості Урядова гаряча лінія 1545
Міжнародні проекти
Європейський трансдисциплінарний проект академічної мобільності – INFINITY «INternational Fellowship IN transdisciplinarITY»

TEMPUS SEHUD - Архітектура та сталий розвиток міст заснований на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях без втрати ідентичності

TEMPUS SUCSID Inter-university Start-up centers for students' innovations development & promotion

TEMPUS SEHSI - Регіональний сталий розвиток на основі еко-гуманістичної сінергетичної взаємодії
Прогноз погоди
Яндекс.Погода
Copyright © 2009-2016 ХНУБА