Харківський національний університет будівництва та архітектури
on Права панель [on/off] 
Панель навігації
Статистика

Rambler's Top100
Партнери
университеты и вузы украины - высшее образование в харькове
Про університет: ХНУБА сьогодні

Харківський національний університет будівництва та архітектури (ХНУБА) - сучасний спеціалізований освітній і науковий центр, ліцензований і акредитований за вищим (четвертим) рівнем, який готує інженерні та наукові кадри переважно для Північно-східного регіону України, а також успішно вирішує науково-технічні завдання з формування та розвитку будівельного комплексу країни. Харківський національний університет будівництва та архітектури з  1991 року є членом асоціації будівельних  ВНЗ країн СНД.

 

ХНУБА сьогодніСьогодні в ХНУБА підготовка фахівців здійснюється за 14 акредитованими спеціальностями за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр-спеціаліст-магістр. Загальний контингент студентів становить понад 8000 чол., з них 4000 - денної форми навчання. Університет готує студентів та аспірантів для 33 країн світу. Щорічний випуск за денною формою навчання складає 700-800 осіб, за заочною - близько 450 осіб. Понад 200 студентів отримують дипломи з відзнакою. У 2010 році здійснено перший випуск фахівців, які навчаються за кредитно-трансферною системою.

 

Про досить високий рівень підготовки фахівців свідчать дипломи переможців олімпіад і конкурсів дипломних проектів. За результатами міжнародних і Всеукраїнських конкурсів архітектурна школа ХНУБА визнана провідною в Україні.

 

ХНУБА сьогодніЗа роки свого розвитку в університеті сформувався потужний професорсько-викладацький склад. На сьогоднішній день в університеті  на 38 кафедрах працюють  520 викладачів, серед яких 366 чол. (70%) мають вчені ступені і звання, 56 чол. (10%) є професорами, докторами наук і 280 чол. (54%) - доцентами, кандидатами наук.  20 викладачів університету  є академіками і членами-кореспондентами різних галузевих академій наук,  15 чол.  мають  почесні звання  (герой України, народний архітектор, заслужений будівельник, заслужений архітектор, заслужений працівник вищої  школи, заслужений діяч науки і техніки, академік  Академії будівництва України, академік Інженерної академії України, та інш.).

 

Харківський національний університет будівництва та архітектури у 2008 році внесений до Державного реєстру вищих навчальних закладів України (реєстраційний № 21-Д-109 від 06.02.2008 р.). В університеті ведеться підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів за 14 спеціальностями і 4 спеціалізаціями, успішно  реалізується ідея безперервної ступеневої підготовки кадрів.

 

До структури університету  входять п'ять  факультетів денної форми навчання:

 • Будівельний;
 • Архітектурний;
 • Санітарно-технічний;
 • Механіко-технологічний;
 • Економіки та менеджменту;

а також:

 • Заочний факультет;
 • Факультет довузівської підготовки;
 • Факультет післядипломної освіти;
 • Обласний ліцей

Спеціальності, за якими ведеться підготовка:

 • Промислове і цивільне будівництво;
 • Гідротехнічне будівництво;
 • Архітектура будівель і споруд (спеціалізації - Реконструкція та реставрація архітектурних об'єктів, Урбаністика);
 • Дизайн архітектурного середовища (спеціалізація - Комп'ютерний дизайн);
 • Теплогазопостачання і вентиляція (спеціалізація - Облаштування родовищ природних газів);
 • Водопостачання та водовідведення;
 • Екологія та охорона навколишнього середовища;
 • Обладнання хімічних виробництва і підприємств будівельних матеріалів;
 • Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;
 • Автоматизоване управління технологічними процесами;
 • Менеджмент організацій;
 • Фінанси;
 • Економіка підприємства;
 • Економічна кібернетика (спеціалізація - Економічна безпека).

Здійснюється перепідготовка спеціалістів (надання другої вищої освіти ) за спеціальностями:

 • Менеджмент організацій;
 • Економіка підприємства;
 • Фінанси.

Університет має ліцензію на підготовку:

 • до вступу у вищі навчальні заклади громадян України;
 • підвищення кваліфікації фахівців будівельної галузі;
 • іноземних громадян за акредитованими напрямами(спеціальностями);

ХНУБА має угоду  про співпрацю  з вищими навчальними закладами  про підготовку офіцерів запасу.

 

 

ХНУБА сьогодніРозширюються партнерські зв'язки з роботодавцями. Університет має 40 філій кафедр на  підприємствах, в організаціях та науково-дослідних інститутах. Вони забезпечують проходження практики студентами, а також надають експериментальну та промислову бази для науково-дослідної діяльності, є об'єктами, на яких здійснюється впровадження спільних науково-технічних розробок співробітників ХНУБА та підприємств. Висококваліфіковані фахівці філій постійно залучаються  до навчального процесу, є керівниками курсового та дипломного проектування, членами та головами державних екзаменаційних комісій.

 

З метою створення  спільного інформаційного  простору та реалізації нової парадигми науково-освітньої діяльності при підготовці  елітних  фахівців в галузі високих технологій, Харківський національний університет будівництва та архітектури в 2010 році підписав   меморандум приєднання до Консорціуму.

 

Для вирішення  спільних завдань з питань підготовки кваліфікованих спеціалістів, ефективного використання  науково-педагогічного потенціалу, матеріально-технічної бази та  залучення обдарованої молоді для отримання вищої освіти плідно працює  міжвідомчий навчально-науково-виробничий комплекс "Будівельник", в складі якого є технікуми, коледжі, ліцеї, училища, навчальні заклади, будівельні компанії та фірми.

 

Учені університету активно співпрацюють з науково-дослідними та проектними інститутами НАН України, Держбуду України та іншими галузевими інститутами. Яскравим прикладом тісної співпраці зазначених установ є робота, що проводиться за комплексною програмою «Ресурс», яка спрямована на подовження ресурсу комплексів промисловості та житлово-комунального господарства Харківського регіону.

 

ХНУБА тісно взаємодіє з північно-східним науковим центром (ПСНЦ) НАН України в розбудові регіональної інноваційної системи в Харківській області. Університет є одним із засновників «АНОК» -  академічного науково-дослідного комплексу, співзамовниками якого виступили ВНЗ Харківського регіону, МОНМС України та  НАН України.

 

Вчені Харківського національного університету будівництва та архітектури на чолі з ректором університету Шкодовським Юрієм Михайловичем приймають активну участь у проектах розвитку регіону та міста. Зокрема, в жовтня 2011 р. представники університету увійшли до складу робочої групи з розробки проекту стратегії розвитку міста Харкова до 2030 року.

 

Згідно запровадженого Міністерством освіти і науки України рейтингу серед ВНЗ держави ХНУБА постійно посідає призові місця.Так, у рамках рейтингу пілотного проекту „Компас" за оцінкою роботодавців щодо якісної підготовки фахівців  університет увійшов у 10-у кращих вищих навчальних закладів України. За підготовку фахівців з архітектурно-будівельних спеціальностей університет посів 2-е призове місце.

 

Перелік платних послуг, що надає Університет, можна переглянути тут - poslugi.pdf [119.37 Kb] (cкачиваний: 318)

 

Матеріально-технічна база університету:

 • Навчальні корпуси площею 58 000 м2.
 • Сучасні лабораторії.
 • Відділ НДС з питань інтелектуальної власності.
 • Центр дистанційної освіти.
 • Комп'ютерні класи.
 • Бібліотека на 690000 примірників.
 • Читальні зали та електронний читальний зал.
 • Медико-санітарний центр.
 • Музейно-виставковий комплекс.
 • Їдальні та кафе.
 • Два гуртожитки.
 • Спортивні зали.
 • Студентський клуб.
Просмотров: 19 305
Наш логотип
Розклад занять
Розклад аудиторних занять
Офіційні сайти
Офіційний сайт міністерства
Харківський обласний центр зайнятості Урядова гаряча лінія 1545
Міжнародні проекти
Європейський трансдисциплінарний проект академічної мобільності – INFINITY «INternational Fellowship IN transdisciplinarITY»

TEMPUS SEHUD - Архітектура та сталий розвиток міст заснований на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях без втрати ідентичності

TEMPUS SUCSID Inter-university Start-up centers for students' innovations development & promotion

TEMPUS SEHSI - Регіональний сталий розвиток на основі еко-гуманістичної сінергетичної взаємодії
Прогноз погоди
Яндекс.Погода
Copyright © 2009-2016 ХНУБА